Gå til sidens indhold
17. december 2021 Af Mikkel Andersen, udvikler og koordinator, Akademiet for Åben Lytning

Akademiet for Åben Lytning - et samarbejde om kunsten i Odense

Mikkel Andersen, kulturel iværksætter i Odense og en af kræfterne bag projektet Akademiet for Åben Lytning, fortæller om inspirationen til akademiet og udførelsen af projektet, der skal være med til at sætte retning for, hvordan Odense kan samarbejde på tværs for kunsten.

Plakat for akademiet

Akademiet for Åben Lytning startede som en idé i toget på vej mod Odense Hovedbibliotek. Mellem morgensløve samtaler, termokandekaffe, og mens Sjællands flade landskab gled forbi, blev projektet født. Idéen var at gøre eksisterende samarbejder i Odense stærkere, at genskabe Black Mountain College i Odense: En tværfaglig og eksperimenterende skole grundlagt i 1933, hvor kunst var fundamentet for al læring – en skole, hvor John Cage, Merce Cunningham, Josef Albers og Anni Albers var forbi. Dét, intet mindre, var idéen; at skabe en platform og et fællesskab for nyskabende kunst.

Samarbejde med Roskilde Festival og Det Kongelige Teater

Uanset om Akademiet for Åben Lytning har genskabt Black Mountain College eller ej, så har projektet siden opstarten i slutningen af 2019 opnået bemærkelsesværdige resultater; etablerede samarbejder mellem store kulturelle aktører i Odense (Momentum Musik, Kulturhuset Kulturmaskinen, Det Fynske Kunstakademi med flere), et samarbejde om formidlingen af Akademiet for Åben Lytning med Fyens Stiftstidende (her særligt redaktør Klaus Knakkergaard) og ikke mindst samarbejdet med Roskilde Festival og Det Kongelige Teater i maj 2021, hvor Akademiet for Åben Lytning lavede en showcase af projektet på Ofelia Plads, der blev omdannet til et åbent rum for lytning, da kunstnerkollektivet med de odenseanske rødder Forlaget Kornmod blandede feltoptagelser af pladsen og havnen med analoge båndloops og synth-flader.

Projektet er med til at sætte en retning for, hvad Odense Musikbibliotek kan skabe i samarbejde med andre aktører, og ikke mindst, hvordan Odense kan samarbejde på tværs af institutioner og organisationer for kunsten. Akademiet for Åben Lytning er dermed ikke blot et flag, der bliver plantet for at vise projektet frem i samarbejde med anerkendte aktører; Akademiet er også en mulighed for at se, hvor langt de enkelte kulturintuitioner kan nå, når man rækker ud til kollegaer udenfor biblioteket og skaber projekter, der varetager nogle af bibliotekets mere innovative og aktivistiske formidlingsopgaver.

Samarbejdet om Akademiet for Åben Lytning er udviklet og koordineret af Musikbibliotekar Mads Led Behrend Roth og Mikkel Andersen, der er kulturel iværksætter i Odense, og de idéer og visioner, som de oprindeligt havde i toget på vej til arbejde, er ved at blive realiseret; for det er ikke kun planlægningen af Akademiets aktiviteter, der har været med til at få de involverede til at se potentialet i projektet. Den bagvedliggende agenda om at facilitere et fællesskab til forståelse og fordybelse og deltagelse i kunsten og kulturen har også ligget højt på dagsordenen.

Akademiet er en mulighed for at se, hvor langt de enkelte kulturintuitioner kan nå, når man rækker ud til kollegaer udenfor biblioteket.

Fællesskabet med på scenen

Da Akademiet for Åben Lytning og Forlaget Kornmod indtog scenen på Ofelia Plads under Martin Creeds roterende værk »Understanding«, havde de inviteret nogle af de publikummer, der havde deltaget i Akademiet for Åben Lytning og det fællesskab, som var blevet etableret mellem kunstnerne og publikum.

