Gå til sidens indhold
10. januar 2022 Af Hanne Rønberg, Jette Kjær og Marion Tirsgaard, Koldingbibliotekerne

Så er det Slut-med-sut i Kolding

Smid sutten og få plads til sproget, er kernen i Koldingbibliotekernes indsats Slut-med-sut, der siden september 2021 har sat lighedstegn mellem suttestop og sprogstimulering, og som har introduceret en ganske særlig superhelt og en musikalsk ørehænger for alle de 3-årige børn i Kolding Kommune.

Superbamse der springer op af en bog
Superhelten, der er valgt som maskot for projektet

Et ønske om at sætte fokus på læselyst blandt de mindste og uddele en 2-års-bog førte til et samarbejde med den lokale tandpleje, efter at børnebibliotekarerne stillede sig selv spørgsmålet: Hvem har personlig kontakt til mindst 90 % af alle småbørn og deres forældre?

Svaret var tandplejen, og koblingen til den sproglige indsats lå lige for, da tandplejen netop var gået i gang med at indføre et 3-års-tjek med fokus på suttestop. »At langvarig brug af sut har betydning for barnets tandsæt, er noget, som mange ved, men at det også har betydning for udvikling af barnets sprog, er ikke noget, ret mange tænker over«, udtaler Jette Kjær, der er en af idékvinderne bag projektet. »Sidder sutten konstant i munden på barnet, er det svært at lære at udtale ordene korrekt og lære nye ord, så derfor er kernen i projektet egentlig ret enkel: sutten skal ud, så sproget kan komme ind«. 

Efter den spæde start, hvor tandplejen og biblioteket blev enige om at indgå et samarbejde, kom andre samarbejdspartnere på banen, blandt andet Byliv Kolding, som laver indsatser for børnefamilier i socialbelastede boligområder, og Kulturskolen, der i første omgang blev spurgt, om de kunne tænke sig at skrive en sang til projektet. Det er siden blevet til både sang, musikvideo og et Slut-med-sut-band.

Slut-med-sut-sangen

Se musikvideoen til Slut-med-sut-sangen på YouTube

Et enkelt koncept

Slut-med-sut går i al sin enkelhed ud på, at tandplejen udleverer et personligt postkort med en invitation til at hente en bogpose på biblioteket, når de 3-årige og deres forældre er til 3-års-tjek på tandklinikken. Med postkortet i hånden kan de 3-årige og deres forældre hente en bogpose på biblioteket, der blandt meget andet indeholder et eksemplar af Maria Nilsson Thores billedbog Alle tre smider sutten, en lille tandbørste, et suttediplom og et rasleæg. På biblioteket bliver familier præsenteret for biblioteket og dets tilbud og tilbudt at blive oprettet som lånere. Indsatsen følges op af halvårlige Slut-med-sut-fester på biblioteket og i beboerhuse i udvalgte boligområder, hvor børnefamilier inviteres til fest med koncert, højtlæsning, besøg af tandboden og kreative værksteder og naturligvis også et suttetræ, hvor børnene kan aflevere deres sidste sut.

Superhelt som maskot

I et forsøg på at få skabt en visuel genkendelighed, der taler til de 3-årige, i projektet har en grafiker skabt en Slut-med-sut-superhelt, der går igen på plakater, bogposer, PR-materiale, balloner og på de T-shirts, som samarbejdspartnerne har på til Slut-med-sut-festerne. Til projektet er desuden blevet indkøbt to mandshøje bamser, som byder børnene velkommen, når de besøger biblioteket og tandplejen. Bamserne, der er iført en T-shirt med logoet, er også hovedperson i den musikvideo, som den lokale Kulturskole har lavet til sangen. En sang, der hurtigt er blevet en vaskeægte ørehænger. Alle institutioner i kommunen har desuden modtaget et eksemplar af billedbogen samt en plakat i et forsøg på at skabe en helhed i projektet og en genkendelighed for børnene.

Kernen i projektet er egentlig ret enkel: sutten skal ud, så sproget kan komme ind.
Jette Kjær, en af idékvinderne bag projektet

Tværfagligheden

En af de største positive sidefølger af projektet er det tværfaglige samarbejde, som har været præget af et stort engagement hele projektet igennem, og et indblik i de forskellige fagligheder, der på hver sin måde har bidraget til projektet. »Samarbejdet med Kolding Bibliotek, Kulturskolen og Kolding Byliv er helt fantastisk. Jeg har været ansat i Kolding Kommunale Tandpleje i 36 år, og det her med at gøre noget andet en gang imellem er virkelig rart. Jeg elsker de her projekter, og jeg kan rigtig godt lide det tværfaglige samarbejde. Det bedste er, når man har oplevelsen af, at det bare kører, det her«, siger Lotte Hemdorff, der er tandplejens interne tovholder på projektet.

De foreløbige erfaringer

Projektet har kørt i et halv år, og indtil videre viser erfaringerne, at mange forældre er meget begejstrede for konceptet og bruger bogposens indhold og Slut-med-sut-festerne til at sætte fokus på suttestop. »Vores succeskriterie er, at mindst hver anden familie henter bogposen. Der er vi desværre ikke endnu, men vi har løbende fokus på, hvordan vi kan udvikle og forbedre projektet og brede det ud«, siger Marion Tirsgaard, der er Koldingbibliotekernes tovholder på projektet. I starten af 2022 vil samarbejdspartnerne evaluere på projektets første seks måneder og kigge nærmere på, hvordan de kan øge indsatsen over for de etniske grupper og højne afhentningsprocenten.

Vidste du ...?

Projekt Slut-med-slut er støttet med 200.000 kroner fra den lokale fond, Jens Holms Biblioteksfond, og har fået midler til, at projektet kan fortsætte i tre år. For spørgsmål kontakt tovholder Marion Tirsgaard, Koldingbibliotekerne, matir@kolding.dk