Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Troels Christensen (V)

- Lad os få 100 Superbiblioteker

I hvilken retning ser du gerne udviklingen gå på folkebiblioteksområdet de kommende år?
Overordnet vil jeg sige, at efter vi har fået de nye kommuner, hvor vi i kulturudvalgene har siddet med store udfordringer og brugt en masse tid på at harmonisere, så mangler vi i hvert fald at få skabt en lokal kulturpolitik.
Bibliotekerne skal rette ryggen, de kan en masse ting. Gå dog ud og fortæl det – det kan ikke nytte noget, at det er verdens største hemmelighed. De er fandeme ikke så gode til markedsføring, de er for ydmyge og på en eller anden måde for generte, men de har svarene på mange af de udfordringer vi har fremover i det vidensamfund, vi lever i.

Nævn konkret 3 områder på bibliotekerne, hvor du finder at kommunerne bør understøtte udviklingen?
Mit første bud er, at kommunerne nu virkelig sætter kikkerten – ikke for det blinde øje – men for det skarpe øje – og  får kigget deres biblioteksstruktur og deres bibliotek efter i sømmene, så ressourcerne udnyttes bedst muligt til glæde for borgerne. At de spørger sig selv: Er vi udviklingsorienterede nok? Har vi indrettet os sådan, at vi kan imødegå fremtidens udfordringer på det digitale område? Har vi de skud i bøssen, når det drejer sig om at skabe et kulturelt åndehul – hvor man kan komme i café-lignende situationer, hvor der er rart at være? Har vi forladt de støvede reoler og de knirkende klapstole? Har vi et niveau, der gør, at unge mennesker opfatter biblioteket som et rart sted at være?
Man skal prøve så meget så muligt. Venstres holdning er: Jamen prøv det dog.
Desuden er det vigtigt, at man kommer til at stå på to ben i stedet for kun på et. Altså: de digitale ydelser og det at være et videncenter.  Det skal ikke kun være bogen, det skal også være den digitale bog. Det er det ene, og det er afgørende, hvis vi skal bevare kunderne i butikken. Det er dér bibliotekerne kan levere nogle ydelser, man ikke kan få andre steder. Punktum.
- Hellere ét attraktivt miljø end fire »halvattraktive« miljøer i en kommune. Slut med de gamle klapstole. Venstres melding er, at vi skal have 100 superbiblioteker – helst ét i hver kommune, hvor de kan det hele. Det er vores målsætning – der skal være 100 biblioteker, der virkelig – undskyld udtrykket – sparker røv både med hensyn til miljø, service, placering og på viden og på infrastruktur og på alt det, der betyder at noget bliver en succes.

I forbindelse med implementeringen af kommunalreformen er der skåret mange biblioteker væk – men der er også reelt sparet 1-2 procent på bibliotekerne?
- Jamen, nogle steder vil det være helt naturligt, at man sparer en procent eller to i forbindelse med, at man lægger administration og så videre sammen – det får vi ikke dårligere service af. Det er mit klare, klare budskab. Jeg tror ikke på, at man lokalt accepterer dårligere service. Som udgangspunkt skal bibliotekerne jo ikke været et spareprojekt, det skal være at give bedre service. Eksempelvis bruger vi i Slagelse 60 millioner til kulturen, halvdelen af dem går til bibliotekerne. Det synes jeg er flot. Om man prioriterer lidt anderledes på kulturhuse og biblioteker det skal vi altså passe på med ikke at gøre os kloge på – eller sætte standardregler for.  Altså ingen standardregler herfra – det skal boble, spire og gro – og man skal finde lokale løsninger. Men vi skal give nogle gode rammer for, at det kan vokse og gro.

Er bloktilskudsmodellen forældet og kan man tænke sig andre tilskudsordninger, - for mange kommuner brugte ikke de ekstra midler i 2000 til biblioteker og deres nye opgaver blandt andet musik og bøger?
Jamen, det med bloktilskuddet er skammeligt. Skammeligt. Altså når vi herinde fra beslutter, at der er noget vi ønsker fremmet og sender det ud i systemet – at det så ikke bliver fremmet. Jeg tror, vi har lært noget af det her. Det sker ikke en gang til. Så må der være mere øremærkning på nogle af de penge, når vi forhandler med KL. Hvis nu vi siger, at målsætningen bliver 100 topbiblioteker og vi bliver enige om, at det er det vi vil fremme, så skal vi da også være sikre på, at det er det formål, pengene går til.

Hvad mener du om forslaget om at revidere lov om biblioteksvirksomhed nu? Herunder kan du i givet fald pege på, hvor der konkret bør sættes ind?
Det ligger ikke lige for med en ændring af loven. Vi er godt nok tilfredse med den lov vi har.
Bibliotekerne må jo også kun være interesseret i, at der er så meget gang i butikken som muligt – at der tænkes nyt – i stedet for kun at være bevarende!