Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
01. marts 2017 Af Marianne Dybkjær, produktkonsulent, DBC

Mere inspiration, tak

Bibliotek.dk’s brugere vil gerne have mere inspiration og flere anbefalinger, men det skal opleves personligt og være målrettet dem. Sådan lyder det i de brugerundersøgelser, vi har gennemført på bibliotek.dk i 2016.

Vi vil gerne have lister, anbefalinger og nyhedsbreve fra bibliotekerne og bibliotek.dk, men det skal være personligt og målrettet os. Sådan lyder det fra de gymnasieelever, vi talte med som en del af Operation Dagsværk i november 2016. De savner materialer, inspiration og kampagner, specielt målrettet 15-20-årige. Bibliotek.dk’s lidt ældre brugere siger også ja til mere personligt rettet inspiration.

I 2016 gennemførte vi to brugerundersøgelser for at få input til den videre udvikling af bibliotek.dk. Den ene var i forbindelse med Operation Dagsværk, og den anden var den årlige elektroniske spørgeskemaundersøgelse, hvor bibliotek.dk’s brugere inviteres til at give deres mening til kende om bibliotek.dk.

På Operation Dagsværk-dagen talte vi med ni 2.g’ere fra Aalborg Katedralskole om deres brug af biblioteker og bibliotek.dk. De fik lejlighed til at prøve bibliotek.dk af og komme med ideer og forslag.

Den årlige brugerundersøgelse af bibliotek.dk gennemførte vi i efteråret 2016. Den blev besvaret af 390, mens 877 svarede på dele af undersøgelsen. Hovedparten (77 procent) af respondenterne er over 50 år, og næsten halvdelen af disse angiver at være pensionister.

Mere inspiration, tak

Vi spurgte i brugerundersøgelsen, om der skal være mere inspiration på forsiden af bibliotek.dk. Til det svarede 60 procent »Ja« eller »Måske«. Det stemmer fint overens med gymnasieelevernes holdning.

Vi viste eleverne forslag til inspirationsbånd på forsiden i stil med den nuværende forsidekarrusel. Båndene viser udvalgte materialer, baseret på eksempelvis aktuelle emner, personlige valg og tidligere lån. De unge var meget positive over for den form for inspirerende information:

»Det er en god idé, især hvis det er baseret på, hvad man før har læst.«

»Jeg kan godt lide det, for man dømmer meget efter forside. Der kunne også være en kategori, der hed Ugens 10 mest søgte emneord.«


Lister

Brugerundersøgelsen viste en forholdsvis stor interesse for selv at kunne oprette lister og dele dem med andre og på den måde inspirere hinanden. Lister er kendt fra for eksempel Spotify, hvor man laver egne playlister. Ud over den åbenlyse brugslogik – at gemme interessant musik – er listerne også en måde at vise noget om sig selv. 58 procent af respondenterne vil »gerne« eller »måske gerne« kunne oprette lister i bibliotek.dk, og 30 procent vil »gerne« eller »måske gerne« dele dem med andre.

Gymnasieeleverne var meget positive over for en listefunktion på bibliotek.dk. De vil gerne kunne oprette lister selv, og de vil gerne bruge andres lister – både venners og kendtes.

»Noget PR kunne være, hvis man fik nogle forfattere eller andre kendte, som delte deres lister…«

Anbefalinger

79 procent af brugerne i undersøgelsen vil »gerne« eller »måske gerne« have anbefalinger til nye materialer ud fra, hvad de lige har afleveret. Næsten lige så mange vil »gerne« eller »måske gerne« have anbefalinger ud fra interesser eller tidligere lån – eller få anbefalet lignende materialer, hvis man er ved at reservere noget med lang ventetid.

