Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Henriette Kjær (K)

- Lav vælgermøder om bibliotekets fremtid  

I hvilken retning ser du gerne kommunerne styre udviklingen på folkebiblioteksområdet de kommende fire år?
Vi ønsker selvfølgelig en dynamisk udvikling. Vi ser bibliotekerne som en krumtap for hele demokratiet og muligheden for at have en oplyst befolkning.

Nævn konkret 3 områder på bibliotekerne, hvor du finder at kommunerne bør understøtte udviklingen?
børne- og ungeområdet kunne jeg godt tænke mig mere dynamik. Mere dynamiske bibliotekarer og selvfølgelig også penge til indkøb af ordentlige materialer. Det andet vigtige område er den teknologiske udvikling. Den generation, der går i folkeskolen nu, er opdraget til, at man kan bestille tingene på nettet. Det skal gøres spiseligt og mere spændende end bare sådan »en tør bestillingsseddel.«
For det tredje skal der komme flere brugere på biblioteket. Biblioteket er et skatkammer med alle mulige materialer, som kan præsenteres mere spændende. Biblioteket har stadigvæk også på nettet en rolle som demokratiskaber.

 Hvad mener du om, at kommunerne reelt ifølge flere undersøgelser foruden at nedlægge filialer har skåret 1-2 procent på budgetterne på folkebibliotekerne?
- Det er godt nok. Man skal have mest muligt ud af skatteborgernes kroner. Gøres det fornuftigt, så folk kan få de oplysninger og de materialer, de gerne vil have, så har jeg ikke noget problem med det.

Hvad skal man gøre de steder, hvor det ikke fungerer på grund af nedskæringer?
- Bibliotekerne er med til at understøtte vores demokrati. De bidrager til, at vi får en dannet og oplyst befolkning. Og som lokalpolitiker er det en opgave at følge lidt med i, hvordan lokalbefolkningen reagerer på nedskæringer.

Der har været nedskæringer og besparelser – vi er i et kommunalt valgår – måske kommer der yderligere besparelser, når valgåret er omme?
Jeg synes bibliotekerne skal arrangere vælgermøder op til kommunalvalget og invitere lokalpolitikerne til en debat om bibliotekets fremtid i deres kommune og så prøve at finde ud af, hvad man har af langsigtede planer. Altså prøve at få biblioteket sat på den kommunalpolitiske dagsorden. Biblioteket betyder meget for langt de fleste mennesker. Folk tager biblioteket for givet og sætter først pris på det, når der sker forringelser.

Er bloktilskudsmodellen forældet og kan man tænke sig andre tilskudsordninger?
- Jeg er ikke tilhænger af tilskudordningen. Men jeg oplever, at jeg står ret alene med det synspunkt – i regeringen og andre steder, hvor man synes at bloktilskudsmodellen er nem at have med at gøre.

Hvad mener du om forslaget om at revidere lov om biblioteksvirksomhed nu?
Foreløbig afventer vi rapporten om folkebibliotekets rolle i vidensamfundet. Jeg ved godt, at udvalgets kommissorium ikke direkte rører ved, om man skal skrive loven om, men det ville måske være naturligt at komme ind på i kølvandet af den.