Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Bibliotekar måtte gerne sende kritisk privat e-mail

Et medlem af Bibliotekarforbundet fik en irettesættelse for at udsende en kritisk privat e-mail fra sin arbejdsmail på biblioteket. Ombudsmanden slår i sin udtalelse fast, at e-mailen ikke overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed, og det var derfor ikke berettiget at kommunen gav tjenestemanden en irettesættelse.  

I sommeren 2008 sendte den kommunalt ansatte tjenestemand en mail til en række venner og bekendte med en opfordring til at deltage i et debatmøde om fremtiden for kommunens biblioteker.
Tidligere havde der i forbindelse med budgettet for 2008 været forslag fremme om lukning af det bibliotek, hvor tjenestemanden gennem mange år havde været leder.
Mailen blev sendt fra bibliotekarens arbejdsmailadresse, men med en udtrykkelig tilkendegivelse af, at mailen var en personlig mail og ikke en officiel mail fra biblioteket. Bibliotekaren havde heller ikke anvendt sin sædvanlige officielle signatur.
På  trods heraf reagerede kommunen med at tilkende tjenestemanden en »irettesættelse«, en disciplinær straf efter tjenestemandsregulativet. Irettesættelsen var begrundet med, at tjenestemanden med brugen af arbejdsmailadressen ikke havde gjort det klart for omverdenen, at der var tale om udtalelser som privatperson. Derudover påtalte kommunen, at der i mailen var en faktuel forkert oplysning om sammensætningen af en arbejdsgruppe, og at dette efter kommunens opfattelse var en tilsidesættelse af loyalitetspligten.
Da kommunen fastholdt irettesættelsen, valgte tjenestemanden i samråd med Bibliotekarforbundet at indbringe sagen for folketingets ombudsmand. Ombudsmanden har tidligere forholdt sig til en række sager om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Ombudsmanden bakker op
Ombudsmanden var ikke enig i kommunens opfattelse af mailen. Han skriver, at »i lyset af denne udtrykkelige og utvetydige understregning af, at der var tale om en personlig mail fra dig og ikke en officiel mail fra biblioteket, mener jeg ikke, at kommunen havde grundlag for at antage, at du havde til hensigt at udtale dig på kommunens vegne – eller at din mail af modtagerne kunne opfattes som sendt på kommunens eller bibliotekets vegne«.
Det skal tilføjes, at det ifølge kommunens retningslinjer for brug af mail er i orden at bruge arbejdsmail i privat regi, forudsat at autosignaturen slettes.
Om den faktuelle fejl i mailen, udtaler ombudsmanden, at »som din sag er oplyst for mig, har jeg ikke grundlag for at antage at du med den urigtige oplysning om arbejdsgruppens sammensætning bevidst skulle have forsøgt at vildlede modtagerne af e-mailen. Jeg mener endvidere ikke, at den fejlagtige oplysning – når henses til den sammenhæng som den fremkom i – var af så væsentlig betydning, at du ved at videregive denne kan anses for (uagtsomt) at have begået en tjenstlig forseelse«.

Offentligt ansattes ytringsfrihed
På linje med tidligere sager slår denne ombudsmandsudtalelse fast, at offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfrihed. Man skal dog sørge for at gøre det klart, at der er tale om udtalelser som privatperson og ikke på arbejdsstedets vegne. Derudover skal tavshedspligten i forhold til fortrolige oplysninger respekteres, og man skal være påpasselig med at faktiske oplysninger er korrekte.
I Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed (Justitsministeriet september 2006) findes en god gennemgang af reglerne. Vejledningen kan findes på www.bf.dk/min hverdag under emnet Ytringsfrihed.