Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Naturvidenskabsfestival på bibliotekerne

100.000 elever deltager hvert år i Dansk Naturvidenskabsfestival, hvor biblioteker fra hele landet tiltrækker publikum med naturvidenskabelige oplevelser. Dit bibliotek kan også være med.

af NICOLAI NYSTRÖMER

Hvert år i uge 39 bliver Dansk Naturvidenskabsfestival afholdt over hele Danmark. Formålet er at skabe begejstring for naturvidenskab og teknik. Festivalen bliver især markeret på skoler og gymnasier, men herudover bidrager blandt andet universiteter, museer, virksomheder og biblioteker også med aktiviteter. I 2008 havde mindst 19 folkebiblioteker arrangeret aktiviteter i forbindelse med festivalen, som koordineres af Dansk Naturvidenskabsformidling.

Biblioteket – en vigtig aktør
Dansk Naturvidenskabsfestival handler først og fremmest om formidling af naturvidenskab, og den går derfor rigtig godt i spænd med bibliotekets øvrige aktiviteter. Biblioteket har tilmed den styrke, at det kan vække børnenes interesse for naturvidenskab ved at fungere som uformelt læringsrum. Samtidig kan bibliotekerne støtte op om lokale initiativer i festivalen og gøre det nemmere for skoler og gymnasier at lave nye aktiviteter i festivalugen.
Biblioteket kan deltage i festivalen på mange måder, for eksempel ved at lave en naturvidenskabelig udstilling, som trækker på de mange materialer og det netværk, som biblioteket råder over. Man kan også invitere elever til at udstille et projekt, de har arbejdet med. Derudover kan biblioteket udvide og styrke kontakten til de lokale skoler og gymnasier ved at stille faciliteter til rådighed og lade gymnasieelever undervise skoleelever. Man kan også inddrage lokale virksomheder, for eksempel når der skal skaffes materialer til forsøg og eksperimenter. Endelig er festivalen en oplagt mulighed for at tiltrække et nyt publikum, der normalt ikke besøger biblioteket så ofte.
I 2009 finder festivalen sted fra den 21. -25. september. På www.naturvidenskabsfestival.dk er der mere information om festivalen og inspiration til, hvordan biblioteker kan være med.  n

Nicolai Nyströmer er ansat i Dansk Naturvidenskabsformidling