Gå til sidens indhold
06. juli 2015 Af Bodil Hejlsvig

Læs igen - Lyst til oplevelser

Læs igen - Lyst til oplevelser. Som et af projekterne under Danmark Læser modelkommuneforsøg, har Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne gennemført et projekt med arbejdspladslæsning. I tæt samarbejde med virksomheden JSB Plast i Ringkøbing har vi afprøvet forskellige læsetiltag for at få flere til at læse.

Læs igen – Lyst til oplevelser Danmarks største kommune langt mod vest. En kommune som stadig er kendetegnet ved en del produktionsvirksomheder. Produktionsvirksomheder med faglærte og ufaglærte medarbejdere, som ifølge statistikken ikke hører til de mest læsende. Kunne et projekt målrettet denne gruppe skabe lyst til læsning? 

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne lavede en projektansøgning til Danmark Læser Modelkommuneforsøget og var heldige at blive udpeget som en af de 12 kommuner i forsøget. Et mindre projekt henvendt til to konkrete virksomheder, som vi på forhånd havde kontakt til. Desværre sprang den ene virksomhed fra projektet inden starten, men det gjorde, at vi kunne koncentrere indsatsen på JSB Plast. 

Let tilgængelige læseoplevelser

JSB Plast leverer kit komponenter til vindmølleindustrien. Ved projektets start var der ca. 90 ansatte på fabrikken i Ringkøbing. Ved projektets afslutning var der 120 medarbejdere, som arbejder må mange forskellige skiftehold. Dag, aften og nat og 12 timers turnus. Det har derfor været en udfordring, at formidle Danmark Læser tilbuddet til alle, da medarbejderne ikke bruger e-mail på arbejdet. Omdrejningspunktet for projektet blev let tilgængelighed. Det skulle være let og enkelt at få adgang til læseoplevelser. 

I hele projektperioden var der skiftende udstillinger i frokoststuen, hvor man kunne låne materialer. Da tiden er en afgørende faktor for, om man læser, prøvede vi at finde sprækker i dagligdagen, hvor man kunne putte læsningen ind. Informationer om projektet blev givet i frokost- og kaffepauser og læsning kom på dagsordenen med et festligt indslag til virksomhedens sommerfest. Pludselig blev der snakket bøger og læsning til sommerfesten. Den velkendte feriepose ordning blev genbrugt i form af goodiebags i sommerferien og juleferien. Med bestillingssedler kunne man bestille læsestof til hele familien til ferien. Poserne blev leveret til virksomheden, og bøgerne kunne afleveres her efter ferien. 

Trine fra natholdet

Arbejdspladslæsning blev introduceret efter sommerferien. En del af medarbejderne brugte høreværn og hørte radio, mens de passede deres maskine. Projektet tilbød lydbøger på en MP3 afspiller, som man umiddelbart kunne tilslutte sit høreværn. Download af lydbøger til iPhone fra eReolen kunne ske med lånernummer og pinkode, som var tildelt virksomheden. Endelig kunne man også låne fysiske lydbøger på CD og Mp3. Denne del af projektet bød på tekniske udfordringer, men fik mange i gang med at læse. Især var Trine fra natholdet og Danmark Læser arbejdsgruppen en fantastisk ambassadør. Hun havde ikke læst i 17 år, men i løbet af 3 måneder i efteråret læste hun mere end 20 bøger. Hendes engagement og begejstring smittede af på de andre medarbejdere på natholdet, hvor der blev snakket bøger og anbefalet bøger i pauserne. 

Kulturministeren på besøg

Projektet blev afsluttet med ”Bog, bajer og bio”. ”Den hundredårige der kravlede ud af vinduet og forsvandt” kunne lånes og læses som bog og lydbog. Der blev indrettet filmsal i mødelokalet, så natholdet kunne gå direkte på arbejde. Der var i snakken efter filmen enighed om, at filmen på ingen måde levede op til bogen. 