Aktiviteterne i Akademiet for Åben Lytning, som bliver planlagt i tæt samarbejde med de kunstnere, som bliver engageret, er tilstræbt en workshop-form og ikke koncerter, som Forlaget Kornmod ellers spiller mange af. Men der er bevægelser i gang på kunstscenen i disse år, en rivende udvikling, der kan tvinge kulturinstitutioner og spillesteder til at gentænke tilgangen til formidling og nye veje for det koncert-format, som vi eksempelvis kender så godt. Kunsten er ved at forme et modsvar til samfundets øgede individualisering og de kriser, der tvinger os til at gentænke vores handlinger overfor klimaet og verdensomspændende pandemier. Noget af kunsten kan være på vej væk fra scenerne og mikrofonerne; for kunsten er ikke længere blot et emne for fortolkning og analyse. Kunsten er et rum for deltagelse og forandring, et sted, hvor man kan opsøge nye erkendelser i fællesskab og måske finde nye svar.

»Den åbne lytning«, projektets titel, henviser til dette; at der i kunsten er en nærmest radikal tro på, at vi må lære at se, at mærke og ikke mindst lytte til verden igen for at forstå, hvordan vi ændrer den.

Dette er en form, som Akademiet for Åben Lytning forsøger at mime med sine arrangementer. For når kunstnerne bliver engageret til at kuratere et forløb sammen med projektlederne bag, så bliver de, som et benspænd, bedt om at tænke i workshops og engagerende projekter som eksempelvis det fællesskab, Forlaget Kornmod skabte om deres arrangementer, hvor de underviste i båndmanipulation og feltoptagelser; en metode og tilgang til at bryde skellet mellem publikum og kunstner.

Noget af kunsten kan være på vej væk fra scenerne og mikrofonerne; for kunsten er ikke længere blot et emne for fortolkning og analyse.

Formidling til en ny tid?

Indtil videre har Akademiet for Åben Lytning været afviklet to gange – med enkelte særskilte arrangementer, som samarbejder med Roskilde Festival og Det Kongelige Teater. I 2019 var det Forlaget Kornmod, og for nylig afsluttede kunstnerkollektivet Eget Værelse deres forløb med en uforglemmelig energisk koncert på Momentum Musik med bandet Selvhenter, hvis medlemmerne alle er en del af Eget Værelse.

Fælles for begge forløb har været det mangfoldige felt af kunstneriske udtryk, som er blevet præsenteret. Man har skullet holde ørerne åbne og forsøge at lytte uden fordomme; lytte til smadret punk, til smukke ensembler, til lydinstallationer på roterende højtalere, til lyden af et bjerg og ikke mindst til hinanden og det udtryk, som kunsten skaber.

Og de mange udtryk har også gjort det svært egentlig at få hånd om, hvad Akademiet for Åben Lytning er. Men hvad projektet selv har givet af svar, er det indlysende, at samarbejdet og fællesskabet – på en så radikal måde, som Akademiet for Åben Lytning er – er en vej, der er værd at forfølge. Deltagelse, involvering og inklusion er en måde at udvikle samtalen i vores samfund på, og det er en opgave, der klæder biblioteket.

Forbilledet, Black Mountain College, viste, at discipliner som arkitektur, billedkunst, dans, litteratur, naturvidenskab og humaniora stod i tættere forbindelse end ellers antaget. Det var en del af det samme. Af mennesket. Black Mountain College blev stiftet i en tumultarisk tid, hvor de økonomiske konsekvenser af Den Store Depression og 1. Verdenskrig var allestedsnærværende. I Tyskland forsøgte man at finde svarene ved at følge en leder, der startede endnu en krig med tanker om ensretning. Denne tænkning havde sin modpol på eksempelvis Black Mountain College, hvor kunsten og kulturen ville formidle et modsvar ved at samtænke ellers adskilte discipliner. Med kunsten som bindemiddel forfulgte de en idé om at samtænke verden mere med kunsten som svar på de spørgsmål, kriserne stillede. Akademiet for Åben Lytning er et forsøg på at åbne op for de spørgsmål igen og i fællesskab finde svar.