Gå til sidens indhold

Videofortællinger er et af folkebibliotekernes uforløste potentialer

I debatindlægget »Udnyt bibliotekernes potentialer« redegør Kommunernes Landsforening for en række værdiskabende potentialer for landets folkebiblioteker. Overordnet set handler det om at understøtte borgernes dannelse og styrke demokratiet. Men hvordan hænger videofortællinger sammen med målsætningerne i KL’s oplæg? Det får du blandt andet svar på i dette Del Din Viden-indlæg.

Kasper Sørensen fortæller folkeeventyret om Den gamle mand og hans hjælpere

Bibliotekerne er under forandring, og mange aktører har mange forskellige idéer til, hvilken rolle bibliotekerne skal indtage i en til stadighed mere digitaliseret verden. Et af de mere ambitiøse indlæg i debatten om fremtidens folkebiblioteker kommer fra Kommunernes Landsforening (KL), der i debatindlægget »Udnyt bibliotekernes potentialer« udpeger en række områder, hvor »biblioteket har potentiale til at skabe merværdi for kommunen«. Det hedder blandt andet, at »biblioteket kan spille en væsentlig rolle, uanset om det handler om at styrke børns læsning og understøtte digital dannelse, at skabe rammer for fællesskaber, foredrag og kulturelle aktiviteter eller indsatser inden for digitalisering, integration, sundhed, socialt udsatte mv. Biblioteket er derfor som vidensinstitution, og lokalt samlingspunkt, indgang til at løfte flere af FN’s verdensmål, som kommunerne arbejder med«.

Fortælletid udnytter bibliotekernes potentialer

På mange parametre er der et interessant sammenfald mellem de overstående potentialer og Fortælletid Bibliotek, der er et tilbud til landets biblioteker om at give deres brugere adgang til at streame videofortællinger med nogle af Danmarks bedste historiefortællere. Det vil sige, at der ikke blot er tale om lyd, men om hele oplevelsen med en fortællers gestik, lyde og mimik rettet direkte mod seeren.
Fortællinger på Fortælletid Bibliotek tjener mange forskellige formål, som harmonerer med KL’s debatoplæg.

Fortælletid er et digitalt medie, der kan tiltrække familier, børn og unge, der ikke opfatter sig selv som læsere eller biblioteksbrugere, hvad enten det skyldes familiens kultur, ordblindhed eller fysisk afstand til biblioteket. Den gode fortælling kan blive vejen til bogens verden og give brugerne lyst til at gå på opdagelse i bøgerne. Denne dannelse via det digitale gør vores kulturarv tilgængelig for flere, der bliver klogere på sig selv og deres omverden. Derudover kan det fremme børnenes lyst til læsning og indlæring.

Herning sammenkæder videofortællinger med relevante bøger

Herning Bibliotekerne har for eksempel lavet et selvstændigt Fortælletid Univers på deres hjemmeside. Her har de integreret udvalgte fortællinger direkte på hjemmesiden, og ved hver fortælling er der lagt links til bøger i samme genre, så brugerne bliver ledt videre på en let måde.


Herning Bibliotek linker fra Josepha Katarina Thomsens grønlandske verdensmålsfortælling til bøger om bier, træer og det store ocean.

Historier styrker sammenhængskraften og lærer os at navigere i kompleksiteten

Fortællinger er vigtige for samfundet. Forskning viser, at den gode historie sætter gang i vores forestillingsevne, så vi kan se, høre og lugte et univers, hvor vi føler med hovedpersonerne, hvilket gør os mere empatiske og socialt bevidste. Den direkte fortalte historie er særlig virkningsfuld, fordi flere sanser sættes i spil, samtidig med at modtageren skaber sine egne billeder i hovedet. Hermed bliver den fængende fortælling en af grundpillerne i udviklingen af vores sociale og empatiske evner og understøtter på denne måde sammenhængskraften og demokratiet.


Katja Lange viderefører Hans og Grethe som en moderne verdensmålsfortælling

Fortællinger lærer os at navigere i samfundet, hvilket muligvis er vigtigere i dag end nogensinde før, hvor børn og unge skal tilpasse sig et komplekst samfund. Mennesket sammenligner nye situationer og personlige erfaringer med fælles og kendte fortællinger i samfundet, og således bliver fortællingen et kompas, som de kan bruge til at finde vej i samfundet. Fortællinger er også nøglen til at forestille sig fremtiden og forstå fortiden, da vi forstår nutiden ved at forstå fortiden. Derfor er det vigtigt, at vores børn og unge bliver præsenteret for historier, der kan støtte den proces.

Eventyr, moderne historier og verdensmålsfortællinger

På Fortælletid Bibliotek er der både kendte og mindre kendte eventyr, historier fra den nordiske mytologi, fabler, moderne historier og en masse andre fortællinger, som børn, unge og voksne kan fordybe sig i. Der er også fortællinger, der kredser om verdensmålene, og som kan føre til en snak om dem.

Hver historie følges af en tekst med informationer om genrer, forfattere med mere, så brugerne selv kan søge videre i bøger.


Rasmus Lundgren fortæller om Balders død fra den nordiske mytologi

Vikinger i Halsnæs

Kommuner som Frederiksberg, Rødovre, Albertslund, Køge, Herning og Halsnæs benytter i dag Fortælletid Bibliotek, og der er mange måder at sammenkæde videofortællingerne med bibliotekernes øvrige tilbud på.

Vikinger og mytologi er efterårets tema på Halsnæs Bibliotekerne, hvor de tilbyder borgerne forskellige oplevelser. Som en del af temaet har børnebiblioteket i Frederiksværk bygget en historiehule, som man kan kravle ind i og opleve historien om Balders død og tre andre af Fortælletids videoer med nordiske myter.

Det er også muligt at bruge Fortælletid til digitale arrangementer, aktiviteter med institutioner og meget andet. På denne måde bliver fortællingerne integreret i kommunens andre kulturelle og læringsmæssige tilbud.

»Med et stærkt bibliotek har kommunerne mulighed for at engagere og understøtte dannelsen hos borgerne, udvikle bæredygtige lokalsamfund og styrke demokratiet,« hedder det i KL’s debatoplæg. Vi mener, at digitale fortællinger er en del af denne fremtidsvision og kan være med til at sikre sammenhængskraften ved at hjælpe os med at forstå os selv og respektere hinanden – for fortællinger skaber indsigt, empati og viden.