Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Sæt dit arbejdsliv i perspektiv

Mentorordningen i Bibliotekarforbundet har været i gang i et halvt år og ligner en succes.

af SABRINE MØNSTED

13 mentorer og mentees udgør Bibliotekarforbundets Mentornetværk. Og sparring på tværs af geografi, arbejdspladser og titler ser ud til at være rigtig givtigt.
Nikolaj Matini Hansted Petersen har brugt sin mentor både til hardcore faglig sparring og til at få vendt ting, som kan være svære at tale om på arbejdspladsen som for eksempel samarbejde.
- Det er meget værd at sparre med én, der har mange års erfaring.
Da jeg skulle søge nyt job, kunne han give gode råd til, hvordan jeg skulle skrive en god ansøgning, da han selv har ansat folk. Det gjorde, at jeg fik lagt vægt på ting i ansøgningen, som jeg ellers ikke ville have tænkt over, siger Nikolaj Matini Hansted Petersen, der bor på Sjælland, mens hans mentor bor i Jylland. Det har betydet, at de ikke har mødtes så meget, som han kunne ønske sig.
- Det kan ikke blive så impulsivt, men skal planlægges i forvejen og så kan en sygedag eller noget andet hurtigt komme i vejen, siger han.
Nu har de aftalt at mødes på halvvejen og gøre en indsats for at finde en teknisk løsning med Skype.
- Det ideelle ville være at holde møde en gang hver tredje uge eller en gang om måneden, siger han.

Hvorfor gør jeg, som jeg gør?

Biblioteksfaglig chef og mentor Jan Holmquist føler, at han får lige så meget ud af møderne med sin mentee som omvendt. 
- Jeg bliver bevidst om, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Som mentor får man stillet nogle spørgsmål, man ikke selv havde tænkt over, for eksempel: »Hvordan taklede du én bestemt situation?«, og du bliver nødt til at reflektere over, om det var den rigtige måde at gøre det på. Det er også sjældent, at man snakker koncentreret fagligt med en kollega i to timer, og det får man meget ud af, selv om man er forskellige steder i sin karriere, siger han.
Mentorordningen i BF løber i første omgang et år og skal evalueres i januar 2010. Ordningen har hidtil været forbeholdt medlemmer, der har en drøm om at blive ledere.
Jan Holmquist mener, at det er fornuftigt, at ordningen løbet et år ad gangen og har et overordnet tema.
- Det kan også handle om alt muligt andet end ledelse, men det giver god mening, at BF er startet med ledelse, fordi det er svært at rekruttere ledere i biblioteksverdenen i dag, siger han og understreger, at det også har betydet meget, at BF har guidet parrene i, hvordan og hvor ofte de bør mødes.
Jan Holmquist bor i Guldborgsund og hans mentee i København, men de har gjort den geografisk afstand til en del af konceptet.
- Vi mødes på forskellige biblioteker rundt i landet, så kan vi også snakke om indretning, siger Jan Holmquist, der blandt andet sagde ja til at være mentor, fordi han godt selv kunne have brugt sådan et netværk, da han startede som leder.
- Og det er så givende, at jeg bestemt overvejer at tage en tur mere, siger han.

Ren kemi
I marts måned sendte karrierekonsulent Sofie Plenge en føler ud til de 13 par i netværket, og tilbagemeldingerne var meget positive.
- De ni par, der har meldt tilbage føler, at de er et godt macth, og at kemien passer – næsten så godt, at de skal passe på, at det ikke bliver for hyggeligt, siger Sofie Plenge.
Ifølge ekspert i mentoring Kirsten M. Poulsen, der har skrevet bøger om emnet og stod for Kick off dagen for mentorordningen, er det en god statistik, hvis ni ud af 13 par fungerer godt.
I slutningen af august afholdes en fælles dag for alle mentorer og mentees, hvor der samles op på de foreløbige erfaringer og gives input til, hvad det sidste halve år skal handle om.
- Mentorerne får også tid til at spare med hinanden og sætte ord på, hvad de få ud af at være mentorer. Det kan være måder at lytte på, som de kan bruge i deres daglige arbejde som ledere, siger Sofie Plenge. 

  Læs mere om Bibliotekarforbundets mentornetværk på ´www.bf.dk   <din karriere<mentornetværk

moensted@bf.dk