Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
19. november 2018 Af Karen Skov Brokøb

Arv er også de fortællinger, vi giver videre

Bibliotekernes fornemste rolle er at sikre tilgængelig viden for alle, og ikke mindst at formidle denne viden. Men hvad gør man, når bibliotekernes fastformsmaterialer taber pusten? - Når et af de stærkeste medier, filmen, falder i udlån? På Stevns slår man sig sammen med andre stærke formidlere, som har store historier på hjerte. Med udgangspunkt i viden om kalk og kridt, dinosaurernes uddøen, verdensarv og lokal kulturhistorie har man formidlet historier til børn, og med hjælp fra en filminstruktør, givet børnene værktøjer til at formidle disse fortællinger videre.


”Åh nej, den slap væk!” Tre piger løber rundt i solskinnet i Boesdal, et nedlagt kalkbrud på Stevns. De fanger farverige sommerfugle, som skal agere ’hovedpersoner’ i deres film om de storvingede insekter. Pigerne er sammen med seks andre børn til Filmværksted i Boesdal. Filmværkstedet er en del af Aktiv Sommer, som er sommeraktiviteter for børn på 9 – 12 år.

Projektet er opstået efter et ønske om at give de særlige historier fra Stevns videre til områdets børn. Et ønske, som længe har stået højt på listen hos både Stevns Bibliotekerne, Verdensarv Stevns, Østsjællands Museum og naturvejlederen i Stevns Kommune. Alle fire aktører arbejder dagligt med at fortælle om området omkring Stevns Klint, der er UNESCO Verdensarv. Med filmværkstedet var ønsket at kunne få lokale børn til at tage denne viden til sig og at give dem værktøjer til at formidle den videre på deres egen måde. Og på trods af, at de fire aktører er gået til projektet med forskellige fagligheder og mål fra baglandet, har det ikke været en hindring - snarere tværtimod.

Historisk fundament
Projektdeltagerne kommer alle fra den samme DNA-stamme, nemlig formidling. Med det fælles afsæt er det lykkes både at fortælle de unge deltagere i Aktiv Sommer en masse om det sted, de bor og lever, men også hjælpe dem med at give den viden videre.

En stor del af Stevns er funderet i Stevns Klint og Stevns er som samfund opstået på baggrund af indvinding af det kalk og kridt man finder her. Men Stevns Klint gemmer, udover råstoffer, også på en fortælling, der har betydning for menneskenes gang på kloden i dag. Mellem klintens kalk- og kridtlag er nemlig en tynd, grå stribe kaldet fiskeler. Her finder man kilden til historien om dengang Jorden, for 66 millioner år siden, blev ramt af en asteroide, som var medvirkende til at alle dinosaurerne og halvdelen af alle plante- og dyrearter uddøde, og sidenhen gav plads til at mennesket kunne udvikles. Stevns Klint er det bedste sted på Jorden at opleve disse spor og derfor blev området optaget på UNESCOs verdensarvsliste i 2014. Og det en historie, der sammen med de lokale, stevnske historier, er værd at gå sammen om at få ud i verden.

Fra projektets spæde start har der blandt projektdeltagerne været et fælles ønske om samarbejde og en vilje til at udnytte hinandens kræfter og forskellige fagligheder positivt. Der er blevet brudt med vanetænkningen og de individuelle præstationer, og i stedet sigtet benhårdt mod målet: At sørge for, at Stevns’ vigtige historier lever videre hos de næste generationer.

Hensigten med at fodre de stevnske børn med lokalfortællinger og verdensarvsviden bunder også i et ønske om at opbygge en følelse af medejerskab hos børnene, som skal give dem lyst til at passe på området og udbrede deres viden om alt det spændende, man finder i Boesdal og langs klinten. Og projektdeltagere har med deres viden om Stevns og med deres forskellige fagligheder i høj grad været med at forme projektet.

Naturvejlederen Rasmus Elvekjær har kunnet fortælle børnene om insekter, sommerfugle og spændende planter og blomster. Berit Stage og Emil Hansen fra Østsjællands Museum har kunnet åbne børnenes øjne for områdets geologi, klintens opbygning og brugen af kalk og kridt, som spiller en stor rolle i Stevns’ kulturhistorie. Fra Verdensarv Stevns har Karen Skov Brokøb haft rollen som projektleder og sammen med Ditte Winther-Rasmussen været med for at sikre korrekt viden om verdensarven og Stevns Klint og for at fortælle om projektet udadtil. Ziska Szemes Lørup fra biblioteket har, med en baggrund fra filmskolen, hjulpet børnene med historieskabelse og filmteknik. Alle de forskellige fagligheder skabte en helt særlig synergi og blev sat i ramme af filminstruktør Mette-Ann Schepelern, som guidede de deltagende børn til at omsætte de mange historier til deres egne iPad-film.


