Gå til sidens indhold
05. maj 2021

BIBLIOTEK+: Meget mere end et bibliotek

Onsdag den 28. april åbnede BIBLIOTEK+ i Høje Gladsaxe: Et helt særligt hus, der samler bibliotek, sociale aktiviteter, sundhedstilbud, foreninger og ildsjæle under samme tag. Borgerne er selv med til at skabe og forme det nye mødested, som skal styrke trygheden og fællesskabet i området.

Gennem vinduerne har nysgerrige borgere kunnet følge tilblivelsen af BIBLIOTEK+, når de har gjort deres daglige indkøb på Høje Gladsaxe Torv, hvor det nye samlingspunkt bliver en synlig og vigtig del af bylivet. Bemandet med balloner og håndsprit kunne medarbejderne endelig tage imod de første gæster, da huset åbnede onsdag den 28. april.

I BIBLIOTEK+ bliver brugerne mødt af bogudstillinger i forskudte planer, hyggelige læsekroge og et børneområde, som kalder på leg. Hvis blikket glider videre, finder man dog hurtigt ud af, at her ikke er tale om et helt klassisk filialbibliotek, for huset rummer også aktivitetslokaler, som kan slås sammen efter behov, et krearum og sågar et stort, rundt køkken. Men BIBLIOTEK+ er også noget helt nyt og andet: Det samler bibliotek, boligsociale indsatser, foreninger, sundhedstilbud og kulturelle aktiviteter under samme tag og indbyder alle, som har lyst, til at blive en del af huset:

- Her er plads til alle, der har lyst til at være en del af, bidrage eller give noget tilbage til huset og fællesskabet. Du er også velkommen til blot at komme i huset, deltage i aktiviteter, låne en bog eller mødes med andre. Det afspejler indretningen af huset, som er fleksibel og nemt kan tilpasses forskellige formål - hvad enten det er krimiklub, fællesspisning eller huskoncert, forklarer filialleder Martin Timmermann Andersen.

Styrker fællesskab og tryghed i området

Det nye BIBLIOTEK+ udspringer af et ønske om at skabe et fælles mødested, som bidrager til at styrke fællesskabet og trygheden i området. Det tidligere Høje Gladsaxe Bibliotek var udfordret af en isoleret placering på bagsiden af et lukket center, og det har i perioder skabt utryghed og ført til færre besøg på biblioteket. Da biblioteket fik mulighed for at flytte ind i større lokaler midt i Høje Gladsaxes byliv, gav det samtidig plads til at samle flere lokale tilbud og aktiviteter.  

Tilblivelsen af BIBLIOTEK+ ligger i forlængelse af den aftale, som boligorganisationer, politi og Gladsaxe Kommune indgik i 2018, der blandt andet handler om at skabe et trygt og attraktivt kvarter. Med det nye fælles hus bliver samarbejdet mellem de lokale aktører yderligere styrket:

- Sammen kan vi mere, end vi kan hver for sig. BIBLIOTEK+ er næste skridt i det stærke samarbejde, der allerede er i området, fortæller Christine Bille og Helle Jelstrup fra den boligsociale indsats, Vores HG, som er et af de tilbud, som borgerne kan møde i huset. De håber, at det nye samlingssted vil give flere lyst og mod på at indgå i de lokale fællesskaber, og at det yderligere bidrager til at styrke fortællingen om Høje Gladsaxe.

Brugernes eget hus

Ifølge bibliotekschef Jakob Lærkes har fleksibilitet og alsidighed været en væsentlig del af husets udtryk – også fordi de cirka 1.000 kvadratmeter skal være for folk fra hele kommunen:

- For at sikre, at faciliteterne passer og understøtter den fremtidige brug af huset, har vi i løbet af efteråret inddraget borgere, relevante aktører, lokale foreninger og seniorklubber i realiseringen af det nye hus i Høje Gladsaxe.

At lave borgerinddragelse under den verserende coronaepidemi har naturligt udfordret processen, da det har været vanskeligt at samle folk på tværs af alder og baggrund, ligesom planlægningen af processen har krævet mange løbende justeringer. Alligevel er alle, der har ønsket det, blevet inddraget eller hørt undervejs, og de ønsker, behov, forbehold eller idéer, der er kommet ind, er blevet behandlet og tænkt med ind i bygge- og indretningsprocessen.

Foreninger glæder sig

Efterhånden som genåbningen skrider frem, bliver der åbnet op for flere og flere aktiviteter i BIBLIOTEK+. Fra fredag den 21. maj bliver huset åbnet for de mange forskellige foreninger og klubber, som længe har set frem til at bruge BIBLIOTEK+’s faciliteter. En af dem er seniorklubben Mad & Mænd, som selv har været med til at sætte sit præg på indretningen:

- Vi har haft mulighed for at se de nye lokaler under byggeprocessen, hvor vi kunne se omridset af det nye hus. Det levede op til vores forventninger og var imponerende. Så nu venter vi bare på genåbningen, så vi kan tage de nye lokaler i brug. Vi glæder os i hvert fald voldsomt meget til at få lavet noget dejlig mad og have godt socialt samvær i nye og smukke rammer, fortæller klubbens formand Gunner Laursen.

Efterhånden som restriktionerne muliggør det, bliver der også åbnet op for at brugere selv kan være med til at stable nye aktiviteter og arrangementer på benene i huset, som stiller rammer til rådighed for den gode idé.

Læs mere om BIBLIOTEK+ 

FAKTA

Det tidligere Høje Gladsaxe Bibliotek er flyttet sammen med den boligsociale indsats, Vores HG, ind i det nye hus med navnet BIBLIOTEK+, som åbnede 28. april.

NOAA Architects står bag indretningen af lokalerne, som dækker over 933 m2 og rummer bibliotek og bydelshus med kulturelle aktiviteter, mødesteder, faciliteter for foreninger med mere.

 

Vores HG & Høje Gladsaxe Helhedsplan:

Helhedsplaner er boligsociale projekter, som indeholder forskellige projekter og aktiviteter til gavn for et boligområde. I Høje Gladsaxe er helhedsplanen opstået som et samarbejde mellem de lokale boligorganisationer samt Gladsaxe Kommune. Helhedsplan 2017-2020 løber videre i 2021 og er for alle og er med til at fremme beboernes egne initiativer og et endnu stærkere sammenhold mellem Høje Gladsaxes cirka 4.500 beboere. Se voreshg.dk.