Der er dog flere skeptiske kommentarer til dette spørgsmål – ikke alle er lige vilde med at blive set over skulderen:

»Hvis dette betyder, at I logger flere oplysninger om mig, så er svaret klart "nej tak."«

»Hvis jeg selv kan styre, hvornår de forskellige muligheder bringes i spil, lyder det da ok. Hvis implementeringen er på højde med Google og Amazon..., men hvis jeg ikke selv har 100 % kontrol, vil det være "#¤¤# irriterende.«


Det samme billede tegner sig blandt gymnasieeleverne. De vil meget gerne have anbefalinger og gerne fra nogen, der ligner dem selv. De oplever ikke, at bibliotekernes anbefalinger og inspiration er målrettet dem – hverken sprogligt eller hvad angår materialer. I stedet finder de anbefalinger hos jævnaldrende bloggere og Youtubere, som de foreslår, at bibliotek.dk samarbejder med:

»Bogbloggere eller videoer kunne give siden et boost. Eksempelvis en lille video-julekalender.«


Flest søger stadig konkrete titler

På alle de spørgsmål, der handler om inspiration, viser besvarelserne i brugerundersøgelsen interesse for at få mere inspiration. Men inspirationsdelen skal fortsat fungere side om side med mere målrettede søgemuligheder til de mange brugere, der kommer på siden med et helt konkret materialebehov.

Som det har været mønstret før, angiver 95 procent af respondenterne i den elektroniske brugerundersøgelse, at de »ofte« eller »af og til« bruger bibliotek.dk til at finde konkrete titler, de ved, de skal bruge. 31 procent svarer, at de »ofte« eller »af og til« søger bredt på emner, og 39 procent bruger bibliotek.dk til inspiration til materialer.

Udvikling af bibliotek.dk

Som det fremgår, er der ønsker om, at bibliotek.dk byder på inspiration i form af for eksempel lister og anbefalinger. Samtidig besøger en stor del af brugerne sitet for at finde en konkret titel og har hverken ønske om eller behov for at blive inspireret til noget andet.

Vi vil gerne give mere inspiration på bibliotek.dk, og i den videre udvikling ønsker vi at tilgodese såvel dem, der ønsker inspirationsmuligheder, som brugere, der blot ønsker sig en grænseflade, der tilbyder let tilgængelige søgemuligheder.

Lister og anbefalinger er blandt de funktioner, som udvikles i 2017. Beskrivelser af årets bibliotek.dk-projekter kan ses i releaseplanen for 2017, som DBC, bibliotekerne, Faggruppen for IT-infrastruktur og DDB står bag.

Releaseplanen kan ses her: Releaseplan 2017

Andre resultater af brugerundersøgelsen

Bibliotek.dk bruges i høj grad til at søge konkrete titler på især bøger og artikler. Langt de fleste af bibliotek.dk’s brugere har bøger som anledning til at bruge sitet. Flest (95 procent) søger »ofte« eller »af og til« bøger, mens 38 procent »ofte« eller »af og til« søger artikler, og 36 procent »ofte« eller »af og til« søger e-materialer.

Omkring en fjerdedel bruger »ofte« eller »af og til« muligheden for at se Infomedia-artikler, og lige så mange bruger »ofte« eller »af og til« Det Kgl. Biblioteks artikelservice (tidligere Statsbibliotekets artikelservice).

Der er forskellige muligheder for hjælp undervejs i søgeprocessen. 67 procent bruger de forslag, der vises, mens man taster starten af et ord, mens 66 procent bruger filtrene i venstre side »tit« eller »af og til«.

Hvis man er logget ind, har man en række muligheder og funktioner til rådighed. 46 procent tjekker lånerstatus på bibliotek.dk, 34 procent bruger huskelisten, og 30 procent har valgt en eller flere indstillinger under Min side.

Tilfredsheden med bibliotek.dk er fortsat høj. 87 procent synes, bibliotek.dk er »god« eller »meget god«, mens kun 1 procent synes, den er »dårlig« eller »meget dårlig«. Det er en lille forbedring i forhold til 2015, hvor de tilsvarende tal var henholdsvis 83 procent og 4 procent.

Hele rapporten om brugerundersøgelsen kan ses her: Brugerundersøgelse

Brugerundersøgelser i 2017

Vi vil også i 2017 gennemføre både Operation Dagsværk og den årlige brugerundersøgelse. Det relativt beskedne antal besvarelser og en aldersmæssigt skæv fordeling i den årlige brugerundersøgelse gør, at undersøgelsens resultater ikke er helt repræsentative for den danske befolkning. Vi vil derfor supplere med brugertests, hvor vi inviterer et repræsentativt udvalg af brugere til en test af udvalgte funktioner i bibliotek.dk.