Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Karin Nødgaard (DF)

- Ja til flere bogbusser og nej til minimumsstandarder

Nævn konkret 3 områder på bibliotekerne, hvor du finder at kommunerne bør understøtte udviklingen?
Børn og unge, er et område selv om der i øvrigt er tale om to vidt forskellige målgrupper.
Børn er meget nysgerrige på hele verden og skal mødes som sådan på alle måder. Her er biblioteket meget vigtigt, også fordi ikke alle familier har råd til at købe bøger, eller læse med deres børn.
Problematikken omkring de unge er, som jeg oplever det, at en stor del af de op til 20-årige ikke er interesseret i bøger. Hvilket er et problem, fordi vi ved, at læsning og sprog er vigtigt i forhold til, at vi kan klare os som mennesker. Trist at de unge dropper biblioteket, vi skal have fokus på den sag.
Man skal være opmærksom på bibliotekets opgave omkring indhold og kvalitet. Biblioteket har en stor opgave i at kunne formidle den mere smalle litteratur og lignende. Det er rigtig fint med bredden, Harry Potter og Stieg Larsson, som alle gerne vil have, for det er godt at der læses, også fint både dansk-top og klassisk musik og så videre men grundlæggende er det vigtigt, at biblioteket formidler meget mere end det. Bibliotekerne skal vise det hele spektret. De skal være fleksible, og det skal også være til at få fat i det mere smalle.
Tilgængelighed. Rammerne; det fysiske sted, skal være gode. Det drejer sig også om at introducere bibliotekets mange muligheder, for eksempel med kurser, men også om åbningstiderne; biblioteket skal have åbent, når det passer i familiernes hverdag, det er også smaddergodt med åbent om søndagen. Desuden er det godt med en hurtig, super service på opgaveområdet og hjælp til studerende.

Hvad mener du om, at kommunerne reelt ifølge flere undersøgelser har valgt at nedlægge filialer?
Vi blevet mere mobile – og kører også gerne til biblioteket og dets arrangementer, selv om det er 10-15 kilometer væk. Selvfølgelig er nogle borgere ikke så mobile og de skal have andre tilbud, - gennem nytænkning. Når vi taler om lukkede filialer vil jeg pege på bogbusser, som jeg selv bruger. Det er en bedre service. Den lille bogfilial, bruger vi ikke, den har ikke samme tilbud og bliver ikke som bogbussen opdateret hele tiden.

Hvordan ser du på, at bibliotekerne i forbindelse med kommunalreformen har fået reduceret budgetterne 1-2 procent, – hvor ligger smertegrænsen for jeres parti, er der behov for faste standarder i Danmark?
Man skal være varsom med standarder, det bliver let minimumsløsninger. Egentlig vil kommunerne jo ikke lukke biblioteker, men vi har en stram økonomi. Alle på kulturområdet vil gerne have optimale vilkår, men vi ser besparelser, fordi man i kommunerne nogen steder må prioritere mellem ældrepleje og biblioteker – og det går jo ikke, at vores ældre ikke kan komme i bad - det er forståeligt. Når det kniber, er det svært at finde ekstra ressourcer.  Men jeg håber ikke, der kommer flere besparelser.
For biblioteket og dets tilbud er vigtige for alle. Behovene ændrer sig på grund af it-udviklingen, og det er vigtigt at få fat i alle borgere, hvis vi skal klare os i en globaliseret verden og i videnssamfundet. Også i forhold til ytringsfrihed og demokrati.
Er bloktilskudsmodellen forældet og kan man tænke sig andre tilskudsordninger?
Refusionsordninger giver andre problemer, det oplever vi blandt andet på teaterområdet. Bloktilskuddet er nok det mest optimale på nuværende tidspunkt. Men jeg er generelt bekymret på kulturens vegne og frygter nedprioritering, når den nuværende overgangsordning med statslige tilskud til de tidligere amtsopgaver og lignende udløber med 2010.

Hvad mener du om forslaget om at revidere lov om biblioteksvirksomhed nu? Herunder kan du i givet fald pege på, hvor der konkret bør sættes ind?
Det er spændende med debatten om bibliotekernes udvikling. Når Dansk Folkepart i første omgang sagde nej til forslaget om en national biblioteksplan, var det fordi vi fandt, at man ikke havde det fornødne grundlag. Vi skal sørge for, at tingene er gennemarbejdede og godt belyst, så det holder, hvis vi vedtager nye ting.