Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Bibliotekar i et holistisk kompleks

Bibliotekspressen har været en tur i England for at følge udviklingen på et bibliotek, som end ikke har fået sit eget skilt på facaden. Stedet er Downham Health- and Leasure Center. Alligevel er det første, man ser i det store fritidscenter med både fitness, svømmehal, læge og tandlæge samt seksualrådgivning - biblioteket. Klinet op af en café med glasvæg imellem og larmende fjernsyn og gæster. Masser af gæster og masser af liv.
Downham Library ligner transformation i en flot udførelse, selv om vi må indrømme, at det er lige introvert nok, at biblioteket end ikke har fået guldbogstaverne Library med på facaden. Men hvad gør det, når alle ved, at biblioteket og bibliotekarerne er dem, der holder gang i det hele – sammen med centerlederen. For nok handler det om transformation – biblioteket i fremmede omgivelser, men det handler lige så meget om relation. For det er de gode og tætte relationer mellem personalet, centerlederen og chefbibliotekaren som gør, at potentialet i centeret udnyttes fuldt ud.
England er ikke Danmark, men i Downham kan vi lære meget. Mange unge ville ikke opsøge en seksualrådgivningsklinik, selv om der er grobund for at gøre det – men når klinikken ligger i et stort center, så kan man jo sige, at man lige går på biblioteket – og så smutter man lige en tur op på klinikken. Sådan fungerer det også, fortalte centerleder Kay Skelton og bibliotekar Sue Court. Og når man via lægen i centeret er sendt på fitnesscenteret, fordi man har spist for meget fish and chips og vejer for meget, så er det vel i orden, at lederen af fitnesscenteret arbejder sammen med bibliotekarerne, så kunden/brugeren/låneren får en litteraturliste til lekture på biblioteket om sund levevis. Dette er en holistisk tilgang. Det kræver, ifølge chefbibliotekaren, en meget udadvendt opførsel af personalet, hvoraf flere har deltaget i fester hos lokale brugere – ikke alle har lyst til at gå til gardenparty hos de lokale brugere/lånere – omvendt giver det nogle helt anderledes og tætte relationer – rollen som den proaktive bibliotekar kan selvfølgelig diskuteres, for til syvende og sidst handler det vel om at udøve høj faglighed frem for at være en festabe – for nu at sætte det lidt på spidsen. Men kan det kombineres, gør det vel ikke noget?
Flere steder ændrer tingene sig organsatorisk– Bibliotekerne bliver dele af noget andet - eksempelvis kulturhuse. Organisationsforandringer er på vej flere steder, for eksempel i København – på godt og ondt.
Henrik Hermann
hermann@bf.dk