Gå til sidens indhold

Corona-debatten, der blev landsdækkende

I april afholdt Guldborgsund-bibliotekerne i samarbejde med mediet Seismo en landsdækkende corona-debat for unge. Projektet var egentlig tænkt som et lokalt arrangement, men ændrede flere gange format under forløbet. Selvom det hele greb om sig og blev meget større end forventet, er de tre biblioteksformidlere enige om, at det har givet dem alle et helt enormt kompetenceløft.

Det var et stærkt debatpanel, projektgruppen havde sammensat sammen med samarbejdspartneren Seismo. Fra venstre bagerst er det Anders Peetz-Schou Nielsen, Yasmin El Youssef, Svend Brinkmann og Jacob Mark. Fra venstre forrest ses Anders Michael Helms og Pia Gunilla Park.

»Kast jer ud i det – vi har lært sindssygt meget af det«. Sådan lyder opfordringen fra projektgruppen bestående af Anders Michael Helms, Anders Peetz-Schou Nielsen og Pia Gunilla Park fra Guldborgsund-bibliotekernes tværfaglige team, Arena for Demokrati & Samskabelse.

Tilbage i januar-februar tog de tre formidlere sammen med nyhedsmediet Seismo hul på at skitsere, hvordan de forestillede sig, at et debatarrangement for unge kunne skrues sammen. Idéen om et arrangement omkring corona udsprang i første omgang af lanceringen af corona-vaccinen, der rejste mange spørgsmål blandt befolkningen. Var den nu sikker? Var den testet godt nok? Ville der være følgevirkninger?

»Vi havde en formodning om, at især unge kunne mangle et forum til at få besvaret alle deres spørgsmål omkring vaccinen. Som bibliotek forsøger vi at favne alle målgrupper, og vi har rammerne til at skabe dialogen, og derfor var det oplagt, at sådan en debat skulle ligge hos os«, fortæller Anders Peetz-Schou Nielsen.

»Vi tog kontakt til og sparrede med undervisere fra HHX og STX og fandt derigennem hurtigt frem til, at vaccinen ikke som sådan skabte de store bekymringer hos unge. Ud fra denne vigtige viden valgte vi at skifte fokus og endte i stedet med en helt anden debat. En debat om, hvad der rent faktisk lå dem på sinde; hele deres tilværelse under corona, nedlukningerne og begrænsningerne ved, at de for eksempel ikke har kunnet se deres kammerater, tage i biografen eller dyrke deres fritidsinteresser. Ud fra de input begyndte vi at konstruere en debat med de problematikker som omdrejningspunkt«, fortæller Pia Gunilla Park, der har unge som et af sine fokusområder.

Fra lokalt til landsdækkende

Projektgruppen arbejdede videre med debatten, som var tænkt som en debat i undervisningsregi, og begyndte sammen med Seismo at sammensætte debatpanelet. Et panel, der kom til at bestå af forfatter og professor i almenpsykologi Svend Brinkmann, politikerne Jacob Mark (SF) og Morten Dahlin (V) samt vicepræsident i Nordic Study Abroad og medicinstuderende Yasmin El Youssef. Valget faldt blandt andet på Yasmin, da hun har lokale rødder og samtidig blev student i 2020 og derfor ville være en passende repræsentant for de unge i panelet. På det tidspunkt havde projektgruppen stadig en målsætning om, at det blev en lokal debat for unge i Guldborgsund Kommune.

»Jo mere vi arbejdede med debatten, des mere begyndte vi at tale om, at det i grunden var en debat, der var relevant for alle landets unge og kunne være til gavn for en hel generation. Seismo var ikke sene om at bide på, og snart var en national streaming af arrangementet en realitet«, fortæller Anders Peetz-Schou Nielsen.

»Det var en meget vigtig debat at tage. Vi ved, at mange unge har haft det svært under nedlukningen. Både socialt og fagligt. Derfor ville vi gerne bidrage til, at de unge også fik en stemme i debatten. Både for at lytte til deres bekymringer, men også for sammen at finde løsninger«, siger journalist Julius Tromholt-Richter fra Seismo.

Om man så med fra Sønderborg, København eller Nykøbing Falster, var ligegyldigt, her kunne alle unge få en stemme, deltage i et fællesskab og få adgang til samme viden.
Sonja Christina Rasmussen

Paradoksalt, men sådan var vilkårene

Grundet corona-pandemiens rasen var tanken fra start, at der var tale om en onlinedebat, da fysisk fremmøde ikke ville være muligt. At debatten kom til at foregå bag skærmene, kan dog virke en smule paradoksalt, da netop manglen på personlig kontakt har været med til at bidrage til mistrivslen hos unge. Men i en tid præget af en global pandemi var det bare et vilkår, projektgruppen ikke kunne komme udenom, og de tre biblioteksformidlere måtte tænke anderledes og benytte sig af de muligheder, der var tilgængelige, for at sikre dialog og debat.

»Pandemien har gjort, at meget mere er foregået online. Det er også et aspekt, vi på biblioteket tænker mere og mere ind«, fortæller assisterende leder af biblioteket Sonja Christina Rasmussen og fortsætter:

»Vi har ligesom resten af verden flyttet hovedparten af vores formidling over på de digitale platforme under pandemien og har på den måde fået en gave i at sætte ekstra skub i den digitale transformation på biblioteket. Vi tænker meget i forskellige platforme: Hvor giver det mening? Hvordan giver det mening? Hvem er vores målgruppe? Netop med dette arrangement var den digitale platform oplagt, fordi det er en platform, unge er vant til, samt den mulighed, vi fik for at nå ud til hele landet. Om man så med fra Sønderborg, København eller Nykøbing Falster, var ligegyldigt, her kunne alle unge få en stemme, deltage i et fællesskab og få adgang til samme viden«, siger Sonja, der glæder sig over og er stolt af at se, hvordan man med mod og engagement kan nå meget langt ud i landet.

