Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Engelsk arkitektur for partnerskab

Downham Health and Leisure Center ligner udefra nærmest en småkagefabrik, men indretningen giver rum til energi og synergi. Ordet Library glimrer ved sit fravær på facaden.

Den store bygning i udkanten af det socialt belastede Downham, ligner ingenting eller alting. Her kunne være alt fra et ingeniørfirma til en småkagefabrik. Outside er der ingen signaler om indholdet og det kan også være svært, viser erfaringen. Dog, der skiltes flot til »Health and Leisure Center” – hvorfor dog ikke til Library? Det er indlysende forkert i det fattige område syd for det centrale London, hvor store dele af befolkningen ikke umiddelbart er rutinerede biblioteksbrugere. Men indenfor tager det hele sig ganske anderledes ud.

Quick library fint placeret
Bibliotekets quick-library-section ligger først for, fint koblet på såvel foyer som caféområde når man entrer Health and Leisure Centret. Meget synlig – a la Vollsmose – i kraft af store glasvægge. Eksponeringen af hele bibliotekets materialespekter er markant her, forsiderne vender frem på såvel hylderne som på udstillingsinventaret, ligesom der formidles via flere storskærme. Selvbetjent udlån/aflevering fungerer problemfrit på baggrund af en chipbaseret løsning. Der kommer lyde fra TV, storskærmspræsentationer, børn, unge og brugere generelt. Dette er ikke et gravkammer, det er et moderne bibliotek.

Usynlig trappe til Main library
Fra cafeen fører en trappe op til bygningens hovedbibliotek på 1. sal. Ikke en specielt synlig trappe, så det forekommer, at nogle brugere tror at quick-biblioteket i stueetagen er lig med hele biblioteket. Der er imidlertid mange mennesker, der har fundet trappen. At indretningen og stemningen på 1. sal er lige så åben og imødekommende som i stueetagen er åbenlyst: mange audiovisuelle elementer, aktiv eksponering, mange farver, forskellige former i opstillingerne, forskellige steder til forskelligt brug. Mest iøjnefaldende i forhold til tendensen i Danmark: et sted dedikeret til de unge. En mormor leger tagfat med sit barnebarn, der læses lektier, fjernsynet kører og der er samtaler mellem brugerne indbyrdes og mellem brugerne og personalet. Ifølge chefbibliotekar Sue Court er det uden større problemer lykkedes at fomidle biblioteket i centret som et moderne aktivt sted, hvor der er liv, glæde og aktivitet – i modsætning til det klassiske stilhedsdogme. Biblioteket i Downham har åbnet øjnene ikke bare for uviklingen i samfundet men også for de nære samarbejdspartnere, de øvrige interessenter i centret. En tur rundt til de mange forskellige funktioner i huset viser, at biblioteket bestandigt er tænkt ind enten som klassisk informationsformidler eller som aktiv deltager i afviklingen af arrangementer og tiltag relateret til sundhed og motion.

Derfor to ekspeditioner
Der er en del forskellige ekspeditioner i Downham Health and Leisure Center: en fremskudt security der virker som generel information, én til surgery and community health funktionerne, én til quick-biblioteket, én til leisure-delen og endnu en biblioteksekspedition på 1. sal. Hvorfor ikke integrere i det mindste quickbibliotekets og leisuredelens receptioner? Svaret er, at man frygter at bibliotekets gratisprincip vil influere på folks lyst til at betale for leisure.

Samspil uden organisering
Biblioteket fungerer i samspil med et 25 meters svømmebassin, varmtvandsbassin, faciliteter til kreative værksteder, fitnesscenter, aerobiccenter, sundheds- og seksualrådgivningsklinik, læge, tandlæge, kommuneinformation, samt lokaler til udlån og udleje.
Man kan tale om en slags persuasive library-strategy – biblioteket er alle steder – en strategi der understreges af det forhold, at såvel Downham Library som Leisure Center, har det som en erklæret politik at deltage i relevante arrangementer uden for huset med henblik på at promovere virksomheden.
Det er oplagt, at lederen af biblioteket, Sue Court, og lederen af hele centret, Kay Skelton, skal samarbejde. Der er imidlertid ikke nogen formel struktur der tilsiger, at de skal gøre det, hvilket er en fejl. Men ikke desto mindre så fungerer hele huset fantastisk godt - netop på grund af disse venlige, kommunikerende og udadvendte lederes helt fremragende fælles kemi og samarbejde. Det er samarbejdet og lysten til bestandigt at udvikle nye berigende partnerskaber, der skaber den gode energi og atmosfære i Downham Health and Leisure Center. Attituden, både den arkitektoniske og den personlige er vedholdende: You are welcome, what can we do for you?

Partnerskabsudvikling
Før det nye hus blev bygget i 2007 lå et bibliotek og en svømmehal på den samme grund, men separeret. Dengang var der ikke noget samarbejde de to institutioner imellem. Samarbejdet og integrationen er betinget af, at det understøttes arkitektonisk. Helhedstænkningen og synergieffekten var en del af det arkitektoniske koncept i Downham. Der var brug for et hus der samlet og engageret kunne yde sit væsentlige bidrag til et mere veluddannet, sundere, mere sammenhængende og rigere, både åndeligt og pekuniært, Downham. En kommunal satsning med henblik på inklusion, demokrati og et håb for fremtiden. I forbindelse med programmet for Seattle Public Library blev det skrevet » at det er den samtidige formidling af alle relevante digitale og fysiske materialer der gør et bibliotek.« – I Downham kunne udsagnet være, at det er den samtidige og koordinerede indsats for et mere demokratisk, sundt, vidende og inkluderende samfund, der giver biblioteket mening.

Jens Lauridsen er
Bibliotekschef i Tårnby Kommune