Gå til sidens indhold
02. november 2015 Af Claus Buur Rasmussen

Odder laver viral bosætningskampagne, der batter

Odder Kommune vil gerne tiltrække flere børnefamilier. Derfor har vi lavet en kampagne, som går under slogannet ”Odder – det er da ret OK”. Markedsføringen er primært foregået via de sociale medier med små videoer, borgerambassadører og diverse opslag. Kampagnen er allerede effektiv.

Odder Kommune påbegyndte i år en bosætningskampagne i samarbejde med PR-bureauet Publico, hvor en af hjørnestenene er markedsføring via sociale medier. Det har allerede vist sig at give ganske overbevisende resultater.

Formålet med kampagnen er at få flere til at flytte til Odder Kommune – med fokus på børnefamilier – mens delformålet er at forbedre kendskabet til Odder. 

En analyse har vist, at Odder vinder ved nærmere kendskab. Strategien har derfor været at give potentielle tilflyttere et nærmere kendskab til Odder specielt via de sociale medier.

Snak med en borgerambassadør

Vi har bevidst ikke valgt glitrende reklamer eller smarte TV-spots, hvor det er kommunen selv, der fortæller hvor dejligt, vi har det. Vi har i stedet valgt, at man kan høre om Odder fra de lokale indbyggere. Derfor har vi fået etableret et ambassadørkorps med 21 frivillige borgerambassadører geografisk spredt rundt i kommunen. Dem kan man ringe til og høre om, hvordan det er at bo i området og om kvalitet af lokale fritids-, skole- og pasningsmuligheder. Som kommune kan vi ikke bestemme, hvad de siger – og det giver netop kampagnen troværdighed.


Familien Storvik er frivillige borgerambassadører og vil gerne hjælpe med at få nye borgere til Saksild, hvor de selv bor

Kampagneelementer

For at få kampagnen ud over rampen er der lavet forskellige små videoer med lokale borgere, som fokuserer på Odders kvaliteter som ”rigtig by”, og at man kan blive en del af et fællesskab her. Vigtigt er det, at de viser en hverdagssituation og ikke noget opstillet. Samtidig har der været løbende opslag af gode historier på kommunens facebookside, instagram og hjemmeside. 

Der har været to ”Oplev Odder"-events, hvor man fysisk kunne møde og snakke med dels Odder Kommune om byggegrunde, institutioner med videre, og dels de frivillige ambassadører.

Hurtig effekt af indsats

Allerede fra starten kunne vi se, at vi havde fat i noget. Vi oplevede over 11.000 visninger af videoer – og facebook-opslag omhandlende bosætning nåede ud til op mod 25.000. Det skal samtidig siges, at Odder Kommune er en af Danmarks mindste med kun 22.000 indbyggere.

Borgerne er blevet virale ambassadører

Flere af vores 21 borgerambassadører er blevet kontaktet med spørgsmål om Odder fra potentielle tilflyttere. Men de er bestemt ikke blevet kimet ned. Den primære grund til, at vi er nået så langt ud, skyldes nok nærmere, at den enkelte borger er blevet ambassadør for kommunen.

Et fokuspunkt i kampagnen har netop været at skabe indre sammenhold blandt borgerne i kommunen og stoltheden ved at bo her. Altså få den helt almindelige borger til at agere ambassadør overfor interesserede, venner, kollegaer og familie.

Da vi lavede et facebook-opslag for et arrangement, hvor man kunne komme og opleve Odder, så blev opslaget delt ikke færre end 64 gange. Derudover taggede flere borgere deres venner med ”Skal vi komme, Sandie?” og ”Louise, det skal du og Fritse da med til”. Og sådan har vi oplevet det med mange opslag.

Borger til borger markedsføring er ubetalelig

Bedre markedsføring, end at borgerne anbefaler Odder direkte til dem, de kender, kan man ganske enkelt ikke få. I dag stoler folk i langt højere grad på deres netværk end på autoriteter såsom en kommune. Så det at få borgerne som medspillere er den hedeste drøm, man kan få i opfyldelse. Det er ubetaleligt.

