Gå til sidens indhold
14. oktober 2015 Af Randi Kristensen

Lad dig inspirere

På Aars Bibliotek i Vesthimmerland er der flyttet en ny medarbejder ind. En medarbejder, der er til stede på biblioteket 24 timer i døgnet og altid er klar med inspiration og de nyeste anbefalinger til brugerne. Den har intet ansigt eller puls, men et grafisk interface og illustrationer. Vi kender alle en eller flere versioner af forespørgslen: ”kender du en bog, der ligner den her?” eller ”kan du anbefale en god bog?”. Når brugerne kan benytte biblioteket både i den bemandende og den ubemandede åbningstid, så spiller selvbetjeningsløsningerne en central rolle i vores overordnede serviceniveau. Vores nye medarbejder, inspirationsstanderen, er klar til at besvare brugernes forespørgsler, både i den betjente og ubetjente åbningstid.

På Aars Bibliotek i Vesthimmerland er der flyttet en ny medarbejder ind. En medarbejder, der er til stede på biblioteket 24 timer i døgnet og altid er klar med inspiration og de nyeste anbefalinger til brugerne. Den har intet ansigt eller puls, men et grafisk interface og illustrationer. I samarbejde med softwarevirksomheden GreenWeb har vi udviklet en inspirationsstander, som via chipaflæsning kan generere en liste af materialer, der ligner den, man står med i hånden. Vores inspirationsstander er et af vores løsningsforslag, når det gælder nye formidlingsformer i ’Fremtidens Bibliotek’. 

Inspirationsstanderen klar til en forespørgsel

Vi kender alle en eller flere versioner af forespørgslen: ”kender du en bog, der ligner den her?” eller ”kan du anbefale en god bog?”. Når brugerne kan benytte biblioteket både i den bemandende og den ubemandede åbningstid, så spiller selvbetjeningsløsningerne en central rolle i vores overordnede serviceniveau. Med chip-teknologien i hånden stillede vi os selv spørgsmålet om, hvorvidt vi kan udnytte teknologien til at udvikle et supplement, så vi kan tilbyde brugere en relevant og stednærværende service på de klassiske spørgsmål – også når vi ikke er til stede. 

”Jeg finder materialer, der er hjemme”
Inspirationsstanderen, som endnu ikke har fået et navn, står ved afleveringshylden. Både den fysiske stander og det digitale interface er dekoreret med vores designer Pernille Farup Egetofts genkendelige streg. Hun fortæller her om sine tanker bag designet: ”Udtrykket skulle være enkelt, 'letlæseligt' og gerne lidt humoristisk. Når man arbejder med visuel formidling, er det vigtigt, at man ikke bare pynter for at pynte, men at man formidler budskabet uden for mange dikkedarer.” Som Pernille pointerer, er det vigtigt at både den fysiske stander, men også animationen på skærmen, er visuelt indbydende, og at brugerne intuitivt benytter sig af den. Vi har begrænset teksten, men samtidig tydeliggjort, hvordan den bruges samt informeret om, at den kun finder materialer, som er hjemme og til udlån på det pågældende bibliotek. 

Det er vigtigt for os at lade inspirationsstanderen fremstå som andet end en søgecomputer, men netop som en udvidelse af den almindelige søgning. Det er ikke en computer med en tilkoblet plade som i skranken eller en søgning på vores hjemmeside, men signalerer derimod tydeligt, hvad den kan: finde inspiration til brug lige nu og her. 

Udviklingsprojekt 

Projektet startede tilbage i slutningen af 2013, hvor alle materialer blev chippet på Vesthimmerlands Biblioteker. Vi hoppede sent med på chip-bølgen, men tænkte straks, at den nye teknologi måtte indebære nye og flere muligheder end funktionen som stregkode og alarmsystem. Ved brug af vores alarmsystem og udlånsautomater kunne vi se, at man via chipaflæsning kunne få alle oplysninger om materialet fra vores materialesamling i biblioteksbasen og på hjemmesiden. Derfor gik vi i gang med at udvikle inspirationsstanderen. Vi ville selv udvikle den service, som skulle realiseres på vores biblioteker. Derfor gik vi i gang med at udtænke, hvilke features vi ønskede, at den nye service skulle indeholde. 

