Gå til sidens indhold
04. december 2015 Af Helle Laursen og Dorte Rugtved

Ind i det arabiske

Gennem fortælling, sprog og musik arbejdede eleverne fra Nørrebro Park Skole med den arabiske kulturhistorie. Udgangspunktet var den klassiske, arabiske eventyrfortælling ”De misundelige søstre ” fra 1001 nats eventyr.

Kulturmøde med arabisk kultur og litteratur

  • "Biblioteket har meget at byde på". 
  • "At eleverne lærer biblioteket at kende og lærer hvor meget, de kan bruge det til". 
  • "Foredrag på biblioteket, musikoplevelser". 
  • "Kulturmøder er det godt at bruge biblioteket til – specielt for os på Nørrebro".

Svar på spørgsmålet Hvad kunne ellers være spændende at lære om i et samarbejde med biblioteket? fra underviser, der deltog i forløbet.

Intentionen med dette projekt under Åben Skole var at italesætte det arabiske med ønsket om at fortælle en anden historie fra Mellemøsten end den, de fleste kendte fra mediebilledet. 

Blågårdens Bibliotek ligger som bekendt på Nørrebro med beboere, der kommer fra alle verdenshjørner, hvilket næppe heller er en hemmelighed. Det bliver også afspejlet i skolen, hvor der i hver eneste klasse er elever, der har anden etnisk baggrund end dansk. En stor gruppe af disse børn har forældre eller bedsteforældre med mellemøstlig baggrund. På denne måde fik projektet en ekstra dimension og en stærk forankring i det lokalsamfund, som eleverne på Nørrebro er en del af. 

Projektets fokus var på kulturforståelse og ønsket om at skabe et mere nuanceret billede af Mellemøsten, der ofte forbindes med terror, islamisme og krig samt en manglende forståelse af, hvilken kulturel baggrund og historie vores naboer med arabiske rødder har. Vi tog udgangspunkt i "det andet Mellemøsten", nemlig den arabiske kulturhistorie, der bærer på en mangfoldighed af kulturer, og som rummer store litterære skatte. 

Der eksisterer en stærk og interessant skønlitteratur af for eksempel poesi, fortællinger og kunstprosa. Det arabiske sprog har et rigt ordforråd, der trækker på den præislamiske mundtlige tradition. Den arabiske og islamiske kulturhistorie anses for at være uadskillelige, og det kommer blandt andet til udtryk i den flotte kaligrafiske dimension ved det arabiske skriftsprog. Så det var naturligt for os at tage udgangspunkt i en klassisk arabisk eventyrfortælling: ”De misundelige søstre ” fra 1001 nats eventyr

Gennem fortælling, sprog og musik arbejdede eleverne med den arabiske kulturhistorie. Afslutningsvis besøgte eleverne Davids Samling til en rundvisning i deres samling af arabiske kunstskatte. 

Forberedelse

Vi lavede et skriftligt oplæg om projektets indhold, som var tilrettelagt til elever i udskolingen. Det fik vi formidlet til Nørrebro Park Skole, hvor der efterfølgende blev tilmeldt to syvende klasser. Det næste trin i projektet var et formøde med underviserne. Her fik vi forventningsafstemt og talt om de mere praktiske udfordringer. Forløbet blev tilrettelagt og opdelt i fire undervisningsgange, der forløb over en uge.

Litteraturen

Efter at have læst flere af historierne fra 1001 nats eventyr faldt valget på ”De misundelige søstre”. Her var der flere ligheder med det nordeuropæiske folkeeventyr, som børnene kendte, men også mange nye begreber og ord, der var velvalgt til efterfølgende diskussioner i plenum. 

Samarbejdspartnere

Nadine Hammad er uddannet tolk og kunne derfor indføre eleverne i det arabiske sprogs strukturer. Vores kunstneriske samarbejdspartner, den meget anerkendte musiker Bilal Irshed, introducerede den arabiske musik for eleverne på sin oud – et arabisk strengeinstrument. Her er en lille smagsprøve med lyd og billeder fra modulet med Bilal Irshed på oud.

