Gå til sidens indhold

Hold Hjernen Frisk med biblioteket

Fra nationalt til lokalt – fra forskningsresultater til konkrete aktiviteter. Sådan kan AssensBibliotekernes deltagelse i pilotprojektet Hold Hjernen Frisk beskrives. Det var et forløb bestående af litterære og bevægelseselementer til gavn for seniorer i Assens Kommune. Nu kender vi ikke deltagerne som »seniorer«, men som Lis, Birgit, Birthe, Anne, Britta, Inge, Mogens, Ulla, Jette, Signe, Peter, Karin, Jytte, Anette og Ellen.

Foto AssensBibliotekerne
Rytmerne til digtet. Foto AssensBibliotekerne

Samvær, sjov, bevægelse og litteratur; godt for hjernen og kroppen

»Det faldt på et tørt sted«, sagde en af deltagerne i forløbet, som AssensBibliotekerne har sammensat. Det var et aktivitetsforløb på otte uger, hvor vi stod for det litterære og vores samarbejdspartnere stod for bevægelseselementer. Vi ansøgte om og fik tildelt projektmidler hos projektet Hold Hjernen Frisk, der netop arbejder med at omsætte forskning om positiv aldring til konkrete aktiviteter. Mere om projektet sidst i teksten.

Forløbet, der begyndte den 11. september og sluttede den 6. november, bestod af en opstart, derefter tre forskellige aktiviteter, der hver blev gentaget to gange. Vi sluttede med fællesspisning. De tre aktiviteter var: Naturtræning og fælleslæsning, yoga og højtlæsning samt stomp og digte. Under forløbet fik deltagerne læsecoaching.

Om læsecoaching

Idéen til læsecoaching fik vi af projektet RO(man)TID – På sporet af den tabte tid. Vi lod os især inspirere af den formidlingsstrategi, hvor formidleren er vejleder, og hvor bibliotekets fordybelsesrum udvides og også rækker ud i lånerens stue.

Deltagerne fik deres egen bibliotekar som personlig læsecoach. Der var afsat tre gange til hver deltager. Bibliotekaren talte med den enkelte om hans/hendes læseønsker og afdækkede deres behov omkring læsning: mulige adgange til litteratur, præferencer i forhold til materialetyper (om man helst læser eller lytter) med mere. Vi kom med inspiration til deres individuelle læsning ved at have bøgerne med til dem, ved at lave individuelle booktalks, vise dem eReolen og udlevere individuelle boglister.

Opstarten

Vi og deltagerne mødte hinanden for første gang og blev introduceret til hinanden. Kommunens sundhedskonsulent fortalte om sundhedsaspekter ved fysisk bevægelse, mental stimulering, naturoplevelser og sociale interaktioner. Hun udpegede gode gå- og løbestier i lokalområdet. Vi talte om gavnlige sider af læsning, forklarede meningen med læsecoaching. Imens læsecoachingen stod på havde de resterende deltagere mulighed for socialt samvær med forskellige aktiviteter i form af små spil og mindre kreative projekter ved hjælp fra en af vores kolleger.

Naturtræning og fælleslæsning

Aktivitet var sammensat af elementer med inspiration fra guidet fælleslæsning i kombination med naturtræning. Vi mødtes på biblioteket, hvor bibliotekaren læste en novelle højt. Derefter gik vi mod en nærliggende lund, hvor deltagerne snakkede sammen to og to om novellen. Vi lavede fysiske aktiviteter og SMART-træning i naturen med naturtræningsvejleder. Dagen blev afrundet tilbage på biblioteket med digtoplæsning, socialt samvær og læsecoaching.

Yoga og højtlæsning

Deltagerne blev guidet af yogainstruktør gennem lettere yogaøvelser med fokus på åndedræt, stræk og afspænding. Under flere af øvelserne læste bibliotekaren lyriske tekster højt. Den sidste halve time blev brugt på socialt samvær og læsecoaching.

Stomp og digte

Med instruktør fra Assens Musikskole lavede vi stomp over to udvalgte digte, der blev læst inden og under stompen. Rytmerne blev frembragt med koste, opvaskebørster og spande, murerbaljer og cajones. Afrunding med socialt samvær og læsecoaching.

Man kan se en lille film fra den første af seancerne på AssensBibliotekernes Facebook.

