Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

6

  • 29. juni 2016 Bogen i bevægelse – på Hjørring og Frederiksberg Bibliotek

    ”Kom og flyv en tur i rumraketten” – det var tilbuddet til alle førskolebørn i Hjørring Kommune i efteråret 2015. Ligeledes fik børnene i Frederiksberg tilbud om at besøge installationen Monsterhuset med de mange sjove og små-uhyggelige effekter. De to installationer, som var centralt placeret på de to kommuners børnebiblioteker, gav de besøgende børn masser af timers leg og mulighed for sprogudvikling gennem samtale, leg og oplæsning. Installationernes formål var at sætte fokus på børns relationer til litteraturen og at bidrage til førskolebørns sproglige udvikling – alt sammen en del af Bogen i bevægelse, et udviklingsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

    Læs mere
  • 27. juni 2016 Bibliotekernes indflydelse på Zambia som informationssamfund

    Zambia, der er et af verdens fattigste lande, forsøger at implementere brugen af ICT og øge vigtigheden af bibliotekerne i samfundet. Landet vil gerne blive et informationssamfund, og her har bibliotekerne i høj grad indflydelse på, hvordan dette kan komme til at foregå. Gennem min undersøgelse og mit feltstudie i Zambia har jeg fundet, at bibliotekerne og befolkningen stræber mod vestlige værdier frem for at se på deres egne behov. De har bibeholdt kolonialismens biblioteker og forsøger at udvikle dem i en vestlig retning frem for at engagere brugerne og finde ud af, hvad de har behov for, således at de kan udvikle deres egne biblioteker og på den måde også deres eget samfund.

    Læs mere