Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Spillet om kompetencer

 Et nyt spil, udviklet af BF´s karriererådgivere, hjælper bibliotekarerne med at sætte ord på deres kompetencer.

»Jeg synes, jeg har et spændende arbejde, men jeg synes, jeg kan meget mere end jeg får lov til.«
Syv bibliotekarer sidder om et bord og ordene kommer fra en kvindelig bibliotekar med brune krøller.
Midt på bordet ligger en stor spilleplade, oven på ligger et kort, hvor der står udvikle alle kompetencerne og omkring bordet sidder bibliotekarerne med små grønne kort.
En af dem kigger på kvinden med de brune krøller og læser så op fra et af sine små grønne kort:
»Hvad er det mindste, du kan gøre? En lille ting, du kan starte med at ændre?«
Bibliotekaren med de brune krøller tænker sig om og siger så:
»Jeg kunne blande mig i andre folks arbejdsopgaver.«
Denne ordveksling faldt på bibliotekarernes faglige landsmøde, hvor 45 bibliotekarer havde meldt sig til at sætte deres kompetencer i spil. Bibliotekarforbundet har nemlig i samarbejde med spilfirmaet ADEO udviklet et nyt spil: Kompetencespillet.
Spillet er dialogbaseret, og det er deltagerne, der selv driver spillet frem ved hele tiden at skulle stille spørgsmål til hinanden om en given kompetence – for eksempel projektstyring eller som i denne artikels indledning udviklingen af ens kompetencer.
Gennem spillet får deltagerne afklaret deres kompetencer. Bliver opmærksomme på egne evner, lærer at sætte ord på egne kompetencer og relatere dem til arbejdsopgaver eller kolleger.
Karriererådgiver i Bibliotekarforbundet Ann Christina Oliveira har været med til at udvikle Kompetencespillet.
- Vi kan se, at noget af det vores medlemmer får rigtig meget ud af er at lytte til hinanden. De får gode ideer, bliver inspireret og får også en erkendelse af, at det en anden taler om, det er faktisk også noget, de kan, siger hun.
Samtidig havde hun også som karriererådgiver lyst til at skærpe medlemmernes evne til at sætte ord på deres kompetencer i forhold til både kolleger og arbejdsopgaver.
På det faglige landsmøde var modtagelsen af spillet lidt blandet. Nogle følte, at der var lidt for mange regler, og at spillet var for komplekst. Mens andre var meget positive:
- Spillet fungerede godt. Det var fedt at få indspark fra bibliotekarer med helt andre synspunkter, end jeg er vant til, sagde en kompetence-spiller lige efter, at spillet var afsluttet.
lerche@bf.dk