Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
22. februar 2017 Af Sussi Nyled Heinrichson

Her er jeg! Hvem er du?

Om møder mellem mennesker på biblioteket set med ICDP-briller

Om møder mellem mennesker på biblioteket set med ICDP-briller

I 2008 skulle Randers Bibliotek moderniseres og nyindrettes.

- Det var dejligt at kunne lave et pænt bibliotek, fortæller Jørgen Ledet, bibliotekar og projektleder ved Randers Bibliotek, og fortsætter:

- Men succes afhænger af, hvordan vi møder brugerne. Hvis den måde ikke var anderledes, kan vi putte nok så mange penge i indretning: Alt forbliver det samme.

Ønsket var, udover at give de fysiske rammer en ny form, at arbejde med en mental adfærdsændring hos personalet: Hvordan kommer de biblioteksansatte børn og voksne i møde på biblioteket? Den tanke blev starten på projektet »Relationer der rykker«, der dengang blev gennemført i samarbejde med Herning, Silkeborg, Viborg og Aarhus Kommune.

Fokus for projektet var at udvikle et kompetent samspil med især folkebibliotekernes yngre brugere. I fokus var de biblioteksansattes relationskompetencer, der dengang som nu fyldte forbavsende lidt i bibliotekarernes og biblioteksassistenternes uddannelser.

- I forhold til, hvor meget det relationelle forhold fylder i formidling og i de ansattes kontakt med brugerne, er det påfaldende, hvor lidt fokus der er på, at relationskompetence er en faglig kompetence, der skal øves og trænes, siger Jørgen Ledet og undrer sig, dengang som i dag.

Relationer der rykker

I bogen Relationer på biblioteket – en antologi om mødet mellem mennesker, redigeret af lektor ved DPU Bent B. Andresen, kan man læse mere om, hvordan Randers Bibliotek i foråret 2008 greb opgaven an med at føre projektet »Relationer der rykker« ud i livet. Med støtte fra Styrelsen for Biblioteksmedier undersøgte Randers bibliotek i samarbejde med HR- og udviklingskonsulent Elisabeth Staun og psykolog Anne Linder, hvordan bibliotekspersonale ved at arbejde med ICDP-programmet kunne styrke samspillet mellem ansatte og brugere i biblioteket.

ICDP er en samspilsguide, der bygger på lydhørhed og empati i tanke og handling. Ved at arbejde med ICDP lærer man at skabe flere og bedre samspilssituationer med borgere, ledelse, kolleger og samarbejdspartnere.

Psykolog Anne Linder, som har arbejdet med ICDP gennem de sidste 20 år, lavede et tilrettet kursusforløb til projektbibliotekerne, således at alle kursusdeltagerne blev certificeret i egen relationskompetence i niveau 1. Men hvordan er det gået sidenhen med personalets relationskompetencer?

- Vi har arbejdet videre på Randers bibliotek på den måde, at ledelsen har taget ICDP til sig, og det har jævnligt været drøftet, at vi skal have uddannet resten af personalet, fortæller Jørgen Ledet. 

Indtil nu har der manglet en træner, der kunne omsætte ICDP til biblioteksbranchen. Derfor har Jørgen, når nyt personale er kommet til, talt med dem om, hvordan de møder borgerne i udlånet. De otte temaer for godt samspil har slået rod og danner basis for personalets relationskompetence.

- Vores anbefaling er, at ICDP udbredes til alle biblioteker, for eksempel som en del af centralbibliotekets tilbud om efteruddannelse, siger Jørgen Ledet og fortsætter:

- Når vi laver projekter ønsker vi, at de kan implementeres. Det skal ikke være papirprojekter. ICDP er en metode, som virker i bibliotekspraksis, netop fordi det er personalets egen evne til at skabe og indgå i samspil med brugeren gennem deres egen relationskompetence. Derfor er det også rigtig positivt, at vi nu har fået den første ICDP-træner, der både er bibliotekar og cand.scient.bibl., for det betyder, at vi kan få rodfæstet det i vores egen branche.

Jørgen Ledet understreger, at vedligeholdelse og øvelse er vigtige områder: »Dem, der har været med fra starten, har fået en god bund«. De nye personaler, der efterfølgende har fået en miniudgave i form af introduktion af ham, har ikke rodfæstet ICDP-arbejdsmetoden nok.

- Det kræver et stort arbejde at rodfæste det. Derfor er det vigtigt, at der findes centrale udbud, som styrker personalets relationelle kompetencer, og ikke mindst, at ledelserne får øje på, hvor vigtigt det er at sidestille bibliotekarisk faglighed med relationelle kompetencer, konstaterer Jørgen Ledet.

- Vi skal væk fra den privatfaglige bibliotekar. Vi skal se de personlige relationsressourcer, som vi hver især har, og dem skal vi sætte ind i en fælles professionel kontekst. Før vi forstår, at relationskompetencen er ligestillet med de øvrige fagligheder, vi har brug for i biblioteket, får vi ikke fagligheden i spil. Vi kan med andre ord ikke formidle, hvis vi ikke kan skabe gode samspil. Vi skal gå på to ben: et biblioteksfagligt og et relationsfagligt, mener Jørgen.

Han konstaterer også, at den holdning har været svær at få solgt på trods af de gode resultater i projektet »Relationer der rykker«, og uddyber:

- Hvis man kigger på voksne brugere, så forventer biblioteksansatte, at de selv ved, hvad de skal spørge om. Men det er ikke sådan. Mange af dem, der kommer i biblioteket, kender ikke rummet og reglerne, og derfor ved de ikke, hvad de skal spørge om. Nogle kommer heller ikke, fordi de ikke vil virke dumme. De kan ikke afkode, hvad det er, de kommer ind til. Biblioteket er et fællesskab, men personalets adfærd kan være ekskluderende. Det kan personalet afhjælpe gennem professionelle relationskompetencer, hvis vi vil.

På Randers bibliotek mener man, at de biblioteksansattes kerneopgave er at se de mennesker, der kommer ind, og sætte sig selv i deres sted, så personalet bedst kan hjælpe dem. Det kræver fælles, stærke og professionelle relationskompetencer.

- Vi har ikke noget socialt projekt med biblioteket, og der er ingen, der skal reddes, men de skal hjælpes med det, de kommer og vil spørge om. Det er uprofessionelt ikke at byde brugerne velkommen og vise, at man som ansat er klar til at hjælpe. ICDP styrker de professionelle redskaber, så det at skabe kontakt til mennesker, du ikke kender, bliver helt naturligt – og professionelt. ICDP er den eneste platform, hvor vi professionelt kan arbejde med det samspil, vi skal have med borgeren for at kunne formidle. Programmet tager den gode betjening fra personlige »synsninger« til faglig viden om det gode samspil og giver dermed biblioteksansatte et fælles sprog, understreger Jørgen Ledet.

Han har talt sig varm, men udlånet kalder, hvor han skal ud blandt brugerne og skabe gode samspil, så han afslutter med at sige:

- Vi har alle erfaring med at være sammen med andre mennesker, men det skal professionaliseres. Evnen til at skabe samspil med borgerne er vores fundament for formidling. Derfor er det ikke nok at overlade det til den enkelte, hvad man hver især synes er god brugerbetjening. Det er lommefilosofi. Det skal simpelthen med i en uddannelsesplan for alle, der arbejder i et bibliotek. Og så skal der afsættes ressourcer til efteruddannelse og kompetenceudvikling af både nye og erfarne personaler.