Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Danskernes it-kompetencer er ikke gode nok

Er en stærk national digital infrastruktur ensbetydende med it-kompetente borgere? Ikke nødvendigvis og umiddelbart lader det til, at de to faktorer ikke følges ad i Danmark. Tværtimod tegner der sig et fejlagtigt skønmaleri.
I juni måned kunne Videnskabsministeriet med stolthed udsende en pressemeddelelse om, at Danmark var tilbage i den digitale førertrøje. Inden for en måned fik Danmark topkarakterer i to internationale undersøgelser.
Efter at have været forvist til femtepladsen er Danmark nu på førstepladsen som IT-nation målt udfra den såkaldte »E-readiness ranking 2009«. Udarbejdet af britiske Economist Intelligence Unit og IBM, der i samarbejde udfører analysen som en sammenligning mellem 70 lande. E-readiness er måling af et lands it-infrastruktur og udbredelsen af it i både offentlig og privat sektor. Udgangspunktet for rankingsystemet er at desto mere et land bruger it og IKT til sine aktiviteter desto mere gennemsigtighed og effektivitet vil der være. Få uger tidligere havde også World Economic Forum, udråbt Danmark som førende it-nation i »The Global Information Technology Report 2008-2009«. Rapporten sammenligner 134 lande for deres evne til at udnytte og implementere it samt opbyggelse og udbredelse af informationsteknologi nationalt.
De to rapporter lægger stor vægt på it-infrastruktur og it-adgang hos borgerne, hvilket selvfølgeligt også er væsentlige faktorer for et stærkt it-samfund. I Videnskabsministeriets pressemeddelelse skriver ministeriet, at arbejdet selvfølgeligt skal fortsætte, og der skal arbejdes for hurtigt bredbånd til alle i hele landet med »et nyttigt og efterspurgt indhold samt at så mange danskere som muligt får de nødvendige IKT-færdigheder og føler sig trygge ved nettet«. Det kan man jo ikke være uenig i, men spørgsmålet er om borgerne i Danmark bliver bedre it-brugere og digitalt kompetente, fordi vi alle får adgang til hurtigt bredbånd? 
Danske undersøgelser tyder på, at det faktisk står skidt til med befolkningens digitale kompetencer. I rapporten »Borgernes IKT-færdigheder i Danmark 2007« fra Teknologisk Institut defineres 38 procent af den danske befolkning som it-analfabeter – altså borgere, der har ingen eller kun svage it-kompetencer. Dette billede bliver yderligere forværret, når man læser »It- barometeret 2009« fra IT- og Telestyrelsen, der viser at 53 procent af unge i alderen 16-24 år har meget gode it-kompetencer. Altså er der resterende 48 procent, der ikke klarer sig særligt godt, hvilket er foruroligende for den generation, man skulle formode kunne navigere smidigt og sikkert digitalt. Og som risikerer at blive yderligere marginaliseret og dermed ude af stand til at benytte en digital offentlig sektor eller være attraktiv arbejdskraft.
Bibliotekarforbundets medlemmer arbejder alle med denne problematik enten ved direkte brugerkontakt eller som udviklere af digitale løsninger. Netop vores medlemmer og deres arbejdspladser er attraktive, idet vores faglige udgangspunkt er at udvikle digitale løsninger med et stærkt brugerfokus og ikke kun fokuseret på bits&bytes i maskinrummet.
It er ikke kun et redskab men i ligeså høj grad et råstof. Det handler ikke kun om bredbåndshastighed og antallet af pc’ere. Det er indholdet, der skaber forandringerne.