Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
15. marts 2017 Af Thomas Ry Andersen, bibliotekar og litteraturformidler ved Fredericia Bibliotek

Læs mere og Slip ledigheden

Fredericia Bibliotek har deltaget i Slip ledigheden, som var et 2-årigt projekt under Danmark Læser. Artiklen redegør for, hvilke områder vi har arbejdet med, og hvilke erfaringer vi har gjort os.

Fredericia Bibliotek har deltaget i Slip ledigheden, som var et 2-årigt projekt under Danmark Læser. Artiklen redegør for, hvilke områder vi har arbejdet med, og hvilke erfaringer vi har gjort os.

Fredericia Kommune og den boligsociale helhedsplan har iværksat projekt »Slip ledigheden«, som er et modulopbygget aktiveringsforløb for ledige beboere i to udsatte boligområder, nærmere bestemt i Korskærparken og Sønderparken. Der er tale om et helhedsorienteret aktiveringstilbud, hvor formålet er, via en tværfaglig indsats, at sikre de ledige en øget mulighed for job og/eller uddannelse – at gøre deltagerne mere arbejdsmarkedsparate.

Den 1. januar 2015 blev Fredericia Bibliotek tilknyttet projektet. På det tidspunkt havde kommunen allerede iværksat en række tiltag på forskellige fronter; de ledige kunne for eksempel deltage i forløb, der satte fokus på motion, kost og madlavning, danskundervisning for tosprogede, jobsøgning, coaching og diverse praktiske forløb.

Biblioteket var i forvejen involveret i det boligsociale arbejde i områderne, men spørgsmålet var nu, hvordan vi som bibliotek kunne bidrage til dette konkrete projekt? Hvordan kunne vi inddrage læsning, litteratur og andre kulturelle indsatser og bringe medarbejdernes bibliotekariske kompetencer i spil på en sådan måde, at det ville komme projektet og dermed de ledige til gavn?

Guidet fælleslæsning

Overordnet set besluttede vi at afprøve litteraturens og læsningens rolle i et bredere sundhedsperspektiv, hvilket i den grad var/er oppe i tiden. Med jævne mellemrum kunne man i landets aviser læse artikler med fængende overskrifter som Læs en god bog og bliv et bedre menneske, og den ene undersøgelse efter den anden understregede læsningens mange gavnlige effekter.

Indledningsvist besluttede vi at fokusere vores indsats på guidet fælleslæsning og undersøge, hvordan denne metode positivt kunne bidrage i bestræbelserne på at hjælpe de ledige med en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Guidet fælleslæsning med borgere tilknyttet projektet blev således fra starten en fast del af det undervisnings-/udviklingsforløb, som de ledige blev en del af.

I praksis fungerede det således, at biblioteket udvalgte de gode og relevante tekster, som sammen med de ledige skulle læses. I en del af forløbet udvalgte vi teksterne, som ofte var danske noveller, så de matchede lige netop det tema, som de ledige blev undervist i på det pågældende tidspunkt. Emnerne var for eksempel iværksætteri, økonomi og det gode naboskab. I den efterfølgende gennemgang og diskussion af teksterne lagde vi vægt på, at alle deltagerne fik mulighed for at komme til orde og give udtryk for deres personlige holdninger og refleksioner.

Forløb og erfaringer

Det blev hurtigt klart for projektmedarbejderne, at der var tale om lidt af en udfordring. En del af deltagerne var fra starten umotiverede og vendte sig tydeligt mod metoden. Vi justerede derfor på konceptet og gjorde det frivilligt at deltage i den del af undervisningsforløbet.

Der var endvidere en del sproglige udfordringer, da en stor del af deltagerne ikke mestrede det danske sprog. Desuden kom mange glædeligvis i beskæftigelse under forløbet, og den store personudskiftning på holdet skabte en del uro.

