Gå til sidens indhold

Isotoper og pest på spisebordet – informationssøgning i en coronatid

Når både gymnasieelever og bibliotekarer skal arbejde hjemmefra, er det ikke en mulighed, at eleverne kommer forbi udlånet og får hjælp til informationssøgning til deres studieretningsprojekter. På Gladsaxe Bibliotekerne har vi fundet en digital løsning i samarbejde med Gladsaxe Gymnasium.

Onlinemøde på computer med kaffekop og en masse deltagere
Arkivfoto

På denne tid af året indfinder 3.g’ere sig typisk i udlånet på deres lokale folkebibliotek for at få bibliotekarernes hjælp til at søge informationer til deres studieretningsprojekt (SRP, den store skriftlige opgave i 3.g). På Gladsaxe Bibliotekerne har vi en samarbejdsaftale med Gladsaxe Gymnasium, som blandt andet indbefatter bibliotekarisk hjælp til 3.g’erne i SRP-perioden. I år er dette (som så meget andet i skyggen af COVID-19) imidlertid ikke helt, som det plejer.

Oprindeligt var formatet sådan, at 3.g’erne klassevis kom forbi udlånet i januar og fik hjælp til deres individuelle opgaver af et korps af bibliotekarer, som var specielt afsat til det. Men den vedvarende nedlukning fra december 2020 tvang os til at gentænke formatet til en virtuel form.

Kan Teams være lige som udlånet?

Den største hurdle ved at konvertere formatet fra fysisk til digitalt var, hvor selve mødet med eleverne skulle foregå. Valget faldt på Microsoft Teams – en mødeplatform, som vi dagligt bruger på Gladsaxe Bibliotekerne. Teams har den enorme fordel, at gæsten ikke behøver at have programmet på sin computer for at deltage i mødet. Vi havde fået at vide, i hvilke tidsperioder de enkelte klasser skulle have vejledning på gymnasiet.

Det sidste redskab, vi skulle bruge, var lister over eleverne i de enkelte klasser samt adresserne til deres interne gymnasiemails – og så begyndte arbejdet med at sende Teams-mødeindkaldelser ud til alle eleverne, hver især.

Hele paletten rundt

14 bibliotekarer var alt i alt blevet sat til at varetage opgaven over tre hele dage (og lidt af en fjerde dag). Der var afsat 20 minutter til hver enkelt elev, og det blev også understreget, at vi kun kunne tilbyde en introducerende informationssøgning i denne omgang, og at eleverne var velkomne til at kontakte os igen senere i SRP-processen, hvis de havde brug for mere hjælp. Derfor var det fokuserede og koncentrerede elever, som dukkede op til de individuelle Teams-møder.

Og vi kom hele paletten rundt gennem computeren på spisebordet: Fra opgaver om sociale medier og unge i det senmoderne samfund, over coronavirussens samfundsmæssige konsekvenser, til radioaktive isotoper og pest.

Selv om det foregik virtuelt, var elevernes glæde over at blive ledt hen til egnede, relevante og valide materialer lige så stor og mærkbar som i udlånet. Glæden smittede naturligvis også den anden vej for os bibliotekarer: Det var rigtig skønt at se, at eleverne tog så godt imod de virtuelle informationskilder, vi kunne tilbyde dem, når de fysiske materialer ikke var tilgængelige – og vi fik også fornemmelsen af, at de virtuelle materialer i høj grad dækkede elevernes informationsbehov til en start.

Med undtagelse af nogle meget få tekniske kurrer på tråden hist og her kørte hele processen ganske glat, og da vi var færdige, havde over 300 elever været igennem en virtuel SRP-informationssøgning med os.

Gladsaxe Gymnasium bakkede fra deres side rigtig godt op om processen og bragte vores informationer videre til eleverne, så vores løsning blev sømløst integreret i gymnasiets officielle SRP-forløb.

Endelig har eleverne, som det hele handler om, også givet positive tilbagemeldinger på forløbet – og vi har allerede nu modtaget flere uddybende spørgsmål. Så selv i en coronatid er eleverne blevet rustet og sendt godt af sted – ikke fra vores udlånsskranker, men fra vores spiseborde.