Gå til sidens indhold
21. oktober 2015 Af Miriam Lykke Schultz

Herning Bibliotekerne hjælper ordblinde gennem studiet

Herning bibliotekerne er med i et nyt projekt, der skal gøre det nemmere for unge ordblinde at gennemføre studiet. Det giver samtidig biblioteket mulighed for bedre at kunne forstå og imødekomme målgruppens behov.

For ordblinde har studielivet praktiske og følelsesmæssige udfordringer, som kan gøre det svært at gennemføre en uddannelse. Desuden er ordblindhed stadig tabubelagt, selv om omkring syv ud af 100 voksne danskere anser sig selv for at være ordblinde.

Det forsøger det nye projekt Duo nu at gøre op med. Duo er et samarbejde mellem seks af landets biblioteker og Nota, som er Nationalbibliotek og videncenter for mennesker med læsevanskeligheder. Her skal ordblinde studerende fra samme lokalområde dele faglige og personlige erfaringer med andre ordblinde. Noget, der foregår både i makkerpar og på lokale netværksmøder på bibliotekerne.

Mere end tunge bøger

En opgave, som Herning Bibliotekerne tager på sig med begejstring.

- Vi er et folkebibliotek for alle. Vores opgave er at skabe fri og lige adgang til viden og information for alle i samfundet, siger bibliotekar Tina Daugaard.

Men det har ofte været svært for bibliotekerne at få "fat i" de ordblinde, forklarer hun. Som ordblind kan man nemt føle, at biblioteket ikke har noget at byde på.

- Biblioteket har sjældent været dén institution, de ordblinde har opsøgt af sig selv. Duo-projektet ser jeg som en rigtig god måde at skabe kontakt til de ordblinde unge. En mulighed for at få formidlet bibliotekernes mange gode tilbud og få åbnet døren for en målgruppe, der måske tidligere har følt en barriere i forhold til at træde ind over dørtærsklen til biblioteket, siger Tina Daugaard, der nu også oplever, at biblioteket har åbnet sig og tager en mere aktiv del i samfundet ved at tænke sig selv i en ny og mere relationsbåren rolle.

- Biblioteker kan mere end at lange tunge bøger over disken. Det har vi med dette projekt fået muligheden for at vise. Vi er glade for at kunne fungere som en ressource for de ordblinde ved at være en mere integreret del af deres studieliv, siger bibliotekar Tina Daugaard.

Trygge rammer

26-årige Malene Rønnow blev testet ordblind på andet semester af sin bacheloruddannelse og deltager i projektet for at møde ligesindede, der kan forstå hendes situation.

Hun oplever biblioteket som den ideelle ramme til at udveksle viden, erfaring og oplevelser omkring ordblindhed.

- Det er ikke så formelt, som hvis det foregik på studiet. Man skal ikke præstere eller stå til regnskab for nogen, siger Malene Rønnow, der nu tager en kandidatgrad som civilingeniør på Aarhus Universitet i Herning.

- For en gangs skyld er det på de ordblindes præmisser, og det, synes jeg, er rigtig rart. Det er lidt mere mormor-agtigt. Alle er velkomne, siger Malene Rønnow om det fortrolige rum, som biblioteket formår at skabe for de ordblinde studerende.

Personlig gevinst for bibliotekarerne

Det er ikke kun de ordblinde, der får noget ud af projektet.

- Vi får mulighed for at promovere os selv over for en målgruppe, vi normalt har svært ved at få fingrene i, siger Tina Daugaard.

Samtidig hjælper projektet bibliotekarerne til at komme ind under huden på målgruppen og lære deres behov, præferencer og ønsker at kende. Også på det mere personlige plan er der en gevinst at hente for bibliotekarerne.

- Jeg kan virkelig mærke, at jeg laver noget, der giver mening. Det gjorde jeg selvfølgelig også før, men den forskel, vi nu gør for de unge ved at skabe et tillidsfuldt rum, hvor de tør åbne op, berører mig dybt, siger hun.

- Den gensidige tillid, der bliver skabt deltagerne imellem, er nærmest en forløsning for de studerende. Det er nogle unge, der altid har følt sig ved siden af og ikke vidst, hvor de skulle gå hen, og nu oplever de endelig, at de ikke længere er alene, siger Tina Daugaard.


Fakta om Duo-projektet

  • Duo er et bud på en lærende og relationsbåren biblioteksbrug, hvor deltagerne antageligt får påvirket deres forståelse af læsevanskeligheder. Derudover skal Duo styrke de studerendes kendskab til og brug af relevante bibliotekstilbud.

  • Projektet er et samarbejde med fire central- og to hovedbiblioteker (Gentofte, Odense, Vejle, Herning, Aarhus og København). Forløbet varer fra september 2015 til og med februar 2016. Samarbejdsbibliotekerne planlægger og faciliterer hver især tre-fire lokale fællesmøder med faglige oplæg, sparring og socialt samvær i et trygt og uformelt rum.
  • 42 procent af alle ordblinde i Danmark har folkeskolen som højeste uddannelsesniveau mod 16 procent i befolkningen som helhed. Der er en væsentlig samfundsøkonomisk gevinst i at forbedre læsefærdigheder for ordblinde: For 30-39-årige er cirka 82 procent på arbejdsmarkedet, mens det kun gælder for godt 60 procent af de ordblinde. Der er cirka dobbelt så mange ordblinde på overførselsindkomst som for aldersgruppen som helhed (CEDI 2011).
  • Duo giver ordblinde studerende mulighed for at møde andre i samme situation. Projektet gennemføres med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og pædagogiske læringscentre under Kulturstyrelsen.


Konference

Nota afholder konferencen ”Alle kan læse” for landets folkebibliotekarer og undervisere. Grundet den store efterspørgsel holdes konferencen både i Aarhus den 11. november og i København den 1. december. Det er gratis at deltage og tilmelding sker efter først til mølle princippet. Se mere om programmet og tilmeld dig via http://www.nota.nu/konference-2015

For yderligere info, kontakt:


Antropolog og projektleder Bolette Willemann Jensen.

Mail: bwj@nota.dk

Tlf.: 39 13 46 22


Duo-deltager Malene Rønnow, studerende på civilingeniøruddannelse

Mail: malene_r_89@hotmail.com

Tlf.: 42 15 51 35


Bibliotekar på Herning Bibliotek Tina Daugaard

Mail: bibtid@herning.dk

Tlf.: 51 70 29 33


Pressekontakt og journalist Miriam Lykke Schultz

Mail: ms@stickelberg.dk 

Tlf.: 41 26 77 87