Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

SDU vil uddanne begavede blæksprutter

Professor Lars Ole Sauerberg er fagleder på den nye uddannelse for Bibliotekskundskab og Videnskommunikation på Syddansk Universitet. Planen er at  forske på flere områder i Odense. En følgegruppe fra væsenet bliver koblet på uddannelsen.

Et bibliotek vil stadig være et bibliotek i mange år endnu, men fremtidens bibliotekar skal være en blæksprutte, der kan klare 20 spørgsmål til professoren. Det mener faglederen af den nye bacheloruddannelse for Bibliotekskundskab og Videnskommunikation i Odense, professor Lars Ole Sauerberg. Vi møder professoren få uger før starten på første semester, hvor det førte hold studerende skal undervises i fag som »Analyse og organisering af information og Viden« og »Kommunikation og læring.«
At Lars Ole Sauerberg er litterat og en stor ynder af bøger, ser man ved første øjekast på hans kontor på Syddansk Universitet, hvor alle hylderne er tynget af bøger. Selv har han skrevet adskillige – for ikke at tale om mange hundrede anmeldelser af litteratur i danske dagblade.
Lars Ole Sauerberg er den daglige leder af den nye uddannelse på Syddansk Universitet med titel af fagleder, og han lægger stor energi i at fortælle om bibliotekaruddannelsen. Han mener, at Syddansk Universitet virkelig har noget at tilbyde det første hold på 15 studerende.
- Vi håber selvfølgelig på flere studerende næste år. Men, at det første hold ikke er større end 15, er godt for de studerende. Det betyder, at vi kan tilbyde dem en meget intensiv og seminarorienteret uddannelse, siger Lars Ole Sauerberg, der organisatorisk har begået sig i universitetssysstemet som både prorektor og dekan. Han er også undervisningsansvarlig koordinator på faget »Biblioteket som videns- og kulturinstitution«.

5 studerende fra DB til SDU
Uddannelsen i Odense ser i skrivende stund ud til at starte med 15 studerende. Egentlig var der kommet lidt flere, men enkelte opfyldte ikke adgangskravene. Til gengæld er en håndfuld studerende ifølge Lars Ole Sauerberg skiftet fra Danmarks Biblioteksskole til Syddansk Universitet.
- Nogle har gjort det af geografiske grunde, andre fordi de ser bedre muligheder her på Syddansk Universitet. Vi kan for eksempel lave et »sammenskudsgilde« af forskellige discipliner, der er relevante for en bibliotekar. Vi prøver for eksempel at få et samarbejde med journalistuddannelsen i relation til faget formidling, fortæller Lars Ole Sauerberg.
Men hvorfor indgår et lidt gammeldags begreb som bibliotekskundskab mon i uddannelsen?
- Det er jeg også lidt loren ved, for det vi underviser i, er biblioteksvidenskab. Vi skal revidere flere ting på uddannelsen, og vi skal også se på navnet, siger Lars Ole Sauerberg, der ikke lægger skjul på, at han mener, at navnet biblioteksvidenskab og videnskommunikation havde været mere dækkende. På engelsk er uddannelsen da også beskrevet som »Library Science.«
- Det, vi underviser i, er ikke kundskab om bibliotekerne, men videnskab om bibliotekerne, siger Lars Ole Sauerberg.
Til gengæld mener professoren, at det gode ord bibliotek er kommet for at blive. Det skal være en fast bestanddel af udannelsens navn.
- Både som begreb og koncept har biblioteket en meget lang historie. Til trods for bogdød og elektroniske medier. Den fysiske bog vil bestå, og det vil formidlingen og opbevaringen af bogsamlinger også, siger Lars Ole Sauerberg, der finder bogen som trykt medie unik og praktisk.
- Den anden side af bibliotekarernes opgaver handler om at finde oplysninger og grave viden frem. Det er nok den del af det, der bliver mindre og mindre biblioteks-specifikt, fordi folk selv søger informationer og googler.
Han understreger, at sortering i information er et meget vigtigt kerneområde for uddannelsen.

