Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Fra det meste til det bedste

Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen fra Future Navigator er ikke i tvivl om bibliotekerne har en stor fremtid for sig – hvis de forstår at udnytte kreativiteten og give mening, filtrere og prioritere. Give borgerne ”det vi ikke vidste, vi gerne ville vide” og satse nyt. Og erkende, at penge bliver der nok ikke flere af.

af HENRIK HERMANN

Individuel udvikling, mere aktivering end servicering, fokus på filtrering af informatiner og en mere spændende indretning af det enkelte bibliotek.
Det er nogle af budene fra fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, når hun bliver spurgt om, hvordan bibliotekerne kan gøre en forskel de kommende år.  Hun fokuserer på, at en af bibliotekarernes vigtigste opgaver i stigende grad bliver at hjælpe folk med at vælge og priorietere eller måske ligefrem filtrere i det enorme udbud af information, vi har i vidensamfundet.
Anne Skare Nielsen er cand.scient.pol og biolog fra Københavns Uniervistet. Hun er i dag partner i firmaet Future Navigator, der arbejder med fremtidsbaseret ideudvikling og blandt andet har friske slogans som »Don’t be a bore – explore«. Og så er hun i øvrigt oplægsholder på BF’s Fagligt Landsmøde i september, hvor hun vil tale om udvikling af det personlige talent. Forud for kommunalvalget har vi bedt Anne Skare Nielsen kigge lidt i krystalkuglen.
I hvilken retning skal folkebibliotekerne udvikle sig de kommende år?
- Bibliotekerne kan grundlæggende fokusere og ændre tankegangen i  sit udbud fra »det meste« til »det bedste«, siger Anne Skare Nielsen, der også beskæfter sig med et ændret mindset i sin kommende bog Hvad er meningen?
- Mange steder i det offentlige er man i vildrede med, hvad man skal efter kommunalreformen. Det gælder også bibliotekerne.

Ingen penge er der nok af
Alle vil gerne have flere ressourcer.
- Men der vokser ikke et pengetræ i baghaven, hvor man kan plukke penge. At sætte sig ned og vente på, at der kommer flere penge er en meget farlig strategi, for der kommer formentlig ikke flere penge, siger Anne Skare Nielsen.
I stedet foreslår fremtidsforskeren, at bibliotekerne tænker mere individuelt og at forskellighed er meget bedre end ensartethed og arbejder på at undgå standardisering.
- Hvorfor skal alle tankstationer, banker og biblioteker være ens og se ens ud? På bibliotekerne er det med de samme kedelige reoler og den samme tys-tys-stemning, mener hun. Hun ønsker bibliotekerne med på vognen, så de går fra servicering til aktivering og fremhæver Ikeas kontor i Malmö, der nærmest er indrettet som et privat hjem – et sted, hvor de ansatte og brugerne selv vander blomster og tager ejerskab til stedet, så det bliver mindre institutionsagtigt.
Hun mener, at bibliotekerne og bibliotekarerne skal ændre tankegangen og slippe »ejerfornemmelserne«.
- Førhen var det sådan, at bøgerne på biblioteket blev betragtet som bibliotekarernes ejendom, man måtte ikke sætte fedtfingre i dem og så videre. I dag skal man mere se på biblioteket som et cateringfirma: Man kan bestille alverdens retter eller informationer, og biblioteket kan levere alle former for information – men tankegange er altså, at bibliotekaren stiller informationerne til rådighed.

Vælg kampene med omhu
- De kampe, der er håbløse, skal bibliotekerne holde sig fra. Et eksempel, hun nævner er en virksomhed, der har ofret store summer på at undgå piratkopiering af deres film.
- Jeg har sagt til dem, at det er en kamp, de er dømt til at tabe. Når noget kan kopieres digitalt vil det blive det, selv om det ikke er tilladt. Alene fordi det kan lade sig gøre, vil nogen gøre det, fordi det synes, det er sjovt, siger Anne Skare Nielsen.
Hun fremhæver, at bibliotekerne i højere grad må være klar til at »genopfinde sig selv«. Eksempelvis fremstillede virksomheden IBM pålægsmaskiner, før de satsede på computere. Nokia lavede gummistøvler for mange år siden, og laver i dag mobiltelefoner. Hun fremhæver et citat af Peter Drucker: Every organisation must be prepared for the abandomend of everything it does.
- Det handler jo om, at man som organisation må se på, om man skal lave noget helt nyt. Man kan arbejde med dilemmaer og komme i gang med at eksperimentere. Hvis vi ikke i det mindste prøver noget nyt, ser vi ikke andet end det, vi skabte i går. Det, jeg får på biblioteket  skal give mig en værdi. Jeg kommer der, fordi bibliotekaren er klogere end mig – ligesom jeg går til jordemoder og læge, når jeg er gravid og forventer at få en ekspertise her.
Anne Skare Nielsen mener at bibliotekerne har en stor opgave med at lære folk at forstå og brug nye sociale medier som Facebook og Twitter. Og så mener hun, at man gerne må kunne låne andet end bøger på et bibliotek.
- Det kunne være sjovt, hvis jeg kunne låne en græsslåmaskine på biblioteket. Hvorfor kan jeg ikke det?, spørger Anne Skare Nielsen. 
hermann@bf.dk