Gå til sidens indhold
16. november 2015 Af Mette Rygaard Poulsen

Det er lysten, der driver værket

"Kulturambassadørkursuset" på Guldborgsund-bibliotekernes børnebibliotek er et kursus om børnekultur, der henvender sig til mødre med anden etnisk baggrund med børn i førskolealderen.

Tosprogspædagog Linda Sværke fortæller om de forskellige børnematerialer og hvordan, man kan kombinere dem (kombi-materialer).

”Hvis dit barn godt kan lide Totte-bøgerne, kan du jo købe Totte-dukken næste gang, dit barn skal have en gave,” lyder det fra Linda Sværke. I dag er der læring om kombi-materialer på programmet på kulturambassadørkurset på børnebiblioteket på Guldborgsund-bibliotekerne – et kursus om børnekultur, der henvender sig til mødre med anden etnisk baggrund med børn i førskolealderen. 

Det er ottende gang, at tosprogspædagog Linda Sværke og biblioteksunderviser og integrationskonsulent Sanne Lykke Nielsen afholder kurset. Dog er det første gang, at der er tolk på. Og det har gjort en forskel. Både for de to kursusledere, der bedre kan kommunikere med kvinderne, men også deltagerne er glade for, at der er en tolk tilknyttet. Som Ghousne fra Syrien fortæller, er det vigtigt for hende at lære sproget, og er der nogle ord eller vendinger, hun ikke forstår, er det dejligt med en tolk. Ghousne har været her i ti måneder og går også på sprogskole. Men som kvinderne er enige om, er det lige så vigtigt at få hørt og brugt det danske sprog i hverdagen – og det får de gjort her, så kurset er lige så meget et spørgsmål om integration.

Samtidig får kvinderne, der i dag tæller syv syrere og en ungarer, et godt indblik i dansk børnekultur. Til kurset er udvalgt en børnekanon, og kursisterne kommer omkring alt fra Cirkeline og Pippi til Hr. Skæg, Kaj & Andrea og Sebastian Klein. Det er ikke kun bøger, kvinderne præsenteres for. Også for spil, film, musik og apps – især med fokus på læring, der gerne skal ske fra barnets spæde start.

Deltagerne lytter og spørger undervejs.

Læring og integration for børn og voksne 

”Læring starter længe for skolealderen,” forklarer Linda Sværke. I forlængelse af det budskab har Sanne og Linda som noget nyt inviteret skoleleder af Lindeskovskolen Hans Christiansen forbi for at vise kvinderne den røde tråd. At det er vigtigt, at børnene allerede kan så meget dansk som muligt, inden de begynder i skole, og at de har en idé om, hvad dansk kultur indbefatter. Blandt kvinderne er der stor enighed om, hvorfor de har valgt at deltage i tilbuddet. De vil gerne lære om kulturen og hjælpe deres børn. Præcis som alle andre forældre gerne vil deres børn det bedste. Og de vil rigtig gerne integration. Kulturambassadørkurset er altså både en hjælp for børn og voksne. 

Højgravide Szilvia fra Ungarn fortæller glad, hvordan det blandt andet har givet hende større selvtillid at kunne kommunikere bedre. Hun har især haft svært ved at udtrykke sine følelser på dansk. Som hun selv fortæller, er hun gift med en dansk mand, og hende og hendes datter på tre år har derfor større mulighed for at lære sproget. Alligevel er det rart for hende at få det brugt uden for husets fire vægge. Også Ghousne gør sit for at lære sproget. I dag har hun spurgt Hans Christiansen, om hun fremover kan blive hjælpelærer på Lindeskovskolen. Han har lovet at undersøge sagen.

På billedet ses Sanne Lykke Nielsen, Linda Sværke, Ghousne, Maram, Szilvia, Zakia, Safaa, Hevin, Kamar, Nazilah og Harifa (tolken). Alle deltagerne har været i Danmark et sted mellem 8 måneder og 4½ år.

En spørgelysten forsamling 

Mens Linda fortæller videre om lærings-apps til børn, spørger kursisterne om alt, hvad der melder sig af spørgsmål. Lige fra hvad Hr. Skæg rigtigt hedder til hvilken aldersgruppe, de enkelte apps henvender sig til. Især Safaa, der har skolebørn, vil gerne vide, hvilke apps der findes med tal og dyr, som hendes dreng er meget optaget af i øjeblikket. Nysgerrigheden er stor, og selvom der indimellem bliver snakket lidt i krogene, så er kvinderne meget interesserede i at suge til sig.

Vi nærmer os afslutningen af både dagen og forløbet, som skal evalueres af deltagerne. Men først er der frokost. Ud fra devisen ”Vi har smagt dansk mad, så nu skal I smage arabisk mad” har alle hver især medbragt en hjemmelavet ret. Snart er bordet fyldt med velduftende retter og lækre kager. Nu er det de to kursuslederes tur til at få en bid arabisk kultur. Til foråret starter endnu et kursusforløb op, så endnu flere af anden etnisk herkomst kan blive ambassadører for den danske kultur – og med den integrationen, som fylder så meget i dagens Danmark.

Der bliver rigget til med arabiske specialiteter.

Fakta
  • Kulturambassadørerne er et forløb over fire gange af fire timer pr. gang.
  • Deltagerne lærer lige fra det basale om, hvordan man læser højt for sit barn, hvorfor og hvad man skal læse, og hvordan man får læring ind som en naturlig del af hverdagen.
  • Materialerne tæller alt fra bøger, film, musik, dukker, spil og apps.
  • Det er oftest tosprogspædagogerne, der tager kontakten til kvinder af anden etnisk herkomst i daginstitutionerne og fortæller om tilbuddet.
  • Kurset kører over en måned to gange om året.
  • Ofte er der en bred spredning i nationaliteterne. Der har tidligere været op til syv forskellige nationaliteter på et hold.
  • Det er første gang, at kurset har haft en tolk tilknyttet.