Tilflytterfamilie blev budt velkommen af kommunens borgere

Et andet godt eksempel på, at det er lykkedes at skabe indre sammenhold og stolthed blandt borgerne i Odder, var et facebook-opslag, da en familie flyttede hertil, og kommunen dermed rundede 22.000 indbyggere. Dette opslag fik over 800 likes. Men det bedste var, at hele 62 borgere bød den nye familie velkommen med kommentarer som fx: ”Vi er netop selv flyttet op i vestbyen, det er jeg sikker på, I nok skal blive rigtig glade for” og ”Velkommen, vi har boet her i 19 måneder. Vi har fået en dejlig modtagelse af dem, der nu er vores venner”.

 
Borger nr. 22.000 blev budt velkommen på borgmesterkontoret
 
Sådan rammer vi målgruppen på nettet

Selvom langt den overvejende del af udbredelsen skyldes, at opslag bliver delt, så målretter vi også opslag på facebook meget præcist ved at definere alder, uddannelsesniveau, afstand til Odder, civilstand, børnefamilier med videre på dem, vi vil ramme. 

På hjemmesider rammer vi målgruppen, når kvinder der fx bor i Aarhus midtby besøger forskellige mor-barn-sites. Her lagres en cookie på deres computer. Når de efterfølgende søger på boligsiden.dk, ”afspilles” Odder Kommunes bannerreklame. Så det er på ingen måde tilfældigt, hvem vi rammer.

Et slogan, der lever derude

Til bosætningskampagen fik vi lavet sloganet ”Odder – det er da ret OK”. Sloganet er bevidst jysk underspillet og bruges til at sætte streg under udsagn som fx ”I Odder Kommune har alle børn deres egen iPad. Det er da ret OK”.

Den helt store force ved dette slogan er, at man i modsætning til de fleste kommunesloganer kan udtale det i én sætning. Hvor det fx ingen mening giver at sige ”Hussalget er vokset med 40 % – Odder midt i landet tæt på vandet” og tilsvarende. 

Det har fået den konsekvens, at borgere, foreninger og ansatte faktisk bruger sloganet og får det til at leve. De benytter det i facebook-opslag, og de viser OK-tegn, når de slår billeder op.

 
Billeder fra borgere fra Odder Kommunes facebook-side

Hvordan markedsfører man sig på de sociale medier?

Markedsføring på de sociale medier er et langt sejt træk – og noget, vi har arbejdet med i flere år. Først er det nødvendigt at opbygge et vist antal venner. Samtidig er det vigtigt at skabe en form for community-følelse på siden. Altså finde en tone og et indhold, der skaber værdi nok til, at vennerne ser en relevans i at bidrage. Men når man først er der, så står man også med en guldgrube mellem hænderne. Odder Kommune er en af landets mindste kommuner, men har i dag over 5600 venner på facebook. Det svarer til, at omkring 25 % af indbyggerne er ven med deres kommune og tydeligvis er klar til at hjælpe den.

Nu skal man jo passe på at give en kampagne skylden for, at befolkningen og ejendomssalget vokser i Odder Kommune. Nogle vil sige, at det er fordi, boligerne i Aarhus er blevet for dyre, og folk derfor flytter til en nabokommune. Andre vil sige den lave rente, osv. Men ligegyldigt hvad er det svært at få armene ned, når vi kan præstere nedenstående resultater:

  • Odder Kommunes befolkningstal vokser efter år med stilstand og har for første gange rundet 22.000 indbyggere

  • Kommunens grundsalg sætter rekord i nyere tid

  • Hussalget er steget med 40%

  • Odder er rykket syv pladser op til en femtendeplads i medieomtale målt pr. indbygger

  • Der er igangsat to større private lejlighedsbyggerier. Sparekassen Østjylland bygger 70 huse målrettet mod børnefamilier i Aarhus. Alt sammen ud fra en fremtidstro på, at Odder Kommune har et brand, der gør, at ejendommene kan sælges