Vigtigt at tænke bredt
Lars Ole Sauerberg fortæller også, at det er meget vigtigt, at de studerende lærer at tænke bredt – ud over eksisterende bogsamlinger. De skal have kendskab til, hvad der rører sig inden for systemer med store videndatabaser og datasamlinger.
 – Det er også en stor og vigtig del af vores undervisning, at de studerende ikke bare får indblik i den tekniske side af søgninger, men også den del, der handler om implikationerne – altså hvad bygger det på? Hvilke andre fagområder er relevante og er der eksempelvis filosofiske og etiske spørgsmål?, siger Lars Ole Sauerberg. Syddansk Universitetsbibliotek står for en del af undervisningen i fag som »Biblioteket som videns- og kulturinstitution.« og »Analyse og organisering af information og viden.«
De studerende får ved deres valg af fag på bacheloruddannelsen og valg af kandidat-fag mulighed for selv at tone deres uddannelse og få forskellige kompetencer, der gør dem i stand til at virke på biblioteker og andre kultur- og vidensinstitutioner. I øvrigt menerLars Ole Sauerberg, at de fleste forskere inden for humaniora inklusive ham selv må være mindst 10 procent bibliotekarer.
- Som forsker skal man finde en masse information og læse en masse kilder, så derfor skal man være systematisk, siger Lars Ole Sauerberg, der ofte i sine bøger har rettet en tak til bibliotekarerne på universitetsbiblioteket.
- De bibliotekarer, jeg kender, er meget dynamiske og aktive. Men det er klart, at bibliotekarrollen er udfordret, når der sker så store forandringer og folk selv kan søge information.

Ud i miljøet på bibliotekerne
Som en del af undervisningen skal de studerende også ud på biblioteksbesøg, ligesom universitetet arbejder på at lave international udveksling af studerende.
Lars Ole Sauerberg finder det vigtigt, at der bliver forsket i både den bløde del af biblioteksvidenskaben, men også mere hårde områder som bibliometri, ophavsret open access og så videre.
- Jeg regner med, at vi vi besætter et ph.d.-stipendium i nærmeste fremtid, siger Lars Ole Sauerberg. Han fortæller også, at Syddansk Universitet er ved at sondere mulighederne for et forskningssamarbejde med Danmarks Biblioteksskole.
Biblioteket som institution tror han fuldt og fast på, og naturligvis mener han som litterat, at den trykte bog har en fremtid:
- Der udgives et hav af bøger. Alene i juli tror jeg, at jeg fik sendt 15-20 bøger til anmeldelse. Jeg tror, at vi vil læse bøger mange år endnu. Noget vil vi så læse på en Sony Reader eller en Amazon Kindle. Måske bliver det mere faglitteratur eller opslag i leksika, det er praktisk og de er hurtige at opdatere, siger Lars Ole Sauerberg, der i øvrigt har skrevet over 250 artikler til den store danske encyklopædi, hvis elektroniske del, han stadig er tilknyttet.
- Encyklopædiens udvikling illustrerer meget godt virkeligheden og den hurtige udvikling. Encyklopædien startede i 1990 som et rent bogprojekt. Så kom den på cd-rom, så på nettet, og i dag er den en wiki, siger Lars Ole Sauerberg.
Den nye uddannelse får en følgegruppe bestående af folk fra biblioketsvæsenet, der får indflydelse på uddannelsens udvikling. Gruppen er ved at blive nedsat, universitetet har selv taget kontakt til en del, men flere har selv henvendt sig. 
hermann@bf.dk


Blå Bog
Lars Ole Sauerberg er 59 år.
Fagleder på den nye bacheloruddannelsen i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation på Syddansk Universitet, SDU.
Professor i engelsksproget litteratur ved SDU siden 1992 og tilknyttet Institut for Litteratur, Kultur og Medier.
Dr. phil, redaktør af tidsskriftet Orbis Litterarum, som er et internationalt tidsskrift for litteraturforskning, grundlagt i 1943 af danskerne F. J. Billeskov Jansen og Jens Kruuse.
Har også været henholdsvis prorektor og dekan.
Har skrevet adskillige bøger, desuden over 250 artikler til den Store Danske Encyklopædi, hvis elektroniske udgave han stadig er tilknyttet.
Anmelder litteratur for Morgenavisen Jyllands-Posten.
Har også deltaget i arbejdsgruppe om forskningsbibliotekernes fremtid
.

Fem fag
Uddannelsen som bachelor giver 135 ECTS point. Blandt fagene er følgende fem:
• Biblioteket som videns- og kulturinstitution.
• Analyse og organisering af information og viden.
• Kommunikation og læring
• It-pædagogik og webkommunikation
• Videns- og kulturøkonomi
Efter bacheloruddannelsen foreslår SDU, at man kan tage en to-årig kandidauddannelse inden for følgende områder: kultur og formidling, Webkommunikation, International Virksomhedskommunikation, Mellemøststudier og Pædagogik.
Læs mere om uddannelsen på sdu.dk