Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Sæt ord på kompetencerne

Den 30. januar var der dimissionsfest på Danmarks Biblioteksskole, hvor de nyuddannede bibliotekarer, DB’ere og cand.scient.bibl.’er fik overrakt deres eksamensbevis ledsaget af formanende ord om deres kommende arbejdsliv fra festtaler og rektor.

Den 30. januar var der dimissionsfest på Danmarks Biblioteksskole, hvor de nyuddannede bibliotekarer, DB’ere og cand.scient.bibl.’er fik overrakt deres eksamensbevis ledsaget af formanende ord om deres kommende arbejdsliv fra festtaler og rektor.

Festtaleren ved dimissionsfesten var undertegnede, og den røde tråd i talen var ansvaret for eget arbejdsliv. Som nyuddannet har man de faglige kvalifikationer, der skal til for at indlede et arbejdsliv, og på papiret er man klar til at begive sig ud i det hav af muligheder og udfordringer, valg og fravalg, der udgør et arbejdsliv. Væk er samtidig de vejskilte, uddannelsesinstitutionerne gennem mange år har stillet op. Den enkelte overtager det fulde ansvar for sit professionelle liv, og med eksamenspapiret i hånden har dimittenderne alle muligheder for at forme det liv, der åbner sig for dem. De skal ud og sætte deres faglige og personlige kompetencer i spil på et arbejdsmarked, der på den ene side hungrer efter deres kompetencer, og på den anden side ikke altid ved, hvad de kan.

En uge efter dimissionsfesten var der årsmøde i Bibliotekschefforeningen. Temaet var medarbejder- og lederrekruttering.

Som arbejdsgiver skal man søge efter de bedste medarbejdere, der kan matche jobindhold og kolleger. Som offentlig leder er udfordringen oveni, at man skal tiltrække medarbejdere til en offentlig sektor, der i disse år ikke fremstår attraktiv for unge medarbejdere qua lønforskellen i forhold til det private. Derudover florerer fordommene om det offentlige som arbejdsplads også stadig.

Det har indflydelse på dimittendernes valg. Hvilket arbejdsliv ønsker man sig, og hvilke medarbejdere vil man gerne have?

Som medarbejder skal man stille krav og turde sige til og fra. Som arbejdsgiver forventer man initiativ og medarbejdere, der tager ansvar.

I Bibliotekarforbundet møder vi både de nyuddannede, de erfarne medarbejdere og lederne, og der tegner sig et billede af et opbrud i rekrutteringsprofiler og kompetencer, hvor både ansatte og arbejdsgivere kan have svært ved at definere kompetencer og forventninger. De nyuddannede er ikke i tilstrækkelig grad klar over, hvilke kompetencer de har, og hvor bredt et arbejdsmarked de kan søge på. Lederne befinder sig i en overgangsfase, hvor man tidligere rekrutterede fra én uddannelsesinstitution til nu i højere grad at have brug for en bredere palet af kompetencer og uddannelser. Det stiller krav til en mere omhyggelig matchning mellem job og ansøgers kompetencer. De erfarne medarbejdere skifter sjældent mellem sektorerne, idet de har svært ved at sætte ord på deres kompetencer i en ny kontekst, og desværre også i mange tilfælde undervurderer deres egen markedsværdi.

I Bibliotekarforbundet har vi gennem de seneste år arbejdet målrettet med karriererådgivning for over 100 medlemmer, og senest har vi oprettet en mentorordning i tæt dialog med faggruppen Lederforum for at understøtte lederrekruttering og videndeling på tværs af geografi og sektorer.

Ambitionen er at få italesat rekruttering og arbejdsliv tydeligere. Det er vores overbevisning at klare beskrivelser af, hvad BF’s medlemmer helt konkret kan, både er med til at danne et sikkert udgangspunkt for dimittendens vej ud på arbejdsmarkedet, give den erfarne medarbejder mod på at skifte sektor og give lederen et tydeligere billede af, hvilken medarbejder, der træder ind ad døren.

PERNILLE DROST