Gå til sidens indhold
12. august 2019 Af Louise Buus

Læselyst med hashtags på

”Jeg bliver tvunget til at læse”, ”Jeg hader læsning” og ”Der er ingenting der inspirerer mig til at læse” er alle udsagn fra drenge i en udvalgt 5. og 6. klasse fra Horsens inden de startede i projekt #BogFan – et læselyst projekt, som blandt andet førte til, at nogle af de drenge, der normalt ikke gad at læse, pludselig læste bøger i frikvartererne.

I #BogFan arbejder man i fællesskab - lærere, bibliotekarer, forfattere og børn selv - med at udvikle og motivere børn til at fordybe sig i og glæde sig over litteratur og læsning. Med barnet i centrum som formidler, producent og modtager. Og det blev et projekt, der kom i mål, ikke blot i selve projektarbejdet med børnene, men de deltagende lærere kunne melde tilbage, at nogle af de drenge, der normalt ikke gad at læse, ligefrem sad og læste i frikvartererne - af egen fri vilje!

Børn og læsning

Der var dog også mange drenge og piger, der i ovenstående miniundersøgelse kunne fortælle at de læser, hvad og hvem, der inspirerer dem til at læse og hvad deres yndlingsbøger er. Ikke desto mindre er det lige omkring 5. og 6. klasse at børn begynder at droppe læsningen og det kan der være flere grunde til.

Netop derfor er det vigtigt at fastholde børn og unge i læsningen, både fordi det viser sig at børn og unge, der læser, oftere får en uddannelse, men selvfølgelig også fordi at læsningen udvider deres horisonter og er med til at gøre dem parate til at leve livet med alle dets udfordringer.

For at kunne få muligheden for arbejde målrettet med børns læselyst sendte Horsens kommunes biblioteker sammen med Østerhåbskolen og Sct. Ibs Skole en projektansøgning afsted til Slots- og Kulturstyrelsen og fik bevilliget penge til projektet.

Idéen bag #BogFan var at lave et forløb op mod forfatterforedrag, hvor elever skulle arbejde intensivt med en udvalgt forfatters bøger og at forløbet skulle kunne bruges af et hvilket som helst bibliotek i landet.

Forløbet i #BogFan

Første del af projektet startede på biblioteket i efteråret 2018 med en booktalk over forfatter Mette Finderups bøger for eleverne i de to deltagende klasser. En booktalk er et superkort stemningsskabende handlingsreferat over en bog, som skal inspirere børn (eller voksne) til at læse lige netop denne bog evt. også med lidt oplæsning ind over. Herefter skulle eleverne hjem i klassen for at udvælge den bog, de kunne tænke sig at læse og efterfølgende arbejde med.

Sideløbende mens eleverne læste, arbejdede de i klassen bl.a. med anmeldelsesgenren i et læringsforløb udviklet af dansklærere fra de deltagende skoler i projektet og målrettet #BogFan. Læringsforløbet skulle klæde eleverne på til at arbejde med at lave en digital anmeldelse af den bog, de havde læst.

Eleverne i den ene klasse skulle arbejde med bookstagrams, som er stemningsskabende billeder og korte hashtags til Instagram. I den anden klasse skulle eleverne lave små korte booktrailers på ca. 1 minut med musik, billeder, film og tekst til YouTube.

Som hjælp til at lave disse korte anmeldelser har Jacob Foss fra JF Medieproduktion udarbejdet små korte instruktionsfilm, som er tilgængelige via YouTube. Filmene viser på en humoristisk og instruktiv måde, hvordan eleverne kan arbejde med billeder, film, lys og lyd eller andet fx hvis de skal korte en historie ned. Alle elever havde i projektet arbejdet seriøst med deres bøger og skabt både flotte og fantasifulde bookstagrams og booktrailers.

Elevernes digitale anmeldelser blev set og vurderet af de deltagende bibliotekarer i projektet og i hver kategori, blev der fundet tre nominerede, som blev sendt videre til den deltagende forfatter Mette Finderup, som skulle bedømme anmeldelserne.

Forløbet sluttede med et forfatterforedrag ved Mette Finderup. Her kårede hun en vinder i hver kategori og lavede desuden et brag af et foredrag, som eleverne var meget begejstrede for, ikke mindst fordi de havde arbejdet så indgående med at lave anmeldelser af de bøger, Mette Finderup har skrevet. Hele forløbet blev prøvet af igen henover foråret 2019 med en ny forfatter, nemlig LG Jensen, med de korrektioner, der er, når man prøver nye tiltag af. Igen en succes både i forhold til elevernes deltagelse i forløbet, deres digitale anmeldelser og selve forfatterforedraget.

Og hvad så nu…?

Evalueringen med elever, forfatter og projektdeltagere er ret klar: Det har været sjovt og spændende at arbejde med bøger og forfattere på denne måde og eleverne vil klart anbefale andre at deltage i #BogFan. Og de udviklede Bookstagrams og Booktrailers blev selvfølgelig brugt i biblioteket og på skolerne som inspiration til andre børn.

Og hvad så nu…? Ja nu er projektet godt nok slut, men alt materiale i forbindelse med #BogFan ligger offentligt tilgængeligt med læringsmateriale, skabeloner, invitationer, bedømmelseskriterier, læringsfilm mv. så andre folkebiblioteker kan invitere skoleklasser i deres kommune til at deltage i deres helt eget #BogFan. Eller blot bruge dele af det, hvis de hellere vil det. De enkelte biblioteker skal blot selv etablere et samarbejde med en forfatter og få et samarbejde op at stå med en eller flere klasser.

I Horsens fortsætter vi med #BogFan for nye klasser i 2020 og vi glæder os.

Fakta

#BogFan – et læselyst projekt modtog i 2018 støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre for at finansiere samarbejdet i et år mellem Horsens kommunes biblioteker, Østerhåbskolen og Sct. Ibs Skole. Læringsmaterialet er udviklet af deltagende bibliotekarer, lærere og konsulenter i projektet. Al materiale til #BogFan ligger tilgængeligt og til fri afbenyttelse på Horsens biblioteks hjemmeside: https://horsensbibliotek.dk/arkiv/projekt-arkiv/bogfan