Gå til sidens indhold
02. december 2021 Af Simon Elsborg Nygaard, Sidsel Bech-Petersen og Camilla Pipaluk Skovgaard fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Bliv endnu bedre til at arbejde med fællesskaber og verdensmål

Ti nye biblioteker kan blive en del af landsdækkende projekt fra februar 2022. Allerede nu arbejder otte pilotbiblioteker meget seriøst med verdensmål, bæredygtighedspsykologi, seniorer og designtænkning i projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL.

Projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL

Seks ud af ti borgere, der har rundet 60 år, vil gerne bidrage aktivt til en bæredygtig fremtid. Det viser en undersøgelse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Men hvor går de hen med alle deres ressourcer og idéer, motivation og værdifulde erfaringer? Bæredygtighedspsykolog Simon Elsborg Nygaard opfordrer dem til at gå på biblioteket og deltage i projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL.

»Formålet er at engagere seniorer i fællesskabende aktiviteter omkring FN’s Verdensmål. Og det skal ske på en måde, hvor arbejdet har en positiv effekt både på verdensmål og borgernes oplevelse af trivsel. Vi er nået til et punkt, hvor bæredygtigheds- og klimakrisen hos mange har sat sig som en indre tilstand af negative tanker og følelser. Fra en mild indre uro eller underliggende bekymring til decideret angst og depression. Spørgsmålet er så, hvad vi gør ved det? Jeg vil gerne slå et slag for borgerdrevne handlefællesskaber på bibliotekerne. Ikke som en løsning eller metode, der kan stå alene, for det kan den selvfølgelig ikke. Og heller ikke som noget nyt og revolutionerende. Men som en velafprøvet metode, hvor der kan skrues op for nogle af de faktorer, som har en positiv effekt på både den ydre og den indre bæredygtighed,« siger han.

Simon Elsborg Nygaard forsker i bæredygtig trivsel og kobler øget trivsel til dét at engagere sig i verdensmål og bæredygtighed på biblioteket. Han er en helt central del af projektet, hvor han blandt andet underviser biblioteksansatte og leder workshops for de seniorer, som vil engagere sig i verdensmål og bæredygtighed på biblioteket.

Dit bibliotek kan også komme til at møde Simon Elsborg Nygaard og en række andre inspirerende undervisere, når projektet til februar inviterer ti nye biblioteker til opstartsworkshops om bæredygtighedspsykologi, designtænkning og verdensmål.

Borgerdrevne handlefællesskaber

Klimakærlig fællesspisning, re-design af tøj, byttemarked, delerier og andre bæredygtige tiltag er nogle af de aktiviteter, seniorer og biblioteker er i gang med at starte op netop nu. Men det kommer til at se meget forskelligt ud alt efter, om du befinder dig i Viborg, Ballerup eller Middelfart, fordi projektet tager afsæt i borgernes motivation og idéer.

»Bibliotekerne rummer både vidensressourcer og højt uddannet personale, som er trænet i at hjælpe borgere. Samtidigt kommer borgerne med vidt forskellige baggrunde og personlige ressourcer. Så der er mulighed for at danne effektfulde handlefællesskaber, hvor det er muligt at udrette ting, som hverken biblioteker eller borgere kunne have gjort på egen hånd,« siger Simon Elsborg Nygaard. 

Han forklarer, at de borgerdrevne handlefællesskaber også er interessante set fra et psykologisk perspektiv. Dét at handle på verdensmål sammen med andre kan modvirke den afmagt og hjælpeløshed, der ellers kan dukke op, når den grønne omstilling mest af alt ser sort ud. 

»I fællesskaber kan du udrette ting, som du ikke kan alene. Afmagt og hjælpeløshed kan omdannes til en oplevelse af at have indflydelse og gøre en forskel – hvilket leder til en oplevelse af trivsel og motivation. Ude på de workshops, jeg har afholdt på bibliotekerne, har det været tydeligt, at det skaber en oplevelse af samhørighed, når man mødes om en fælles bekymring. Ofte fortæller fremmede mennesker hinanden nogle af deres dybeste bekymringer for fremtiden. Det er et godt og sårbart sted at starte, og som regel går der ikke længe, før salen emmer af energi og foretagsomhed,« siger Simon Elsborg Nygaard.

I fællesskaber kan du udrette ting, som du ikke kan alene.