Vi må derfor – ikke overraskende – konkludere, at guidet fælleslæsning fungerer bedst ved en nogenlunde stabil gruppesammensætning, så der kan opstå tryghed, tillid og kontinuitet i forløbet, ligesom det kræver en positiv tilgang fra deltagernes side.

Efter vores justering af konceptet blev der færre deltagere i de guidede fælleslæsninger, men til gengæld fungerede det væsentligt bedre. Flere deltagere udtrykte stor glæde ved fælleslæsningerne, og de fortalte, at de fik stort udbytte af læsningen. Vi kunne endvidere glæde os over, at der kom udsagn om, at fælleslæsningerne havde vakt læselysten og glæden hos dem efter mange års dvale. Enkelte deltagere valgte sågar at fortsætte på holdet, selvom de ikke længere var del af projektet.

Minibibliotek

Efter et halvt år med ovennævnte erfaringer blev der fra Kulturstyrelsens side givet tilladelse til at justere projektets fokus fra den guidede fælleslæsning som primært indhold til i højere grad også at fokusere på andre litterære og kulturelle tiltag.   

Vi udvidede nu målgruppen og rettede i højere grad fokus mod beboerne i Sønderparken, hvor der netop var blevet opført et nyt aktivitetshus. I aktivitetshuset oprettede vi en biblioteksfunktion i form af et minibibliotek efter Free Library-konceptet. En bibliotekar med fast træffetid blev tilknyttet, og på den måde gav vi beboerne mulighed for at opsøge en bibliotekar i deres lokalområde til en faglig kvalificeret snak om litteratur, eller hvad det nu måtte være, der optog borgeren.

Vi oprettede også læsegrupper og koblede forskellige litterære tiltag på fællesspisninger, sundhedsevents og andre lejligheder, hvor beboerne var samlet. Vi indkøbte eksempelvis 100 eksemplarer af Steffen Jakobsens Trofæ og uddelte dem til beboerne og fulgte herefter op med en læseklub-dag og senere et forfatterarrangement. Disse tiltag blev store publikumssuccesser, og vi gentog senere konceptet med forfatteren Ole Tornbjerg.

Booktalks

Vi ville naturligvis også sætte os selv mere i spil og bruge nogle af vores bibliotekariske kernekompetencer. Derfor arrangerede vi forskellige booktalks med særlige profiler som Sønderjysk kaffebord - med nye bøger til og Afternoon Tea - engelsk kaffebord med kager og lignende. Arrangementerne havde i omegnen af 25 deltagere hver gang, og de har uden tvivl trukket nye læsere til.

Konklusion

Samlet set kan vi konkludere, at vi ved at rykke ud af kontorerne og ind i boligområderne har haft succes med at påvirke og flytte folk. Fredericia Bibliotek har med sin indsats i projektet »Slip ledigheden« skabt kulturel aktivitet, litterær interesse og opmærksomhed i de udsatte boligområder, og det har været med til at skabe kulturelt indhold og efterfølgende social kapital i områderne. Bibliotekets aktiviteter og tilstedeværelse i de udsatte områder har helt sikkert fået en del borgere til at læse påny – eller til at læse mere. Samarbejdspartnerne fra boligorganisationerne har desuden i meget høj grad værdsat bibliotekets indsats, som fint har indgået i den flerstrengede palet, man har anvendt som en løftestang for at understøtte borgerne i at få en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.   

Perspektiverne fremover

Fredericia Bibliotek har efter projektperiodens ophør den 31. december 2016 valgt at trække sig fra »Slip ledigheden« i Korskærparken. Til gengæld forsætter vi vores engagement i Sønderparken, hvor der er opbygget et godt netværk mellem medarbejdere, frivillige og beboere. Her er der basis for at fortsætte driften af et minibibliotek – og vi overvejer løbende, hvilke litterære tiltag vi kan supplere med i fremtiden. Biblioteket har her fået endnu en decentral arena – og et netværk blandt en gruppe af borgere, der ikke er helt så biblioteksvante. Der venter mange spændende opgaver forude.