Hertil kom Davids Samling, som vi holdt et kort formøde med om den rundvisning, vi gerne ville have. 

Første modul

Præsentation af rammefortælling, hvor Sheherazade fortæller en historie hver nat for at redde sit liv, derefter kort om det valgte eventyr ”De misundelige søstre”. Temaer og diskussionsemner blev ridset op. Eleverne fik et kort oplæg omkring sprog, sprogforståelse og læsningens mekanismer, inden vi læste et uddrag af eventyret på dansk og efterfølgende på arabisk af Nadine, der fulgte op med at fortælle om det arabiske sprogs opbygning, betydning og historie. 

Efter en pause (med myntete og arabiske kager) diskuterede vi teksten i plenum, talte om fremmedartede ord og begreber samt om eventyret i sig selv. 

Andet modul

Her arbejdede vi videre med sprogforståelse. Nadine fortalte om arabiske ords udtale og om rytmen og skønheden i det arabiske sprog. Vi arbejdede med vokabular og sprogkultur. Eleverne prøvede at skrive deres navne på arabisk, lærte de arabiske bogstaver, lyde og tal. 

Tredje modul

Handlede også om sprog – denne gang på metaplan. Her blev de to undervisningsgange sammenfattet, og vi gav eleverne en taktil og følelsesmæssig oplevelse af det arabiske gennem musikken. Vi havde for at sætte eleverne i den helt rigtige stemning lagt tæpper og puder ud på gulvet, mørkelagt lokalet, så det var belyst alene med masser af stearinlys. 

Fjerde modul

Vi afsluttede hele forløbet med et besøg på Davids Samling, hvor vi via deres skoletjeneste fik en tilrettelagt rundvisning, der satte de tre første undervisningsgange ind i et kulturhistorisk perspektiv. Det var en rigtig god oplevelse, og her fik eleverne af fagfolk en fantastisk og engageret rundvisning og fortællinger, der var med til at løfte vores tema op og runde det af på en flot måde. 

Afsluttende kommentar fra en elev: ”Når man ser en ting, og man har fået noget at vide om den, kan man selv tænke noget mere”. 

Evaluering 

Vi havde til evalueringen lavet et spørgeskema, som underviserne efterfølgende kunne udfylde. Det blev fulgt op af et kort møde på skolen, hvor vi kunne gå mere i dybden. Spørgeskemaet var enkelt opbygget, sådan at vi ville få et hurtigt overblik, og lærerne ikke skulle bruge for lang tid på det. Her et par smagsprøver fra spørgeskemaet:

Hvad var det bedste ved forløbet, og hvad kan vi gøre bedre? 

Input fra gæstelærerne: 

  • "Det bedste: Indblikket i det arabiske alfabet og sprog samt den musikalske optræden og det rum, det foregik i".
  • "Vores samarbejde var godt både i den indledende fase og i under forløbet. Fremragende afslutning med besøg på Davids Samling".
  • "Biblioteket var velforberedt og godt organiserede".
  • "Det var positivt, at det foregik et andet sted end i skolen og i klasseværelset, og at eleverne fik mulighed for at dele oplevelserne andre steder".

Vi spurgte også eleverne: Vil I bruge indholdet af forløbet efterfølgende, i undervisningen og/eller i klassens narrativ?

"Ja, selvfølgelig. Det var en god fremføring af en anden kultur, uden at det blev gjort til ’dem og os’. Særligt tolken gjorde det meget interessant," lød det fra en elev.

De tre forløb, vi har haft under Åben Skole i 2015 har været meget spændende og lærerige og givet blod på tanden til meget mere. Vi er allerede i gang med at tilrettelægge og udvikle udfordrende forløb til 2016.