Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Indretning efter brugernes behov

Fredericia Bibliotek har med nyindrettede lokaler forsøgt at tage udgangspunkt i sine brugeres behov. Jens Lauridsen har besøgt det jyske bibliotek.

Fredericia Bibliotek blev nyindrettet i den nuværende lokalitet på Prinsessegade i 1996. 
Siden da har man været dygtige til med jævne mellemrum at udvikle indretningen i henhold til nye organisatoriske tiltag og ikke mindst løbende ændringer i mediesammensætningen og brugernes ændrede behov.
I august 2008 kunne borgerne tage endnu en opdateret udgave af Fredericia Bibliotek i brug.
Resultatet er fint, professionelt og virker umiddelbart meget tiltalende. Samtidig med at der er vendt godt og grundigt op og ned på strukturen og sammensætningen af medier og funktioner på de forskellige etager, så kan man stadig genkende biblioteket. Man kan forklare det på den måde, at biblioteket strukturelt er revideret med udgangspunkt i den eksisterende virksomhed. 

Ni brugergrupper
Som udgangspunkt er det nye Fredericia Bibliotek indrettet i forhold til ni definerede brugergrupper:
Studerende, skoleelever, tosprogede, læsesvage, seniorer, dagpasning, familier, con amore og unge. Med denne konstatering er der allerede sagt noget afgørende om biblioteksindretningen: Den er skabt med udgangspunkt i forestillingerne om brugernes behov til forskel fra de biblioteksindretninger, der er udtryk for en intern, organisatorisk tænkning. Nogen systematisk brugerinvolvering har der dog ikke været tale om.
Med elimineringen af den klassiske børneafdeling, der tidligere havde til huse på hele 1. salen er der tale om et paradigmeskifte i forhold til traditionel biblioteksindretning.
En basal antagelse har været, at større børn ikke længere nødvendigvis har behov for at relatere sig til et bestemt område eller materialer på et afgrænset niveau. Børn går – ligesom mennesker i andre aldre på tværs, målrettet efter funktionen. I Fredericia er børnenes biblioteksbehov tænkt ind på hele biblioteket, kun et familieområde er dedikeret til småbørn og forældre, bedsteforældre eller pædagoger. Det er et spændende sted med muligheder for leg, læring og kreative eksperimenter. Brugerne, også de voksne, er tiltænkt en aktiv rolle i forhold til udfoldelsen af potentialet. 

Nyt bibliotek i 2012
Stueetagen med et langt vinduesforløb mod Danmarksgade (strøget i Fredericia) er indrettet som Bibliotekstorvet. Her er selvbetjent udlån/aflevering, internetcafé, aktuelle udstillinger og smagsprøver på de materialer og tilbud, man kan finde på bibliotekets 1. og 2. sal.
1. salen hedder Fakta & Viden. Her er der faglitteratur for voksne og et område med faglitteratur for større børn kaldet Spørg Olivia.  I Fakta & Viden er der ligeledes studiearbejdspladser med internetadgang.
2. salen har navnet Kultur & Oplevelse. Her præsenteres bibliotekets musikafdeling, småbørnsområdet, og i et særskilt lokale romaner for større børn og romaner for voksne opstillet i to systemer. Der er også blevet plads til et spilområde med appel til specielt de unge.
Borgerrettede undervisningsaktiviteter og arrangementer finder sted på 3. sal, hvor brugerne normalt ellers ikke kommer.
Med arkitekten Mette Milling som konsulent er nyindretning gennemført stilsikkert og professionelt. Indretningen og skiltningen forekommer logisk, raffineret og visuelt selvforklarende.
Et spændende og velargumenteret skift i forhold til den klassiske strukturering. Når det er sagt, så er der tale om en prioritering og udvikling inden for den traditionelle ramme. En mere markant nyudvikling af selve bibliotekskonceptet og den visuelle formidling må afvente et forhåbentligt nyt Fredericia Bibliotek på havnefronten i 2012.  n
 
Jens Lauridsen er bibliotekschef i Tårnby Kommune