Afslutning

Grundet coronastramninger måtte vi ændre vores oprindelige plan om et møde på biblioteket med evaluering af forløbet og oplæsning. Herefter skulle vi sammen gå fra biblioteket til en café i midtbyen for at spise mad tilberedt af lokale råvarer. Holdet blev delt op i to og mødtes på caféen på to forskellige tidspunkter. Vi spiste og snakkede, hørte om deltagernes indtryk af forløbet og læste et digt højt.

Seniorerne til fællesspisning.

Godt sælskab og god mad lavet af lokale råvarer – det er godt for hjernen Foto AssensBibliotekerne

Rekruttering og deltagelse

Vi oprettede 15 deltagerpladser i forløbet, fordi det var det, bibliotekslokalerne kunne bære i forhold til afstandskrav.  Da vi tilbage i august åbnede for tilmelding, var vi noget spændte på, om vi overhovedet ville få nogen deltagere til forløbet. Corona kunne betyde en forhindring i forhold til målgruppen. Vores bekymringer viste sig at være ubegrundede, for vi endte med en venteliste til de 15 pladser.

Til alle mødegange havde vi 1-3 afbud. Efter indførelse af den »sociale boble«, fik vi dog afbud fra fire, hvilket både de og vi var kede af. Samtidigt var det ikke overraskende og meget forståeligt.

Udfordringer

Vores største udfordring har selvsagt været at gennemføre forløbet i en coronatid. I forvejen har vi ikke mødelokaler på Assens Bibliotek, der kunne bruges til formålet, så vi skulle være i vores åbne magasin og i børneafdelingen, der blev lukket ved behov.

Coronastramninger berørte de sidste to gange, og vi måtte tænke anderledes. Til Stomp og digte måtte deltagerne i stedet for at stå over for hinanden placeres på rækker med næsen i samme retning. Til afslutningen delte vi holdet i to. Vi ville meget nødigt aflyse og var glade for at kunne tilbyde en alternativ løsning.

Ellers var udfordringerne mest i den praktiske småtingsafdeling, for eksempel hvor de egentlig skulle gøre af deres tasker under naturtræningen, og om vi kunne dæmpe lyset under yogaen.

Hvad har været godt

Det har været fantastisk at arbejde sammen med de dygtige instruktører, og de fik meget ros af deltagerne. Deltagerne var glade over balancen mellem at skulle udfordres, men ikke så meget, at nogen følte sig for presset.

Fremadrettet kan man bruge erfaringerne fra forløbet til at lave et lignende forløb enten med alle elementer eller for eksempel et forløb med seks gange Stomp og digte – også for andre målgrupper.

Vi synes, at det er lykkedes at finde en fin balance mellem mental, fysisk og social stimulering, og det er også de tilbagemeldinger, vi har fået fra deltagerne. Ordene fra deltagerne var: »Det er dejligt, at biblioteket har lyst til at sætte noget i gang for sådan nogle som os«, »det er nogle helt andre ting, end det, man kan prøve andre steder«, »jeg kunne næsten mærke, hvordan det arbejdede i min hjerne«, »meget udfordrende - og sjovt! - bare at skulle klappe og trampe i forskellig takt«, »jeg ville aldrig selv have fundet den bog«.

Det har været en fornøjelse at være sammen med den samme gruppe i et længere forløb. De er også kommet tættere på hinanden - selvfølgelig gennem aktiviteterne, men også gennem den fælles kaffe, vi afsluttede hver seance med. Og vi ved, at nogle af dem er begyndt at ses privat.

Om Hold Hjernen Frisk

Projektet Hold Hjernen Frisk er et treårigt aktivitets- og formidlingsprojekt, der omhandler positiv aldring og ledes af DGI. De andre projektpartnere er Slots- og Kulturstyrelsen, Sangens Hus samt Dansekapellet. Nordea Fonden støtter projektet med 8,9 millioner kroner i hele perioden 2019-22. Bibliotekerne fra hele landet deltager i projektet

I 2050 vil antallet af ældre over 80 år være tredoblet. Mange får derfor flere aktive år, efter de går på pension. Med projektet ønsker man at inspirere seniorer på vej på pension til at holde sig i gang - fysisk, mentalt og socialt, for på den måde at få et længere, mere aktivt og sundere liv. Forskning viser nemlig, at fysisk aktivitet, mentalt stimulering og socialt samvær holder hjernen frisk.

Læs mere om Hold Hjernen Frisk.