Værktøjer til at forstå borgerne

Men hvordan kan bibliotekerne lykkes med at skabe handlefællesskaber, der ikke bare eksisterer i projektets levetid, men rent faktisk bliver bæredygtige i mere end en forstand? Her kommer designtænkning til sin ret, da det er et godt værktøj, når biblioteker skal udvikle verdensmålsaktiviteter sammen med borgerne.

I forhold til den traditionelle tilgang til designprocesser er der dog brug for at tilføje et nyt lag for at sætte fokus på bæredygtighed undervejs i processen. De otte pilotbiblioteker har derfor brugt tid på at lære målgruppen at kende - blandt andet gennem interviews, hjemmebesøg hos borgerne og workshops på biblioteket, fortæller Sidsel Bech-Petersen. Hun er en af projektets designtænkningskonsulenter ved siden af sin stilling som leder af projektudvikling og brugerinddragelse på Aarhus Bibliotekerne. Og ifølge Sidsel Bech-Petersen er designtænkning et godt bud på det mindset og de metoder, der kan hjælpe bibliotekerne til at booste deres samarbejde med borgerne.

»Vi giver dem værktøjer til at forstå borgerne og se verdensmålene og bæredygtighed fra deres perspektiv. For de otte pilotbiblioteker, vi har arbejdet med, har det givet en række værdifulde indsigter. Arbejdet med designtænkning har hjulpet bibliotekerne med at finde frem til de aktiviteter og tiltag, der passer til netop deres målgruppe og deres lokalsamfund,« fortæller hun.  

Vi giver dem værktøjer til at forstå borgerne og se verdensmålene og bæredygtighed fra deres perspektiv.

Mere fællesskab - og et stærkt fagligt netværk

Projektlederen for SAMMEN OM VERDENSMÅL, Kira Gilling Hansen, møder et meget stort engagement hos de ansatte og en åbenhed over for de idéer, borgerne bringer med til møderne. Kira Gilling Hansen deltager også i workshops og læringsdage og følger derfor projektet tæt.

»De fysiske læringsdage, workshops og digitale spørgetimer handler ikke bare kompetenceudvikling, men i lige så høj grad om at skabe et stærkt fagligt netværk, hvor bibliotekerne sparrer med hinanden. De digitale spørgetimer giver os en god føling med, hvad der sker ude på bibliotekerne – og det gør det nemmere for mig og underviserne at støtte bibliotekerne undervejs i processen,« siger hun.

Projektet råder desuden over et stærkt ressourcepanel af ældreeksperter og verdensmålsaktører, som undervejs skal hjælpe med at kvalificere projektet – for eksempel ved at deltage i digitale spørgetimer.

Fælles for alle deltagere i projektet – fra projektlederen og bæredygtighedspsykologen til konsulenterne, de biblioteksansatte og borgerne – er muligheden for at handle på FN´s Verdensmål sammen med andre. At handle på noget i fællesskab kan modvirke den enkeltes oplevelse af skyld og dårlig samvittighed, fordi man sætter handling bag bekymringerne. Ligesom det at kæmpe for den samme sag kan give en oplevelse af samhørighed og meningsfuldhed. Og det er netop de handlefællesskaber for bæredygtighed og verdensmål, som dette projekt skaber sammen med biblioteker og borgere – forhåbentlig snart over hele landet.

Kontakt projektleder Kira Gilling Hansen fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker, hvis du vil vide mere: kgh@fremtidensbiblioteker.dk

Faktaboks

Digital opstartsworkshop for ti nye biblioteker i februar 2022. Tilmelding via mail til projektleder Kira Gilling Hansen: kgh@fremtidensbiblioteker.dk eller tlf. 3110 2358. Du kan også besøge hjemmesiden sammenomverdensmål.dk

 Det følger med

  • Workshops og læringsdage med en bæredygtighedspsykolog, designtænkningskonsulenter og Chora2030
  • Digitale spørgetimer og oplæg med undervisere, ressourcepanel/eksperter
  • Del af fagligt netværk og sparringsmøder
  • Fællesskabende aktiviteter og workshops for seniorer, som også kan være afsæt for generationsmøder
  • Håndbog med anbefalinger og koncepter til at arbejde med seniorer og verdensmål i en bibliotekskontekst
  • Midler til aktiviteter og forplejning
  • Besøg i FN Byen hvor seniorer og biblioteksansatte bliver inviteret med på en verdensmålsbootcamp og får tilbud om at blive del af et rejsehold.