Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Vrid mere ud af dine kontingentkroner

En medlemsundersøgelse fra 2007 viser, at der er sorte huller i medlemmernes viden om Bibliotekarforbundets tilbud. Bibliotekspressen har spurgt 25 medlemmer, hvilke tilbud de benytter sig af

I hånden har du et af Bibliotekarforbundets  tilbud – Bibliotekspressen - som 24 ud af de 25 bibliotekarer, som Bibliotekspressen har spurgt, har læst inden for det sidste år.
Bibliotekspressen har spurgt medlemmer ansat ved: Syddansk Universitets Bibliotek, University College Nordjylland, Brønderslev og Hillerød Biblioteker samt privatansatte blandt andet på Novo Nordisk og Ferring, hvilke tilbud de har brugt inden for de sidste tre år. 
BF’s lokale tillidsrepræsentanter, og de lokale BF klubber er flittigt benyttet – cirka halvdelen af de 25 bibliotekarer har inden for det sidste år brugt de to tilbud. Men når det kommer til de varer, som man skal i »BF-butikken« for at hente - som at melde sig ind i en faggruppe, få karriererådgivning eller komme til et gå hjem møde, så er der ikke samme konsumeringsrate.
Kun fem ud af de 25 bibliotekarer er medlem af en faggruppe. Inden for det sidste år har syv været til et kursus eller et gå hjem møde og kun tre har fået direkte råd og vejledning fra BF’s konsulenter.
Ingen af de 25 medlemmer har i løbet af de sidste tre år benyttet sig af karriererådgivning.
Det svarer meget godt til BF’s medlemsundersøgelse i 2007, hvor kun et fåtal havde kendskab til, at man gratis kan booke en samtale hos karriererådgiveren. Og det er hovedsagligt de yngre medlemmer, der kender tilbudet.
Ifølge karriererådgiver i BF Ann Oliveira Borg kan årsagerne være, at man forestiller sig, at man skal være meget målrettet før, det er legalt at bede om en samtale.
- Men det er ikke det, der er meningen. Karrieresamtalerne er for alle, og tager afsæt i, hvor du er lige nu og din udvikling. Det kan være en snak om, hvordan du kan få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen, få mere udfordring i din hverdag eller, hvordan du kan skifte bane, siger hun.
Grunden til, at det er de yngre medlemmer, der kender tilbuddet, mener Ann Oliveira Borg er, fordi det ofte er i starten af ens arbejdsliv, at man søger råd og vejledning om karriere.
- Men ens forhold og interesser kan jo ændrer sig livet igennem, siger hun.
- Vi kan ofte se nye muligheder, fordi vi både kender bibliotekarernes kompetencer og arbejdsmarkedets behov, siger hun.

Viden følger alderen
18 af de 25 bibliotekarer, Bibliotekspressen har spurgt, mener at de er godt nok informeret om BF’s tilbud. 
I medlemsundersøgelsen fra 2007 mente 20 procent af BF’s medlemmer, at de »i høj grad havde tilstrækkelig viden« om BF’s ydelser og  60 procent,  at de »i nogen grad havde tilstrækkelig viden«, om BF’s ydelser.
Jobmail, vikariatmails, debatfora og virtuelle netværk var de ydelser, som det kun var de færreste, der havde kendskab til.
Alderen har stor betydning for, hvilke varer medlemmerne kender. Jo yngre medlemmerne er, jo mindre kender de for eksempel til BF’s rolle i overenskomstforhandlingerne. Cirka 40 procent af de 20-29-årige kender heller ikke til tilbudet om rådgivning om løn og ansættelse. 
Til gengæld har de yngre medlemmer større kendskab til tilbudene om karriererådgivning, kompetenceudvikling og jobsøgning, mens kun 4-12 procent af medlemmerne over 29 år kender de tilbud.  n

moensted@bf.dk