Stadig lokal forankring

Selvom projektgruppen nu arbejdede ud fra en målsætning om at skabe en landsdækkende debat, var det forsat vigtigt for gruppen at tilgodese de lokale unge i debatten. Derfor fik Guldborgsunds unge en særlig fordel; under debatten fik de som de eneste mulighed for at debattere med panelet og kunne på forhånd formulere spørgsmål via Seismos hjemmeside, hvor debatten blev streamet fra.

»Det var vigtigt for os, at der stadig var en lokal forankring. Arrangementet var i første omgang tiltænkt kommunens unge, og derfor havde vi fokus på, at vi som deres lokale folkebibliotek fortsat gav dem en unik mulighed for at blive hørt. Trods denne fordel var vi dog overbeviste om, at alle landets unge sagtens kunne få noget ud af arrangementet også«, siger Anders Michael Helms. 

Under evalueringen talte projektgruppen om et nyt samarbejde med Seismo, og det er allerede en realitet.

Afholdelsen af arrangementet

Da dagen for afholdelsen af debatten endelig oprandt, var der nerver på, da Pia stod klar foran kameraerne kl. 12.15 mandag den 19. april. Hun skulle byde de flere tusinde studerende og udskolingselever velkommen. Af logistiske årsager var selve debatpanelet samlet i Værkstedshallerne Copenhagen Fablab i København, hvor debatten havde en lidt hektisk optakt, da der i løbet af morgenen var afbud fra Morten Dahlin, der desværre var blevet forhindret i at deltage.

Debatten blev styret af Julius fra Seismo og forløb helt uden problemer med en god blanding af dialog, interaktive meningsmålinger og svar på et udvalg af de mange spørgsmål, de studerende havde indsendt. Faktisk modtog panelet mange flere spørgsmål, end de kunne nå at svare på, og det har efterfølgende resulteret i fire artikler på Seismo.dk ud fra de studerendes betragtninger og bekymringer.

57 skoler fra hele landet havde på forhånd registreret deres deltagelse i debatten. Om der har været flere, der så med, er bestemt ikke utænkeligt, da registrering ikke var obligatorisk for at følge debatten. Der er til gengæld registreret 690 skærme, der dækker alt fra skærme i klasselokaler med mange elever, til skærme hjemmefra.

Efterspillet og refleksion

I ugerne efter debatten evaluerede projektgruppen på arrangementet og hele processen; hvad havde været godt? Hvad havde været mindre godt? Hvad kunne gøres anderledes? Og hvad har vi lært? I den forbindelse kontaktede Pia gymnasiet for at få feedback. Her havde samtlige gymnasieklasser fulgt debatten, og de studerende havde bidraget med masser af spørgsmål til panelet. Tilbagemeldingen fra de to gymnasielærere var blandt andet et ønske om en bredere repræsentation i panelet af nuværende elever fra folkeskolen og studerende på ungdomsuddannelser. Derudover mente flere, at Brinkmann fik for lidt taletid. Den ene lærer mente, at debatten havde åbnet op for en vigtig snak i klassen, og begge lærere var enige om, at det var en god oplevelse og en vigtig debat. Projektgruppen var glade for den konstruktive feedback, som de tager med sig til en anden gang.

Og der er allerede en »anden gang« under opsejling. Under evalueringen talte projektgruppen om et nyt samarbejde med Seismo, og det er allerede en realitet. Til efteråret inviterer Guldborgsund-bibliotekerne og Seismo sammen med Lolland-Falster Lovestorm, LollandBibliotekerne og Guldborgsund Ungdomsråd unge vælgere til arrangementet »Mit første demokratimøde«. Et projekt, der ligesom corona-debatten kommer til både at foregå landsdækkende digitalt og lokalt med et fysisk debatmøde på Engestofte Gods for omkring 400 unge fra Lolland-Falster. Projektgruppen har om noget lært, at det bestemt ikke skader at tænke stort.

»På Guldborgsund-bibliotekerne betrådte vi helt ny grund med onlinedebatten. Selvom det til tider har været hårdt og tidskrævende, har det været super spændende at være med, og i den grad lærerigt. Det har givet os alle tre et kæmpe kompetenceløft og troen på, at det godt kan lade sig gøre at komme ud til hele landet. Vi glemmer nogle gange, at vi som bibliotek faktisk er store spillere på markedet, og at der er rigtig mange, der gerne vil samarbejde med os. Indimellem er vi simpelthen for ydmyge og undervurderer vores styrke. Som folkebibliotek solidt forankret i lokalsamfundet er vi en meget attraktiv samarbejdspartner, og det må vi ikke glemme«, siger Pia Gunilla Park.

»Hvis I som bibliotek går og overvejer at kaste jer ud i et større projekt, så gør det! Der kommer så meget godt ud af det. Når man oveni blander faglighederne, kan det virkelig resultere i noget helt fantastisk«, lyder det fra alle tre biblioteksformidlere, der kommer fra hver deres faglige baggrund, og som alle går styrket ud af projektet med følelsen af at have sat Guldborgsund på landkortet.