Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Er du den nye chef for kollegerne?

At blive leder er lidt som at skifte tilskuerpladsen foran fodboldkampen ud med trænerjobbet. Det kræver redskaber og viden – og det er en mangelvare på de danske arbejdspladser. En undersøgelse blandt 137 mellemledere i Bibliotekarforbundet viser, at mellemlederne trives rigtig godt med ansvaret, når de først har fået det.  

I det øjeblik du skriver under på ansættelseskontrakten til et lederjob, er din rolle skiftet. Nu er du ikke længere almen medarbejder med ret til at brokke dig over chefens uigennemtænkte beslutninger. Du er blevet en af dem, der skal forsvare og forklare dem.
Og det er der ikke så mange, der har modet, lysten eller ambitionerne til. Rundt omkring på danske arbejdspladser oplever man i stor stil, at niveauet er for lavt og ansøgningerne for få, når en lederstilling bliver slået op. Sådan er det også i biblioteksvæsnet, og det bekymrer Bibliotekarforbundet.
- Vi mener, at det skal være bibliotekaruddannede, som besætter lederstillingerne på bibliotekerne. De har den faglige indsigt som gør, at de har de nødvendige forudsætninger for at tænke visionært på bibliotekets vegne, siger Johnny Roj-Larsen, direktør i Bibliotekarforbundet.
Bibliotekarforbundet repræsenterer 279 mellemledere. 137 af dem har netop deltaget i en stor undersøgelse, hvis formål blandt andet har været at afklare trivsel i mellemledergruppen. Og faktisk ser det meget godt ud:
54 procent er tilfredse i deres lederjob mens 29 procent er meget tilfredse. 1,6 procent er meget utilfredse.
Undersøgelsen tyder altså på, at når folk først får lederansvar, så kan de også lide det.
For at give flere unge input til, hvad ledergerningen består i, har fagforeningen i begyndelsen af 2009 iværksat et mentornetværk, som kobler unge medlemmer, der er interesseret i ledelse med mentorer, der har erfaring i den boldgade.

Der mangler viden
Men det er ikke kun bibliotekarer, som mangler lysten til at sætte sig i chefens stol. Den samme tendens mærker man generelt i det offentlige – og hos Kommunernes Landsforening er holdningen, at man skal begynde at arbejde professionelt med rekruttering.
- Den største  hindring for at rekruttere yngre, dygtige ledere er, at der ikke er viden nok om, hvad det indebærer at være leder. Ledelse er en faglighed i sig selv, og arbejdspladserne skal blive bedre til at kommunikere ud, hvad jobbet indebærer. Desuden mener jeg, at de øverste ledere skal blive bedre til at spotte talenterne i deres egen organisation, siger Jan Struwe, chefkonsulent i Kommunernes Landsforening.

Bibliotekarer som ledere
Men hvorfor er det så svært at rekruttere nye, unge talenter til lederstillingerne, når Bibliotekarforbundets undersøgelse viser, at i hvert fald mellemlederne trives? Hos KL er Jan Struwe ikke i tvivl om, at det er manglen på viden om, hvad lederjobbet indebærer, som er afgørende.
- Det viser sig ofte, at er man først konstitueret leder i tre måneder, og har fået lov til at snuse til faget, så har man svært ved at forestille sig at skulle være almen medarbejder igen. Det giver lyst til mere, når man først har prøvet at have indflydelse. Det beviser min pointe om, at der mangler viden om lederfaget, siger Jan Struwe fra KL.
Man skal dog ikke blive leder uden at tænke sig godt om – for det er ikke alle, der er skruet sammen til at lede.
- Du skal kunne tåle at tage ubehagelige beslutninger og til at stå alene. Hvis du søger et lederjob på din nuværende arbejdsplads, skal du vænne dig til tanken om at du må kappe nogle bånd. Det skaber uro, rygtedannelser og klikedannelser hvis en leder er venner med medarbejderne. Og så skal du vænne dig til, at der bliver snakket om dig. Der bliver altid snakket om chefen, og det behøver ikke være dårligt. Til gengæld kan du nyde glæderne ved at være den, der sætter målene og har indflydelse, siger Jan Struwe.
Det sociale aspekt behøver ikke være noget, der afskrækker ansatte i biblioteksverdenen fra at prøve kræfter med lederfaget. Ni ud af ti af mellemlederne fra Bibliotekarforbundets undersøgelse siger nemlig, at de har et godt forhold til deres medarbejdere. 
kejser@bf.dk