Gå til sidens indhold
01. februar 2022 Af Stine Kjær Christiansen, børnebibliotekar Brønderslev Bibliotek, og Rikke Ejlertsen, kulturformidler for børn og unge Brønderslev Bibliotek

Sprogsporet 2.0 i Brønderslev: Hvor mange kopper kaffe går der på 1000 forældre?

Med stor fælles motivation og begejstring er biblioteket i Brønderslev Kommune initiativtager til et tværgående samarbejde med alle børnehaver, vuggestuer og dagplejere i kommunen. Som en del af Brønderslev Kommunes Sprogstrategi 2020 er det indskrevet: »At dagtilbud samarbejder med folkebiblioteket om Bibliotekernes Sprogspor 1-3 år og Sprogspor 3-6 år«, og biblioteket oplever et positivt engagement om materialet fra dagtilbuddenes side.

Kulturformidler Rikke Ejlertsen og børnebibliotekar Stine Kjær Christiansen.

Nu skal vi sprogsnakke

Konceptet Sprogstart er et seksugers målrettet forløb, der har til formål at styrke sprogudvikling og tidlige læsefærdigheder hos de 0-6-årige børn gennem brug af leg, sang og bøger. Forløbet foregår ved, at de enkelte dagtilbud i mindre grupper igennem seks uger arbejder i dybden med seks særligt udvalgte billedbøger. Hver bog indeholder hvert sit afstemte tema, hvortil der er knyttet blandt andet samtaleemner, fokusord og sproglege. Dagtilbuddene er, siden foråret 2020, blevet introduceret til og har afviklet Sprogstartsforløbet. Inden opstart klædes personalet og fagpersonerne på af bibliotekspersonalet til enten via onlinewebinarer eller personalemøder at kunne afvikle Sprogstart bedst muligt. Med en tidlig og struktureret indsats i forhold til børnenes sproglige udvikling, arbejdes der på at gøre alle børn i kommunen bedre rustet til skolestart og dermed »give børn og unge mulighed for at blive så dygtige som de kan«.

Det tværfaglige samarbejde mellem børnehave og bibliotek

I det kontinuerlige arbejde med at skabe de bedst mulige rammer for børns sproglige udvikling er der på Brønderslev Bibliotek et ønske om at indgå i et tættere samarbejde med børnehaverne og deres ledere. Dette udviklede sig i efteråret 2021 til et større projekt i tre trin børnehaverne og biblioteket imellem. Første trin bestod i, at biblioteket afviklede et online seminar for alle børnehaveforældre med særligt fokus på børns sprog, læsning og bøger. I andet trin producerede børnehavebørnene kunstprojekter med udgangspunkt i Sprogstartsbøgerne, og slutteligt i tredje trin blev kunsten udstillet på det lokale bibliotek, og forældrene blev inviteret til fernisering på biblioteket. Projektet, der er bygget på et stærkt samskabende fundament, hvor fokus er på en tværfaglig indsats, har stor betydning for barnets udvikling, idet der fra både det pædagogiske- og biblioteksfaglige personale arbejdes på at styrke børnenes sproglige udvikling. Der er bred enighed om, at jo mere veludviklet et sprog børn har, desto bedre vil børnene klare sig gennem livet.


Børnene viser stolte deres kunst frem.

Online seminar om sprogudvikling

Projektet har vægtet samarbejdet på tværs af faggrupper og familierne højt for netop at sikre, at det er en udvikling, alle kan og må bidrage til. Derfor har projektet i henholdsvis område øst og vest i kommunen haft en fælles opstart, hvor det netop var muligt at etablere et fælles ejerskab og engagement i projektet. Dette udmøntede sig i et onlineseminar for kommunens børnehaveforældre med fokus på børns sprogudvikling og vigtigheden i at læse med børn. Her deltog både bibliotekets personale og en af kommunens sprogpædagoger med faglige oplæg. En vigtig pointe fra aftenens seminar var, at bøgers tilgængelighed for børnene er essentiel i forhold til at styrke læseglæden og læselysten og dermed, hvordan børnene kommer godt fra skolestart. En anden pointe var, at børn spejler sig i deres voksne, og at forældrene derfor bør gå forrest og signalere, at læsning er vigtigt, ved selv at læse bøger. Der var stor opbakning til arrangementerne, som gav en oplevelse af, at der her var en fælles opgave, som alle kan være med til løfte.

Kunstprojektet og den nye dreng på stuen

I ugerne inden førnævnte online seminar havde biblioteket udarbejdet et inspirationskatalog med forslag til små kunstprojekter, der tager udgangspunkt i de seks læste billedbøger fra Sprogstart. Via kataloget har børnehaverne fået mulighed for at knytte kreative processer til de læste bøger, der udfordrede alle sanser. Daginstitutionerne har alle taget godt imod tilbuddet og gik med stor entusiasme i gang med de kreative udfordringer, som resulterede i flotte kunstværker. Pædagog Nina Basso Sørensen fra Børnehuset Galaksen fortæller om deres kreative projekt, hvor daginstitutionen blandet andet har produceret drengen Louie, Stormhvalen og en trækvogn i papmaché. Alt sammen ud fra billedbogen Stormhvalen: »Vi har løbende haft nogle gode snakke om bogens tema og indhold. Louie er simpelthen blevet så personificeret igennem vores arbejde, at flere forældre har spurgt, om der var startet en ny dreng på stuen, der hed Louie«.


Coronavenlig kunst lavet af børn i Børnehaven Troldehøj.

At skabe den gode oplevelse for børnene

En vigtig del i projektet er at skabe en synlig sammenhæng mellem daginstitution, familie og biblioteket og styrke det fælles håndslag, projektet er bygget på, hvor alle er med til at styrke børnenes sproglige udvikling. Derfor blev det en del af projektet, at børnenes kunstprojekter skulle udstilles på biblioteket. Da Brønderslev Kommune er en langstrakt kommune med få store byer og mange mindre byer, blev Det Mobile Bibliotek også taget i brug, nemlig ved de børnehaver, der har langt til de fysiske biblioteker. Alle børnehaverne og forældrene blev herefter på skift inviteret til fernisering på deres nærmeste bibliotek. De ældste børn gik med pædagogerne ned på biblioteket og skulle afhentes af forældrene på biblioteket frem for i børnehaven den pågældende dag. På biblioteket var den røde løber selvfølgelig rullet ud og Dannebrogsflagene hejst. Der blev serveret popcorn og masser af kopper kaffe og saft til børnene og deres familier, mens børnene begejstrede viste kunstværkerne frem for forældrene.

Besøget på biblioteket blev et godt bevis på den synergieffekt, der kan opstå, når alle arbejder med samme fokus, og børnene oplever, at både pædagoger, bibliotekarer og forældre ønsker at give dem fantasifulde og sjove miljøer, de kan udvikle sig i. Dermed kan det siges, at sproget er på sporet i Brønderslev Kommune.

 

 

For spørgsmål til projektet, kontakt:

Børnebibliotekar Stine Kjær Christiansen, stine.kjaer.christiansen@99454545.dk, tlf.: 99455963

Kulturformidler for børn og unge Rikke Ejlertsen, riej@99454545.dk, tlf.: 99455726