Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
17. februar 2017 Af Thea Storm, Finn Petersen og Anne Sofie True

Do-It-Together biblioteket - højlydt samskabelse i biblioteksrummet

Hvordan lyder et bogsorteringssystem? En rulletrappe? Et udlån, en kaffeautomat og et avishjørne? I foråret 2016 zoomede Københavns Hovedbibliotek og biblioteket i Køge ind på bibliotekets lyde som en del af projektet Do-It-Together biblioteket, DITbib. Det var et eksperiment, som gjorde biblioteksbrugere til medskabere af bibliotekerne gennem lydproduktion i og om biblioteksrummene. Processen var midlertidig og skabte et eksplorativt læringsrum med fokus på nye fællesskaber, deling af viden, aktiv samskabelse og styrkelse af lokale netværk.

København og Køge har sat samskabelse, lydproduktion og nye fællesskaber under lup i et projekt, som viser nye veje for bibliotekets rolle i samfundsudviklingen. 

Hvordan lyder et bogsorteringssystem? En rulletrappe? Et udlån, en kaffeautomat og et avishjørne? I foråret 2016 zoomede Københavns Hovedbibliotek og biblioteket i Køge ind på bibliotekets lyde som en del af projektet Do-It-Together biblioteket, DITbib. Det var et eksperiment, som gjorde biblioteksbrugere til medskabere af bibliotekerne gennem lydproduktion i og om biblioteksrummene. Processen var midlertidig og skabte et eksplorativt læringsrum med fokus på nye fællesskaber, deling af viden, aktiv samskabelse og styrkelse af lokale netværk. 

Maker-metoder på biblioteket 

DITbib er inspireret af maker-bevægelsens afsæt i krydsfeltet mellem ny teknologi, traditionelle håndværk og open source-principper. Resultatet var et midlertidigt digitalt maker-space, hvor en række brugere anvendte bibliotekets faciliteter til at samskabe lydværker. Lydværkerne blev derfor skabt med biblioteket som både indhold og ramme. 

Flere biblioteker har allerede oprettet makerspaces, der er kendetegnet ved at være sociale, kreative og inspirerende rum, hvor almindelige borgere mødes om at skabe – make – sammen uden nødvendigvis at have specifikke forkundskaber inden for en bestemt aktivitet. 

At make handler om at skabe, om at opleve og om at erhverve sig ny viden. Denne interesse i at dele viden, lære i fællesskaber og aktivt at skabe sammen har været afsæt for DITbib. Fremfor alene at handle om adgang til biblioteket har fokus været på faciliteringen af et rum for et legende og eksperimenterende fællesskab gennem procesfacilitering, ekspertise, udstyr og materialer. Projektet udforskede derved også potentialerne for, at bibliotekspersonalet kan fungere som inspiratorer og facilitatorer for kulturentreprenører og samskabelsesprocesser.

Fra låner til medskaber 

Formålet med DITbib var at bidrage til fortællingen om biblioteksrummet som et sted, hvor det er muligt både at være aktivt skabende, højlydt(!) og medskaber af nye fællesskaber – og derigennem engagere både nye og eksisterende brugergrupper. Projektet indskriver sig derved i den aktuelle rammediskussion om, hvilken plads biblioteket skal tage i samfundet, og viser nye veje for, hvordan vi kan gå fra at tale om lånere til at tale om medskabere.

DITbib-projektet foregik i to spor: En masterclass, der blev faciliteret af musiker og komponist Henrik Sundh fra Jyderup Højskole, samt en åben workshop, der henvendte sig til alle interesserede borgere, som gerne ville være medskabere af eksperimenterende lydværker og lære gennem alternative fremgangsmåder. 

Workshoppen blev faciliteret af lydiværksætter Casper Cordes, og de færdigproducerede værker fra masterclass-forløbet er efter projektets afslutning blevet en del af bibliotekernes digitale samling.
Endvidere var musiker Ane Østergaard og lydkunstner Jacob Kirkegaard, der blandt andet har udstillet på Louisiana og MoMA i New York, inviteret til at give deltagerne perspektiver på, hvordan det er muligt at integrere reallydsoptagelser i deres lydværker.

Koncept for samskabelse

Med projektet har vi taget første skridt i forhold til at skabe et nyt, åbent paraply-koncept for samskabelsesprojekter i biblioteksregi. På nuværende tidspunkt er blandt andet København, Slagelse og Herlev biblioteker gået sammen om et nyt projekt med samskabelse og borgerinddragelse i fokus. Et projekt, der under navnet VoksenNørd formidles videre som en del af DITbib-konceptet. 

DITbib skal ses som en inspiration og åben invitation til det videre arbejde med nye målgrupper og understøttelse af kultur- og projektmageri i biblioteksregi. DITbibs mål er at åbne biblioteket som et mulighedsrum for iværksætteri og kulturproduktion, blandt andet med formålet om at lukke biblioteket op for de målgrupper, som ikke umiddelbart kan se, hvordan bibliotekerne relaterer sig til dem.

DITbib er skabt af KøgeBibliotekerne og Københavns Biblioteker med tilskud fra Udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med SNYK, 12byer, Jyderup Electronic og Casper Cordes.

DITbib blev afviklet første gang den 15. april på Køge Bibliotek og afsluttet den 13. maj på Københavns Hovedbibliotek. Som en del af projektet blev der optaget en række reallyde på bibliotekerne, som nu kan findes online i bibliotekernes digitale samling – manipulerede og bearbejdede.