Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
28. marts 2018 Af Bettina Boddum, børnebibliotekar, Randers Bibliotek

Læringsmøblet i Kristrup

Randers Biblioteks filial i Kristrup har gennem projektet »Transformation i nye bibliotekstyper« forsøgt at komme med en løsning på, hvordan vi på et primært selvbetjent bibliotek kan målrette vores tilbud til den enkelte besøgende – og i særdeleshed den enkelte skoleklasse. Vi har undersøgt, hvordan vi kan gøre biblioteksrummet relevant og målrettet. Vi er kommet frem til at lave et ’Læringsmøbel’, der opfylder de behov, og vi vil rigtig gerne dele vores erfaringer med jer.

Randers Biblioteks filial i Kristrup har gennem projektet »Transformation i nye bibliotekstyper« forsøgt at komme med en løsning på, hvordan vi på et primært selvbetjent bibliotek kan målrette vores tilbud til den enkelte besøgende – og i særdeleshed den enkelte skoleklasse. Vi har undersøgt, hvordan vi kan gøre biblioteksrummet relevant og målrettet. Vi er kommet frem til at lave et ’Læringsmøbel’, der opfylder de behov, og vi vil rigtig gerne dele vores erfaringer med jer.


Med stadig mindre bemanding og flere åbningstimer i bibliotekerne opleves et stigende behov for - ad digital, automatiseret vej - at fastholde bibliotekets relevans for de besøgende.

Hvordan løser vi den opgave? Hvordan gør vi biblioteket relevant for den enkelte? Randers Biblioteks filial i Kristrup har et godt bud på en løsning. Her forsøger man at gøre biblioteket målrettet til den enkelte låner.  Gennem projektet »Transformation i nye bibliotekstyper«, der har fået støtte af Slots- og Kulturstyrelsen, har biblioteket konstrueret det første - og indtil videre eneste - ’Læringsmøbel’. 

Læringsmøblet kort fortalt

Læringsmøblet er et iøjnefaldende møbel, hvorpå der er monteret tre interaktive skærme med Touch Wall- programmet installeret. Indholdet på skærmene skifter indhold efter hvem, der befinder sig i rummet. Fælles for alt indhold er, at det har fokus på læring.

Alle skoleklasserne på den nærliggende skole har fået deres eget lånerkort. Når klassen lukker sig ind på det selvbetjente bibliotek, påvirker det indholdet på de tre skærme, således at de er målrettede præcis den klasse, der befinder sig i rummet. Hvis det er udenfor skoletid, og børnene ikke benytter deres klasselånerkort, har skærmene to »default modes« med indhold lavet til små og store børn. 

Hvis det er en 1. klasse, der besøger biblioteket, vil skærmene eksempelvis vise rim og remser, ABC-sang, viden om dyr eller forslag til gode bøger. Børnene kan trykke på skærmene og få læst højt. Hvis der i stedet er tale om en 6. klasse, vil skærmene eksempelvis vise indhold fra Faktalink, artikler om mobning eller videoer omhandlende eksperimenter. Vi var lidt bekymrede for, om eleverne fandt indholdet for kedeligt, men vores bekymringer blev heldigvis gjort til skamme. Klasserne har både modtaget og brugt Læringsmøblet med stor begejstring.

Det rene magi…. og dog

Det kan umiddelbart lyde som det rene hokus pokus og sci-fi-agtigt med indholdsskiftende skærme, men det er det faktisk ikke. Vi har brugt erfaringer fra et tidligere projekt, »Transformativt Bibliotek«, der kort fortalt gik ud på, at vi monitorerede vores lånere, når de kom ind, og når de afleverede deres materialer. Ud fra deres persona kommer der specielle tilbud om materialer og aktiviteter på tre storskærme i biblioteksrummet. Det er på samme måde, vores læringsmøbel fungerer. Alt det tekniske har vi haft firmaet Cordura til at lave. De har budt ind med både skærme og Touch Wall-systemet.

Små og store drømme

På sigt vil vi gerne øge vores samarbejde med den nærliggende skole. Vi forestiller os, at de enkelte klasser laver indholdet til Læringsmøblet. Hvis 3. klasse eksempelvis har tema om 2. verdenskrig, kan eleverne lave artikler og videoer til skærmene. Måske har læringscentret fokus på de bedste bøger til 1. klasse. Eleverne kan her f.eks. lave boganmeldelser, som kan vises på skærmene.

Den helt store drøm er, at der er flere selvbetjente biblioteker, der vil benytte sig af den transformative løsning. Hvis det sker, kan vi lave en databank i stil med BPI, hvor der ligger en masse relevant indhold, således at vi med et optimeret tidsforbrug nemt kan udskifte indholdet på skærmene. Der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken flere gange.