Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Mogens Jensen (S)

- Flere materialer, mere læselyst og integration

I hvilken retning ser du gerne kommunerne styre udviklingen på folkebiblioteksområdet de kommende fire år?
Det er kommunernes ansvar at sikre, at bibliotekerne er på omgangshøjde med de ønsker og krav, der er fra brugerne af bibliotekerne. Det er vigtigt, for hvis ikke bibliotekerne lever op til befolkningens krav og forventning om service, så glider de langsomt i baggrunden.

Nævn konkret 3 områder på bibliotekerne, hvor du finder at kommunerne bør understøtte udviklingen?
At få stimuleret børnenes læselyst allerede fra ganske små, er meget vigtigt. Nu er jeg selv nærmest vokset op på børnebibliotek, så jeg ved, hvad det betyder. Jeg synes, at et af de felter, biblioteket virkelig skal satse på er samarbejdet med daginstitutioner for at komme i kontakt med de helt små børn og deres forældre.
Det andet område er integration. Det er spændende og det blev fremhævet i den store kultur- og fritidsundersøgelse sidste gang, at bibliotekerne i mange byer har formået at få fat i unge med anden etnisk baggrund. Desuden er der behov for at sikre penge til materialeindkøb. Det er forudsætningen for, at folk ikke bliver trætte af at gå på biblioteket, fordi det tager måneder, før man kan få fat i de ting, man gerne vil have. Man skal også afsætte nogle penge til formidling. Og så må vi sikre, at det fortsat bliver gratis at låne på biblioteket.

Hvad mener du om, at kommunerne reelt ifølge flere undersøgelser foruden at nedlægge filialer har skåret 1-2 procent på budgetterne på folkebibliotekerne?
- En række af nedlæggelserne har været fornuftige nok. Men generelt er der nedlagt for mange, jeg bekymrer mig om de små samfund, der har haft et bibliotek. Her har det fungeret som kulturelt samlingssted for mange arrangementer, og når bibliotekaren også forsvinder, så forsvinder også en slags kulturformidler – det er yderligere med til at skævvride vores land, så du nærmest skal bo i de store byer for at få kulturtilbud. Jeg synes, det er gået for vidt. Der er ingen tvivl om, at det skyldes den pressede økonomi, hvor staten holder kommunerne i stramme økonomiske tøjler, så siger man: Det kan man bedre undvære end for eksempel hjemmehjælp. Jeg siger: Kultur er vigtigere end hjemmehjælp. Folk skal have hjemmehjælp, men forestiller man sit liv som ældre uden adgang til at læse en bog, høre musik, se fjernsyn – så er det en reel overvejelse værd, om man vil have et bad hver dag, hver anden dag eller hver 14. dag.

Man kunne godt forestille sig, at der kommer yderligere besparelser efter valget – har I en smertegrænse?
- Der kan ikke spares mere på bibliotekerne. Nu har man nået smertegrænsen, ellers tror jeg, der vil komme protester.

Er bloktilskudsmodellen forældet og kan man tænke sig andre tilskudsordninger, - for mange kommuner brugte ikke de ekstra midler i 2000 til biblioteker?
- Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, hvis man giver øremærkede penge, som bliver brugt til noget andet. Der mener jeg, at der kunne være nogle sanktionsmuligheder over for kommunerne, hvis vi kan se, at de bruger pengene på noget andet.

Hvad mener du om forslaget om at revidere lov om biblioteksvirksomhed nu? Herunder kan du i givet fald pege på hvor der konkret bør sættes ind?
- Vi har foreslået, at vi skulle have en ny national biblioteksstrategi, hvor man så biblioteket i sammenhænge med de andre ting, der skal få Danmark i verdensklasse i dagens videnssamfund. Sådan en strategi indebærer en ny rolle for bibliotekerne og nye opgaver, de skal løse. Nu har kulturministeren nedsat et udvalg, som skal komme med et bud på det, og det ser vi blandt andet som et udtryk for, at vi stillede et krav og fremsatte et beslutningsforsalg om det i folketinget. Hvis det udvalg kommer og siger: Som vi ser biblioteket og med den strategi, der må lægges, så er vi nødt til at have en lovændring for at implementere de her ting, så er jeg helt indstillet på det. Loven skal være moderne og tidssvarende.