I forbindelse med et andet informationsskærmssystem havde vi kontakt til softwarevirksomheden GreenWeb. Vi præsenterede idéen for dem, og de var heldigvis lige så interesserede og begejstrede som os. Uden dette samarbejde havde projektet ikke kunnet realiseres, da vi ikke selv havde ressourcerne i huset til at udvikle teknikken til en sådan løsning. Den oprindelige målsætning lød på en realisering i sommeren 2014, men grundet udfordringer med adgang til biblioteksbasen og sammenkoblingen til information og materialeforsider fra vores hjemmeside, blev processen forsinket. 

Det viste sig dog hurtigt at være held i uheld, da vores daværende hjemmeside lige inden årsskiftet 2014/2015 blev udskiftet til DDB CMS. De medfølgende ændringer gjorde det muligt for inspirationsstanderen at tilgå den uafhængige brønd i det nye fælles bibliotekssystem. Det medførte, at alle biblioteker med adgang til den uafhængige brønd kan benytte inspirationsstander-teknologien. I sommeren 2015 blev den første inspirationsstander sat op på Aars Bibliotek, og første del af efteråret er gået med at tilrette løsningen, så vi nu er klar til at udvide det til de resterende tre biblioteker i kommunen.

Teknologiens muligheder og begrænsninger
Om end teknologi indeholder mange muligheder, kommer dertil også en del begrænsninger og udfordringer, når det gælder brugeroplevelsen. Når et materiale scannes af inspirationsstanderen, startes en gennemgribende søgning i den kæmpe brønd, som udgør hele vores materialebestand. Det betyder alt andet lige, at søgetiden forlænges jo flere parametre, den skal finde materialer ud fra og inkludere i resultatet.

Løsningen på den lange ventetid ligger dog ikke lige for. Hvis man blot har et eller to parametre at søge efter, vil resultaterne ikke være nær så relevante, som vi ønsker, at vores service skal indebære. Omvendt vil en søgning efter fx ti identiske emneord med det materiale, man har indscannet, indebære en væsentligt forøget ventetid på søgeresultatet. Derudover er sandsynligheden for, at der er flere materialer, der har samme ti emneord og samtidig er tilgængelig på hylden, meget lille. Derfor er det som alt muligt andet en prioriteringssag: hvor mange emneord, den skal søge efter; hvor nøjagtig, resultatet skal være – kontra den ventetid, søgningen genererer. 

Resultat fra inspirationsstanderen

Vi har valgt at søge efter følgende parametre: 'Samme materialetype' – 'Skal have forside' – 'Skal være tilgængelig på hylden på det pågældende bibliotek' – 'Indeholde fire af de samme emneord'. Vi valgte altså at gå lidt på kompromis med søgningens hurtighed ved at lade fire emneord indgå i søgningen. Vi har vurderet, at fire emneord er nok til at give en relevant og nøjagtig, men også forholdsvis hurtig søgning. Alle parametre er justerbare i vores løsning og kan ændres fortløbende sammen med flere brugertests og feedback fra vores brugere. Idet at vi kan skrue på, hvad den skal søge efter, giver inspirationsstanderen den fleksibilitet, vi efterspørger – også når det angår udvidelsespotentialet. 

Fremtidsperspektiver
I november 2015 sættes de resterende inspirationsstandere op på vores tre andre biblioteker i Farsø, Aalestrup og Løgstør. Den geografiske spredning er der taget hensyn til, idet inspirationsstanderens software kan fjernstyres. Resten af året går med at tilrette fejl og lave modifikationer på vores service, så den bedst muligt imødekommer brugernes behov. Systemet har ligeså den ønskede fleksibilitet indbygget, at servicen kan justeres efter det enkelte biblioteks behov. 

GreenWeb, som står for softwaredelen, fortsætter med at udvikle på servicen, hvilket giver os forhåbninger om, at vi kan udvikle servicen yderligere. I fremtiden ønsker vi fx at kunne udtrække data på, om ’inspirationsmaterialerne’, som standeren foreslår, bliver udlånt. Vi vil dog ikke gå på yderligere kompromis med ventetiden. Det skal ikke forsinke brugerens oplevelse, at vi vil lære af deres adfærd. Indtil vi kan trække yderligere data, håber og tror vi på, at inspirationsstanderen er et godt supplement til inspiration for vores brugere – især når vi ikke er til stede.

Se inspirationsstanderen i ”aktion” – video fra YouTube