Et af højdepunkterne i løbet af projektet var Kulturministerens besøg. Det blev en fantastisk dag, hvor Marianne Jelved blev vist rundt på fabrikken og snakkede bøger med medarbejder-ambassadørerne. Trine fra natholdet holdt sig vågen og mødte ind for med begejstring at fortælle ministeren, hvad projektet havde betydet for hende og læsning blandt kollegaerne. 

De kvindelige ansatte tog bedst i mod Danmark Læser tilbuddene. Halvdelen af de ansatte tog ikke imod tilbuddene med begrundelsen ingen interesse eller manglende tid. Men alle blev hele tiden mindet om, at læsning også var en mulighed for dem, ved konstant at møde Danmark Læser i frokoststuen. 

Prisvindende projekt

Under hele projektet har vi haft et tæt samarbejde med Danmark Læser sekretariatet. De besøgte os i starten, har holdt seminar og sørget for netværksgrupper, hvor vi har kunnet spare med de andre modelkommuner. Det løftede klart projektet, at vi var en del af noget større og følte os udvalgte. Ved projektets afslutning blev vi kontaktet af KulturERhverv, om at de ville indstille projektet til Magnet Prisen. Vi kendte hverken til KulturERhverv eller Magnet prisen, men blev meget beærede over indstillingen. ” KulturERhverv er en forening der har til formål at gøre kultur til et prioriteret vækstområde inden for det danske erhvervsliv, og samtidig øge kendskabet til erhvervslivets muligheder for kulturlivet i Danmark”. ”Magnet-prisen er en anerkendelse af det mest innovative og inspirerende partnerskab mellem kultur og erhverv. Prisen gives til det partnerskab der har formået at skabe originalt og unikt indhold til både forbrugere og publikum, baseret på parternes overlappende værdigrundlag” 

Der var fire projekter indstillet til prisen, store kendte brands: Mercedes, Tiger butikken og Yoko Onos udgivelser, Peter Larsen kaffe og Frostbites og JSB Plast og Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne. Vi var meget stolte over at være indstillet til prisen i det fine selskab, så vi drog glade til Match-konferencen i København, hvor prisen skulle uddeles. Det var en god konference, som fik en mere spændende afslutning end ventet. Vi var stolte, da kulturminister Marianne Jelved i sin tale, inden overrækkelsen af prisen, nævnte vores Danmark Læser projekt, men det blev endnu vildere da hun udnævnte ”Læs igen – Lyst til oplevelser” som vinder af Magnet Prisen. Vi nåede lige akkurat flyveren vestpå og var flyvende flere uger efter. Men vi nåede kun så langt takket være et unikt samarbejde med JSB Plast. De lukkede os ind og gav os muligheden for at få kontakt til deres medarbejdere og har hele vejen været en fantastisk samarbejdspartner. Når projektet undervejs var svært og op ad bakke, så vendte jeg altid tilbage efter besøg hos JSB Plast med ny energi og gejst til projektet. 

Flere virksomheder skal læse

Det har været et unikt samarbejde, som vi fortsætter og håber at kunne udbrede til andre virksomheder. Vi vil kunne introducere lydbogstilbuddene til virksomheder, hvor der i produktionen i forvejen høres radio i høreværn og hvor der er ventetider ved maskiner, som gør, at man kan læse uden det går ud og effektiviteten og kvaliteten. 

Ferieposer med bøger til ferien kræver tid til pakning, men opleves som en fantastisk service hos medarbejderne. Vi blev ikke Danmarks bedste læsekommune. Men vi har gjort nogle erfaringer, som vi kan bruge i fremtiden i forhold til samarbejde mellem bibliotek og erhvervsliv. Vi har fået nye læsere og oplevet, hvordan et projekt med de rette samarbejdspartnere kan bygge bro mellem kultur og erhverv. 

Læs mere her http://www.danmarklaeser.dk/laesekommuner/moed-laesekommunerne/