Gå til sidens indhold

Sådan sender du din artikel

Tak for din interesse i at bidrage til Del Din Viden! 

Send venligst din artikel i et Word-dokument til perspektiv@kulturoginformation.dk og vedhæft billeder. I mailen bedes du også oplyse dit fulde navn, din stilling, dit ansættelsessted og evt. et billede af dig selv. 

Hav venligst følgende retningslinjer in mente, når du skriver din artikel:

Tekst

  • Artiklen skal gerne have et omfang på 4000-8000 tegn, alt inkl. (også mellemrum).
  • Inddel gerne din artikel i afsnit, som du synes, det giver mening, og giv hvert afsnit en underoverskrift.
  • Skriv en manchet/underrubrik, det vil sige en kort tekst, der opsummerer artiklens indhold. Denne kan desuden blive bragt i det trykte Perspektiv.

Billeder

  • Navngiv dine billeder for eksempel ”billed1”, "billed2" etc.
  • Skriv korte billedtekster og kald dem ”Billedtekst 1”, ”Billedtekst” etc., så vi kan se, hvilken tekst der hører til hvilket billede.

Links

  • Kopier dit link ind i Word-dokumentet i forlængelse af artiklen. Marker i teksten med gul overstregning, hvilke ord som skal sende én videre til den pågældende webside.

Tak for opmærksomheden. Vi ser frem til at læse din artikel. Husk, at du altid er velkommen til at skrive til os med spørgsmål på perspektiv@kulturoginformation.dk

Vilkår

Når du indsender artikler, er du automatisk indforstået med, at din artikel må publiceres på perspektiv.kulturoginformation.dk, og at den må bringes i Perspektiv på print i redigeret form. Du skal derfor have afklaret alle spørgsmål om ophavsret i relation til publicering af artiklen samt ophavsretsspørgsmål vedrørende fotos/illustrationer. Redaktionen påtager sig intet ansvar for ophavsretten i relation til de artikler, du selv indsender. Ved tvivlsspørgsmål: kontakt redaktionen.