Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Der er fortsat ikke frit valg mellem BF og Djøf

Er du ansat i en bibliotekarstilling kan du reelt vælge mellem to fagforeninger. Bibliotekarforbundet og Dansk Magisterforening. Djøf er ikke en mulighed, fordi BF ikke vil afgive retten til at forhandle løn.

Du kan ikke vælge frit, hvem der skal varetage dine faglige interesser.
Er du ansat på et bibliotek eller i en bibliotekarisk stilling er Bibliotekarforbundet, foruden at være en oplagt mulighed, også din eneste udover DM (Dansk Magisterforening). De to fagforeninger er nemlig de eneste, der har ret til at forhandle løn og ansættelsesvilkår på det bibliotekariske område.
I starten af 2009 blussede diskussionen om frit valg af fagforening op i Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse efter, at et medlem havde henvendt sig for at få lov til at blive overført til djøf. Hovedbestyrelsens besluttede at afvise medlemmets ønske og ikke give djøf lov til at forhandle løn på medlemmets vegne.

Holder på arvesølvet
Sådan er spillereglerne mellem fagforeninger, ifølge BF’s formand Pernille Drost. Hun mener, at Bibliotekarforbundet uden de regler ville miste terræn. 
- Vi er den primære organisation på biblioteksområdet og retten til at forhandle løn er noget, vi har tilkæmpet os gennem tiden. Det er helt centralt for en fagforening – det er arvesølvet, siger hun.
Et andet argument er ifølge formanden, at det vil svække de medlemmer, der vælger at blive i BF.
- Jo større en gruppe vi er, jo flere fordele kan vi opnå og omvendt, siger hun. 
Bibliotekarforbundet er, ifølge hende, heller ikke enestående.
- Der er ingen af de små fagorganisationer, der har fritvalgsaftaler med hinanden, siger hun.
DM har BF dog valgt at dele forhandlingsretten med. Det betyder, at medlemmer inden for de to forbund frit kan vælge hvilket forbund, de mener passer bedst til dem.
Grunden til, at BF ikke er bekymret for at miste medlemmer og indflydelse til DM er, at udvekslingen af medlemmer går begge veje.
- Der er mange af BF’s medlemmer, der bevæger sig ind på deres område men også mange, der går den anden vej, siger hun. I dag er cirka 50 cand. mag’ere medlem af BF.
- Det er en fornuftig aftale, når udvekslingen går begge veje, og ikke som med djøf, hvor vi har en fornemmelse af, at det kun vil gå en vej, siger hun.
- Vi er så meget mindre i størrelse og kan ikke mobilisere det samme rekrutteringsapparat og ressourcer til reklamer, som de kan, siger hun og understreger, at BF heller aldrig har fået en konkret henvendelse fra djøf med et ønske om at overtage forhandlingsretten.
Det er er cirka fem år siden, at Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse sidst diskuterede frit organisationsvalg. Dengang valgte den siddende bestyrelse heller ikke at indgå en fritvalgsaftale med djøf, men kun med DM. En fritvalgsaftale med djøf ville efter hovedbestyrelsens mening have medført at særligt biblioteksledere og privatansatte vil have følt det attraktivt at melde sig ind i djøf, mens ingen eller kun meget få djøf’ere ville have meldt sig ind i BF.
 
 moensted@bf.dk