Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Per Clausen (E)

- Uacceptabelt med nedskæringerne

Hvilken biblioteksudvikling vil jeres partimedlemmer arbejde for i kommunerne i den næste valgperiode og nævn de 3 udviklingsområder på folkebibliotekerne, som du finder vigtigst i de kommende år – områder, som kommunerne bør understøtte?
- Bibliotekerne bør styrke deres indsats inden for de nye medier. Det er nødvendigt, hvis bibliotekerne skal kunne fastholde deres centrale rolle som formidler af oplevelser, viden og kultur.
- Bibliotekerne skal fokusere på tilbud til børn og unge fra miljøer, der ikke bruger kulturtilbuddene særligt meget og sikre alle børn og unge lige adgang til informationer, oplevelser og kultur.
Der skal fortsat være fokus på bogen og bogens rolle i vores kultur.

 Hvad mener du om, at kommunerne reelt ifølge flere undersøgelser foruden at nedlægge filialer har skåret 1-2 procent på budgetterne på folkebibliotekerne? 
Det er helt uacceptabelt, men en naturlig konsekvens af de meget stramme økonomiske rammer, staten giver kommunerne.

 Hvordan ser partiet på, at bibliotekerne efter kommunalreformen har fået reducerede budgetter, – hvor ligger smertegrænsen for jeres parti, er der behov for faste standarder i Danmark?
De reducerede budgetter er uacceptable. Enhedslisten vil foretrække, at kommunerne får bedre økonomiske muligheder, men kan også støtte, at der bliver fastlagt minimumsstandarder for kommunernes biblioteksdækning.

 Er bloktilskudsmodellen forældet og kan man tænke sig andre tilskudsordninger, - for mange kommuner brugte ikke de ekstra midler i 2000 til biblioteker og deres nye opgaver blandt andet musik som tænkt.
Brian Mikkelsen gav eksempelvis et ekstraordinært stort tilskud til bogindkøb i bibliotekerne og ønskede at kommunerne og bibliotekerne skulle købe bøger for pengene.

Hovedårsagen til forringelserne på bibliotekerne er regeringens stramme økonomiske politik overfor kommunerne. Vi har brug for et generelt velfærdsløft - ikke bare på biblioteksområdet.

 Hvad mener du om forslaget om at revidere lov om biblioteksvirksomhed nu? Herunder kan du i givet fald pege på, hvor der konkret bør sættes ind?
En ny lov kunne være et vigtigt led i at sikre en tidssvarende kvalitet i bibliotekernes tilbud til borgerne – lige nu venter alle på rapporten om folkebibliotekerne i vidensamfundet.