Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Læring i indbydende miljø

Med mange brugere af anden etnisk oprindelse end dansk tilbyder Vollsmoses bibliotek masser af læring og aktiv involvering.


Vollsmoses nyindrettede bibliotek ligger i centret i Vollsmose. Det er ikke noget spændende center sammenlignet med for eksempel Bazar Vest i Århus.
På dagligvareområdet er det kun en Superbest, der indtil videre holder stand mod det megastore Rosengårdcenter ganske nær ved. Bibliotekets nærmeste nabo, kun adskilt af en smal glasarkade, er Restaurant Mosen. Fra tidlig formiddag til sen aften er der fuldt tryk på. Røg og dansktop vælter ud, mens keglerne vælter på det grønne klæde. Til gengæld er det nye kulturhus med stor arrangementssal og mødelokaler et kvalificeret tilskud ikke bare til centret, men til livet i hele Vollsmose. 

Læring, læring, læring
Det er klart, at biblioteket i Vollsmose må spille en radikalt anderledes rolle end i et gennemsnitligt lokalområde, fordi 75 procent af beboerne her har en anden etnisk baggrund end dansk. Og det gør det også. Der arbejdes med læringscenterdimensionen på mange biblioteker, men den er ofte ringe formuleret indholds- og indretningsmæssigt. På det nye Vollsmose Bibliotek og Læringscenter er læringsmiljøet en realitet, ikke bare af navn, men også af gavn. Vejledning, uddannelse, lektiehjælp og så videre er en dybt integreret og meget vigtig del af virksomheden. Det afspejler sig i den lange række af læringsprojekter biblioteket har været og er involveret i, det afspejler sig i den daglige drift og dialog med bibliotekets brugere, og det er helt tydeligt at aflæse i indretningen.
Vejlednings- og rådgivningssekvenser kombineret med studie- og IT-undervisningsfaciliteter fylder meget på biblioteket: rådgivning om uddannelse og fritid, Ungdommens Uddannelsesvejledning, jobsøgning, anvisning af og uddannelse af frivillige og så videre.
På den anden side er biblioteket samtidig udtryk for et meget traditionelt kulturtilbud i form af mange boglige og digitale materialer på dansk og en lang række andre sprog. Materialer som der er meget god brug for dels i relation til almindelig rekreativ lystlæsning, men naturligvis også igen med hensyn til læring og udvikling i forhold til det danske.
Den tredje væsentlige faktor på Vollsmose Bibliotek er kulturarbejdet. Biblioteket i Vollsmose er som blandt andet Gellerup og Hasle Biblioteker i Århus et bibliotek, der spiller en meget central rolle i forhold til kulturudviklingen i området.
Vollsmose Bibliotek og Læringscenter stiller sig til rådighed som facilitator og katalysator i snart sagt ethvert kulturprojekt, der måtte ønske det. Kulturcenteraktiviteten er blevet udvidet i kraft af sal og mødelokaler, og den afspejler sig flot i arrangementsprogrammet.  
Biblioteket er i samarbejde med arkitekt Dorthe Andersen indrettet med varme, ekspressive farver. Store vinduespartier og glasflader hele vejen rundt gør, at biblioteket opleves som en åben og inviterende virksomhed i et fysisk miljø, der på mange måder er gråt.
Vollsmose Bibliotek og Læringscenter spiller en meget vigtig rolle som en samlende og udviklende institution i lokalområdet. Med stor ledelsesmæssig og kommunalpolitisk opbakning.
Der er ca. 10.000 indbyggere i Volsmose fordelt på ca. 70 nationaliteter,
Kontaktperson Dorit Munk Jørgensen, dmj@odense.dk 

Jens Lauridsen er bibliotekschef i Tårnby Kommune