Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Konkurrence giver bedre studerende

Om få år udklækkes de første studerende fra biblioteksuddannelsen på Syddansk Universitet i Odense. Dermed er monopolet på at uddanne bibliotekarer brudt. Det giver uundgåeligt ny luft til branchen og til uddannelserne, mener forsker.

Der vækkes ukendte kræfter til live, når monopoler brydes og konkurrence opstår. Det skete for Danmarks Radio, da TV2 meldte sig på banen. For Teledanmark da mobilselskaberne dumpede priserne. Og sågar for Danmarks Journalisthøjskole, der i mange år var den eneste uddannelse, der direkte uddannede folk til journalistfaget.
Når Syddansk Universitet i Odense i år begynder at uddanne bibliotekarer, er biblioteksskolens monopol brudt. Og det kan der komme meget ny energi ud af, mener Stig Hjarvard, som er professor på Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet. Han har forsket i, hvad monopolbrud betyder.
- Når en uddannelse ikke længere har monopol, sker der typisk det, at den bliver mere orienteret mod markedet. Man kommer til at kæmpe om de studerende og om at afsætte dem. I biblioteksskolens tilfælde, hvor man i forvejen har svært ved at få elever nok, vil det være meget dumt at sove i timen og undlade at tænke nyt. Et monopolbrud bringer refleksivitet ind i uddannelsen. Er vi gode nok? Kan vi afsætte vores studerende? Den slags tanker kan være afgørende for, om uddannelsen overlever, siger Stig Hjarvard.
I 1998 stod Danmarks Journalisthøjskole overfor samme udfordring, som biblioteksskolen i dag. Ikke bare en, men to nye konkurrenter meldte sig på banen, da universiteterne i Roskilde og Odense åbnede op for nye journalistuddannelser. Fra at have monopol på at uddanne journalister skulle Journalisthøjskolen pludselig ud i konkurrence på det frie marked.
Det kom der nogle ordentlige brag ud af. Alt fra retoriske slagsmål i pressen om hvorvidt de nye uddannelser uddannede til arbejdsløshed, til om den økonomiske fordeling af penge mellem uddannelserne var fair, blev diskuteret.
I 2003 blev de tre uddannelser evalueret, og alle fik de mere eller mindre skrappe ord med på vejen om, hvad der burde laves om på.
-Det er netop den slags, et monopolbrud kan være med til: at skabe ny luft og give ny opmærksomhed til »sådanplejer vi at gøre«. Bare det, at der kommer opmærksomhed på uddannelsen gør jo, at der bliver sat nogle svingninger i gang, påpeger Stig Hjarvard.

Flirter med andre faggrupper
Det er ingen hemmelighed, at uddannelsen i Odense er åbnet på baggrund af voldsom kritik af biblioteksskolen. I flere hjørner af biblioteksvæsnet var man endog voldsomt interesseret i at få et alternativ. Men hvad ønsker bibliotekscheferne rundt omkring i landet sig af fremtidens bibliotekarer? Ikke det, de får i øjeblikket, tyder en del på.
- Når man er uddannet fra Danmarks Biblioteksskole er man i vid udstrækning ikke i stand til at honorere fremtidens biblioteks krav om nytænkning. Der har i lang tid været en god, tryg skranke mellem bibliotekaren og brugerne. Sådan er det ikke længere. Vi skal meget mere på banen, hvis vi skal løfte biblioteket som et mødested, siger Morten Fogh, bibliotekschef i Herning.
Det kan derfor være nærliggende at slutte, at det er en nødvendighed, at Syddansk Universitet i Odense fra i år begynder at producere bibliotekarer. Hvis ikke der sker en udvikling af bibliotekaruddannelsen, risikerer man i sidste ende, at bibliotekarer og biblioteker slet ikke matcher hinanden. Flere steder er man begyndt at ansætte andre faggrupper – simpelt hen fordi bibliotekarerne ikke kan det, som bibliotekerne efterspørger.
I Herning har man netop åbnet et nyt lokalbibliotek. Her er bøgerne skiftet ud med fokus på nyheder, og man har tænkt helt ud af boksen i forhold til traditionel biblioteksdrift.
- Tankevækkende nok er to ud af tre ansatte her ikke bibliotekarer. Og den slags kommer vi til at se meget mere af i fremtiden, siger Morten Fogh.
Også på Randers Bibliotek kigger man langt efter studerende med de rette kompetencer.
- Tidligere var der ingen tvivl om, at det var en biblioteksuddannet vi ansatte, når der rejste en bibliotekar. Sådan er det slet ikke længere. Vi har stor succes med at ansætte andre faggrupper, og vurderer fra gang til gang hvilke kompetencer vi har brug for, siger Hans Nielsen, udviklingschef på Randers Bibliotek.

