Gå til sidens indhold

Gjern Bibliotek sætter møde i stand mellem udsatte eksistenser og skoleelever

'Mennesket bag tragedien' hedder projektet, der i Gjern har sat en 6. klasse til at arbejde med tre udsatte borgeres historier, der rummer misbrug, overfald og tragedier.

Projektet har haft stor indvirkning på eleverne på 6. årgang på Gjern Skole. ”Vi har lært, at vi skal sætte mere pris på det, vi har” lød det fra flere af klasses elever, da de skulle evaluere forløbet. Foto Anders Taylor Hansen

»Jeg forstår ikke den første øl – men jeg forstår godt de næste 1000« – sådan lyder det fra misbrugeren Henrik i en båndoptagelse til eleverne i 6. klasse på Gjern Skole.

Henrik bor i dag på Blå Kors i Gjern – bag sig har han 50 år med ulykker, vold, svigt, misbrug og forkerte valg i livet.

Henriks historie er sammen med to andre mænds beretninger blevet indfanget og optaget af Gjern Bibliotek, der i et lokalt projekt vil bringe menneskene bag tragedierne sammen med unge, håbefulde elever fra byens folkeskole – som en del af et samarbejde om deltagelseskultur og FN’s Verdensmål.   

Idéen opstod på biblioteket

Det var kulturformidler Frederik Schøler, der fik idéen til projektet i forbindelse med en litteraturoplæsning hos Blå Kors opholdsstedet Skannerup.

»Der var en historie i mændene hos Blå Kors, som, jeg mente, var vigtig at fortælle, og jeg fik idéen at tage udvalgte fortællinger om et liv på kanten med til Gjern Skoles elever, for at de kunne høre om og arbejde med dem - i et håb om at give dem en fornemmelse af, at der er rigtige mennesker bag tragedierne.«

Deltagelseskultur og FN’s Verdensmål

Gjern Bibliotek arbejder aktivt på at udvikle det lokale netværk i Gjern ved at knytte bånd på tværs af institutioner som for eksempel Blå Kors og Gjern Skole.

Det kræver i første omgang at finde et område, hvor institutioner kan styrke hinandens virke.

»Det er det med at få idéen – men også at give slip på den, når den er plantet hos deltagerne. Det er en del af den metode, vi kalder ’deltagelseskultur’«, fortæller Frederik Schøler.

Således kan det godt være at idéen til Mennesket bag tragedien oprindeligt kom fra biblioteket, men det har været op til skolen at vælge, hvordan de har villet arbejde med de tre fortællinger, ligesom det er helt op til de interviewede og Blå Kors, hvordan projektet afsluttes.

Gjern Bibliotek har endnu et motiv for at sætte gang i sådan et projekt. De arbejder nemlig med FN’s Verdensmål og på at opnå en decideret verdensmålscertificering.

Også i det perspektiv har Mennesket bag tragedien været et meningsfuldt projekt. Det spiller for eksempel ind i verdensmål nummer tre om sundhed og trivsel, i mål nummer 4 om udvikling af kvalitetsuddannelse, samt ikke mindst verdensmål nummer 17, der handler om partnerskab for handling.

En verden, der bliver større

På Gjern Skole er man glad for at have deltaget i projektet, og klassens lærer Anne Jensen fortæller, at børnene har fået en oplevelse og erkendelse, som de ellers ikke ville have fået. 

»Deres verden er blevet større – og de har fået fortællinger om, at et liv kan forme sig i mange forskellige retninger, og at ens valg i livet har konsekvenser. Det er tydeligt, de har tænkt meget over, at også deres liv kan gå skævt, hvis de ikke træffer de rigtige valg«, fortæller Anne Jensen, der nu måske kan se frem til, at hendes 6. klasse lytter ekstra godt efter i dansktimerne.

Idémanden bag Mennesket bag tragedien, Frederik Schøler fra Silkeborg Bibliotekerne og lærer på Gjern Skole Anne Jensen. Lokalbiblioteket i Gjern og Gjern Skole har en tæt relation – og arbejder bl.a. tæt sammen om at begge institutioner skal opnå at blive FN Verdensmålcertificeret. Foto Andres Taylor Hansen

En mappe med artikler, dagbøger og en podcast

Mennesket bag tragedien skulle have været afsluttet med et fysisk møde mellem eleverne og de virkelige personer bag de båndede historier.

Sådan blev det desværre ikke. Også her har coronaen spillet ind, ligesom det var en præmis fra start, at det afsluttende møde skulle være på de udsattes præmisser og vilkår, som kan svinge fra dag til dag.

Gjern Bibliotek har derfor samlet en mappe med artikler, dagbøger og en enkelt podcast, som eleverne har produceret til de tre mænd ud fra deres livshistorier. Produktioner fyldt med refleksioner, empati og næstekærlighed.

Afslutningsreplikken får eleverne.

»Det her har fået os til at tænke over, hvor godt vi har det i vores hverdag – og hvordan vi skal sætte pris på, at vi har det godt«, lyder det fra en pige i klassen, og hun bliver suppleret af en dreng i den modsatte ende af klasselokalet:

»Og vi håber altså sådan, at Benny, Michael og Henrik får det godt igen…«