Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Man gjorde en bog fortræd

Inspirationen til titlen på det lille debatskrift Bogens magi, pt. bortkommet udspringer af en e-mail fra et københavnsk bibliotek. Inspirationen til indholdet kommer på den ene side fra en livslang kærlighed til det danske folkebiblioteksvæsen og på den anden side en frygt for, at dette er ved at blive udvandet.
Helge Scheuer Nielsen er pensioneret bibliotekar, men stadigvæk passioneret biblioteksforkæmper. Han har gennem årene sat sit præg på den danske biblioteksdebat, også som flittig debattør på nærværende tidsskrifts sider.
Han anklager staten og kommunerne for at have svigtet bibliotekerne. Og bibliotekerne for at have svigtet den gode bog og givet køb på den fagligt kvalificerede betjening. Eller i hvert fald frygter han, at de er på vej til det.
Kultur- og litteraturformidling er ifølge forfatteren gennem de sidste to årtier i al ubemærkethed blevet henvist til en plads i skyggen af tekniske rationaliseringer og informationsvirksomheden. Samtidig med at ekspertisen på sidstnævnte nedlægges i forbindelse med de omprioriteringer, der har ført til diverse læsesalslukninger. Her langes ud efter Styrelsen for Bibliotek og Medier, der forsikrer, at alt går godt, samtidig med at budgetter beskæres og biblioteker lukkes.
En af forfatterens hovedpointer er, at bibliotekerne svigter kvaliteten, det smalle og det anderledes. Både i indkøb og formidling. Han efterlyser selv nye undersøgelser i stil med Anne Lise Japsens Biblioteket og den gode bog fra 1992. Forståeligt nok. I hvert fald virker hans enkeltstående eksempel med sammenligning af indkøbstal og efterspørgsel på henholdsvis Liza Marklunds Livstid og Jens Smærup Sørensens Mærkedage (sidstnævnte er købt i lavere antal af de danske folkebiblioteker end Marklunds krimi, samtidig med at der er flere reserveringer på den) lidt søgt. Om ikke andet fordi at Mærkedage som litterær prisvinder automatisk er sikret en hel anden opmærksomhed og efterspørgsel end andre lignende titler.
Dette ændrer ikke ved, at hans pointer omkring formidling af litteratur er særdeles relevante. Det ses gang på gang, at bibliotekerne faktisk kan få folk til at låne og læse titler, de ellers ikke ville være stødt på. Bibliotekerne har nærmest frivilligt underlagt sig bestsellerlisternes og markedskræfternes tyranni. Og bibliotekarerne har ifølge Scheuer Nielsen glemt »den løbende målsætningsdebat og udvikling af en faglig etik.«
Meningen er ifølge Scheuer Nielsen ikke at bibliotekerne skal være samfundets kulturelle smagsdommere, men alligevel mener han at bibliotekerne i deres musikformidling især skal fokusere på klassisk og jazz samt »den bedste rytmiske musik.« Han virker nærmest fortørnet over den brede, gratis adgang til download af musik på nettet, som tilbydes »uden et biblioteksbesøg.«
Hvor sidstnævnte simplificering af musikformidling forekommer tvivlsom, er det til gengæld svært at være uenig med forfatterens betoning af litteraturen, dens magi og vigtighed samt bibliotekernes forpligtelse til at holde denne i live. At denne formidling også løbende skal nytænkes og ikke bare foregår over skranken nede på den lokale filial, hvilket også kræver udvikling og opbrud, berøres ikke nærmere i Bogens magi, pt. Bortkommet.
Et helt andet spørgsmål er selvfølgelig, om en sådan nicheudgivelse med stærkt begrænset distribution er den rette måde at få budskabet ud over rampen til andre end allerhøjest de nærmeste åndsfæller. Til trods for bogens magi, er det trykte medie i dag ikke altid det mest hensigtsmæssige, hvis man gerne vil vække til debat. Måske forfatteren i stedet skulle have forsøgt sig med et podcast?

Anders Vestergaard, cand.scient.bibl
trainee, DBC as

Bogens Magi, pt. Bortkommet
Helge Scheuer Nielsen
24 sider, 25 kr.
Kan bestilles ved henvendelse til hsnbf@bog.dk
ISBN: 87-990488-8-4