Så brug dog bibliotekerne
Antallet af unge, der har lyst til at uddanne sig til bibliotekarer falder. Og det er ærgerligt, for der er masser at lave ude på bibliotekerne.
Biblioteksskolen spilder gode muligheder for at få hjælp til at tiltrække unge, fordi de ikke samarbejder med bibliotekerne, mener Jytte Bræmer, bibliotekschef i Fredericia.
- Bibliotekerne er de fremmeste ambassadører for at tiltrække unge til uddannelsen – men det tænker biblioteksskolen ikke på. Det er mit indtryk, at man på biblioteksskolen ved meget lidt om, hvad der foregår på bibliotekerne, og det smitter af på de studerendes viden om, hvad de skal ud og lave. Man kan blive så introvert, at man ikke kan kigge ud. Det er nok sket lidt for biblioteksskolen, siger hun.
Der er altså flere arbejdsgivere på Danmarks biblioteker, der venter i spænding på, hvad den nye uddannelse i Odense kan føre med sig. De studerende, der om fire - fem år bliver udklækket fra uddannelsen Bibliotekskundskab og Videnskommunikation, vil blive målt, vejet og studeret som et nyt og spændende instrument til udviklingen af fremtidens biblioteker.
Men hvad vil den så, den nye uddannelse i Odense? De konkrete resultater viser sig ikke før, de første nyudklækkede bibliotekarer rammer bibliotekerne. Men i Odense har de været i fuld gang med at banke rusten ud af vandrørene, og har deres egne konkrete bud på, hvad en bibliotekar fra Odense skal kunne.
- Fremtidens bibliotekar skal være en problemknuser på medieområdet. Han eller hun skal have så bred og relevant en baggrund, at man altid kan være på forkant med udviklingen. Derfor mener jeg, at det er meget vigtigt ikke at uddanne bibliotekarer inden for konventionelle parametre. Vi ved jo ikke noget om, hvordan kategoriseringsprocesser kommer til at se ud i fremtiden – det vigtige er, at man er i stand til konstant at kunne hoppe på en given udvikling og give sit bud på bibliotekets rolle i den, siger Lars Ole Sauerberg.
Han mener, at en bibliotekaruddannelse ligger rigtig godt på et universitet, fordi de studerende her har mange muligheder for at shoppe rundt mellem flere tilbud.
- Vi har allerede folk i systemet, der er eksperter i nogle af de områder, som vil være oplagte at supplere biblioteksuddannelsen med. Det kan være pædagogik og læring, kultur, mediestudier eller noget helt femte. Vi har rigtig mange gode ting at trække på, og samtidig er vi så relativ lille en enhed, at vi kan nå at vende skuden, hvis vi kan se, at noget er uhensigtsmæssigt, siger Lars Ole Sauerberg, der ikke ser den nye uddannelse som en decideret konkurrent til biblioteksskolen.
- Jeg ser det som en naturlig dynamik i et land som Danmark, at vi har flere udbydere af uddannelserne. Faktisk er det unaturligt, at man indtil nu kun har haft en mastodont i København, som havde til opgave at fodre bibliotekerne med medarbejdere. Det var på tide med et alternativ – og jeg tror ikke, at vi snupper hinandens kunder. Tværtimod håber jeg på, at vi her i Odense kan få fat på en uopdyrket gruppe af unge på Fyn og i Jylland, som gerne vil læse i Odense, og som vælger os, fordi vi ser spændende ud, siger han.

Forskerne mangler også bibliotekarer
Det samme håber man i forsknings- og uddannelsesbibliotekerne. Gennem længere tid har man her følt sig overset som aftager af elever fra biblioteksskolen. Og det er ekstra ærgerligt, fordi sektoren i høj grad mangler unge nye kræfter til at tage over.
- Det er meget positivt med en ny uddannelse i Odense. Det er fint med konkurrence, og jeg håber, at det med tiden betyder, at der kommer flere unge, som uddanner sig til at gå ind i bibliotekssektoren. At uddannelsen ligger på et universitet er fint i tråd med vores ønsker, fordi vi gerne vil have ansatte med en flerfacetteret baggrund, som for eksempel har en biblioteksuddannelse som grundpillen og en anden uddannelse ovenpå, siger Per Steen Hansen, formand for Danmarks Forskningsbiblioteksforening,
- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi føler os oversete. Når jeg kommer ud og snakker med studerende aner de alt for ofte ikke noget om, hvilke muligheder, der ligger for jobs inden for forsknings- og uddannelsesbibliotekerne. Og det ærgrer mig, for vi mangler de studerende, siger han. 
kejser@bf.dk