Film og fællesskab i fokus
At vælge filmskabelse som forløbets omdrejningspunkt lå lige til højrebenet. Mange børn har allerede et grundlæggende kendskab til mediet. Med film kan de kan skabe fantastiske fortællinger, og de fleste større børn ved, rent teknisk, hvordan man filmer og er vant til at gøre det med deres mobiltelefoner og tablets. Teknik der gør, at børns fortællelyst og kreativitet har bedre vilkår end nogensinde før. Ved at vælge filmen som indgangsvinkel til at få formidlet og viderefortalt de stevnske historier, blev det muligt at stemple ind i børnenes medievirkelighed og bygge videre på kompetencer, som de allerede har lagt et grundlag for.

Med støtte fra Det Danske Filminstituts pulje til formidling af film for børn og unge blev det muligt at hente filminstruktør Mette-Ann Schepelern ind i projektet. Hendes faglighed inden for filmskabelse og erfaring med workshops var med til at løfte hele forløbet til et højere niveau. En af de hovedpointer, som Mette-Ann gentagne gange fremhævede for børnene var, at det at skabe gode film ikke kun kræver det rette teknikkendskab. Det drejer sig i høj grad om, at man kan samarbejde, omgås hinanden og løse uenigheder ved at tage fat i dem på en god måde. Selvom der kun var to dage til at suge viden og inspiration til sig, planlægge, filme og klippe fandt Mette-Ann både tid til tage børnene med på afslappede gåture, tage gode, fælles snakke og lave fokusøvelser. En af hendes pointer var nemlig, at det er lige så vigtigt for filmprocessen, at man kommer godt ud af det med hinanden.

Fokus på det gode samarbejde har ikke kun været kendetegnende for børnenes fælles proces, men for projektet hele vejen igennem. Aktørerne imellem har der været en fælles accept af, at alle måske ikke har kunnet bidrage med lige meget, men at samarbejdet har gavnet det fælles mål – at formidle viden til børnene og hjælpe dem til at fortælle historier og give deres viden videre. Samtidig har projektet skabt et sammenhold parterne imellem. Der er opstået et kendskab til hinandens fagligheder og et samarbejde aktørerne imellem, som man allerede nu fornemmer kan føre til flere projekter, hvor et eller flere fælles mål kan forfølges.

Arven går videre
Tove Damholt, som er direktør hos Verdensarv Stevns, synes, at filmværkstedet har fungeret som en god ramme til at give børnene og deres familier øget medejerskab til verdensarven og til Boesdal Kalkbrud, og samtidig har det været en spændende måde at få indsigt i hvordan børnene opfatter den formidling, som vi giver dem. Ifølge Tove er det vigtigt, at vi får skabt et medejerskab til de historier, man finder her. Historierne er nemlig vigtige - både for den stevnske identitet - men flere af dem er også vigtige for folk i hele verden. Og som formidlere er det en fornem og vigtig opgave at sørge for, at alle de historier går i arv til de næste generationer.

De film, som børnene har skabt, får rig mulighed for at få et efterliv og at nå bredt ud. I sensommeren blev der afholdt premiere for filmværkstedets børn, deres søskende, forældre og bedsteforældre. Den røde løber blev rullet ud foran den lokale biograf, og børnenes film blev præsenteret af Mette-Ann og vist på biografens store lærred. Fremadrettet vil filmene også blive brugt i udstillinger og sammenhænge, hvor de forskellige aktører i projektet skal formidle verdensarv og lokalhistorie.

Hos bibliotekslederen hos Stevns Bibliotekerne, May-Britt Diechmann er der ingen tvivl om succesens størrelse. Hun er begejstret for den lidt anderledes måde hvorpå, man har præsenteret børnene for noget lokalhistorie, og brugt filmen som indgangsvinkel, for at få børnene til at tage historierne med sig videre. Og samarbejdet mellem de fire aktører har helt sikkert givet nogle erfaringer og et fællesskab, som det også er værd at arbejde videre med. På tværs.

De tre film kan ses her:

Vi er fortidsdyr: https://youtu.be/nATu9weRpwQVil du høre mere om projektet, kan du kontakte Karen Skov Brokøb på karenbro@stevns.d.