Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Open access er nødvendig

Open Access er et meget væsentligt arbejdsområde for forskningsbibliotekerne og et vitalt område, hvis man skal sikre brugerne fri og gratis adgang til så meget forskning som muligt.

De fleste mennesker vil tro, at prisen for litteratur er faldet i takt med digitaliseringen og elektroniske ressourcer, men det er desværre ikke tilfældet. Priserne for licenser til databaser og tidsskrifter er voldsomme og presser forskningsbibliotekernes budgetter samtidig med, at det er uforståeligt for brugerne, forskere og studerende, at der ikke er fri adgang til alt. Derfor arbejder forskningsbiblioteker og universiteter internationalt for Open Access i hård kamp mod forlagsbranchen, der lobbyer effektivt, blandt andet i EU, for at sikre deres indtjeningsmuligheder.

Ud over diskussionen om forlagsbranchens forretningsmodeller er der et samfundsøkonomisk regnestykke, der ikke går op. Danmark investerer store summer i uddannelse og forskning, og gennem de seneste år har man politisk fokuseret på viden som det afgørende konkurrenceparameter for Danmark. Ikke desto mindre betaler det danske samfund dobbelt for sin egen forskning, og afgiver retten til offentligt finansieret forskning betalt af danske skattekroner. Og hvad værre er – de danske politikere er selv med til at skabe denne groteske situation. Når forskere skal have publiceret deres forskning, skal de oftest afskrive sig rettighederne til al distribution af publikationerne for at kunne få optaget deres bidrag i de væsentligste tidsskrifter. Derefter skal de danske forskningsbiblioteker købe adgang/licenser til den selv samme forskning, der kommer fra deres egne forskere og institutioner. Og det er ikke muligt for forskerne at undgå denne urimelige klemme, idet deres forskningsbevillinger og evalueringer er afhængige af deres citationstal og tidsskrifternes impact factor. Dette blev yderligere understreget i juni 2009, hvor der blev indgået politisk forlig om, at universiteterne skal have basismidler i forhold til deres forskningsresultater. Den nye model betyder at universiteternes offentliggørelse af forskningsresultater, den bibliometriske forskningsindikator, vil være det næstvigtigste parameter for fordeling af nye basismidler. I Forsknings- og Innovationsstyrelsens Model for forskningsevaluering skriver minister Helge Sander i forordet, at:»[...] når regeringen satser så stærkt på forskning, er det stadigt vigtigere, at vi ved, hvad vi får for de mange penge.« Det politiske udgangspunkt er, at når nu man har tilført forskningsområdet ekstra midler via Globaliseringsstrategien i 2006 vil man sikre sig, at man får noget for pengene og ordentlig kvalitet.

På den måde cementerer man et urimeligt system, hvor forskerne er afhængige af kommercielle udgivere, der kan diktere vilkårene. Samtidig oplever forskningsbibliotekerne et stigende økonomisk pres. Det går i sidste ende ud over dansk forskning. Herfra skal lyde en opfordring til, at politikerne tilgodeser dansk forskning og støtter op om det arbejde de danske universiteter og forskningsbiblioteker gør, for at sikre Danmark som et stærkt vidensamfund.

Pernille Drost