Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Bibliotekarvækst i USA

I 2016 vil der være fire procent flere bibliotekarer i USA, forudser det amerikanske erhvervsministerium. Skolebibliotekerne vil være et af væksthusen

I 2016 vil bibliotekarbestanden i USA være steget med 6.335 personer, ifølge  det amerikanske erhvervsministerium. I deres årlige Occupational Outlook Handbook 2008-2009 skriver ministeriet, at der i en ti års periode fra 2006 til 2016 generelt vil være en stigning i faglærte job på 16,7 procent omregnet til cirka fem millioner nye job. Trefjerdedele af jobbene vil ligge inden for områderne: Computer og matematik, Sundhed og teknik og Uddannelse og biblioteker.
For bibliotekarerne vil væksten af stillinger være størst på museer og frivillige organisationer med henholdsvis 36 og 18 procent flere stillinger i 2016 i forhold til 2006. Også på sygehuse og advokatkontorer kommer der til at ske noget for bibliotekarerne med en jobvækst på 10 procent (se skema, red.). Det er altså bibliotekarstillingerne uden for de traditionelle områder, der vil vokse hurtigst.
Alligevel er det især på skolebibliotekerne fremtidens amerikanske bibliotekarer kan finde job, fordi de allerede i dag er den største gruppe af bibliotekarer. Derfor vil en stigning på fem procent svare til cirka 3.000 flere ansatte i 2016.

Lavere end gennemsnittet
Stigningen på fire procent er godt nyt for de amerikanske bibliotekarer, men tallet er stadig lavere end den gennemsnitlige stigning for faglærte job opgjort i Occupational Outlook Handbook 2008-2009. Forklaringen er ifølge ministeriet stramme offentlige budgetter og den øgede brug af digitale ressourcer, der betyder, at man ansætte færre bibliotekarer, og at bibliotekarer bliver udskiftet med billigere biblioteksassistenter.
Mange virksomheder vil dog søge efter bibliotekarer på grund af deres evner til at researche og organisere og deres viden om computerdatabaser, understreger ministeriet. Ministeriet vurderer også, at der stadig vil være brug for bibliotekarer til at hjælpe brugerne med at udvikle søgeteknikker, tage sig af komplicerede referenceforespørgelser, vælge materialer og hjælpe brugerne med at definere deres behov.
Og jobmulighederne for nyuddannede bibliotekarer spås også rigtig gode, fordi et stort antal bibliotekarer forventes at gå på pension i det næste årti, præcis som i Danmark. I USA er mere end to ud af tre bibliotekar over 45 år. n

Find Occupational Outlook Handbook på www.bls.gov/OCO /

moensted@bf.dk