Gå til sidens indhold
20. oktober 2015 Af Louise Eltved Krogsgård

Bold, bog og bibliotek – læsefælleskaber i nye relationer

Hvem læser først? Spørgsmålet er blevet omdrejningspunktet i et stort samarbejde mellem Brønderslev Bibliotek, forældrerådene i seks klasser fordelt på to skoler i Brønderslev Kommune og den lokale fodboldklub, som sammen arbejder på at få læseglæden sparket i mål. Kick-off på hele projektet blev afholdt som et stort arrangement for hele familien, 101 elever mødte op med deres familier til en festlig dag med fokus på nye læsefællesskaber. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen, som på baggrund af projekt ”Danmark Læser” nedsatte en lynpulje til at gennemføre læselystprojekter. Projektets formål er at give børn og deres forældre gode fælles oplevelser med bøger, hvilket projektet i dén grad synes at gøre.

Hvem læser først? 

Spørgsmålet er blevet omdrejningspunktet i et stort samarbejde mellem Brønderslev Bibliotek, forældrerådene i seks klasser fordelt på to skoler i Brønderslev Kommune og den lokale fodboldklub, som sammen arbejder på at få læseglæden sparket i mål. Kick-off på hele projektet blev afholdt som et stort arrangement for hele familien, hvor der mødte 101 elever op med deres familier til en festlig dag med fokus på nye læsefællesskaber. 

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen som på baggrund af projekt ”Danmark Læser” nedsatte en lynpulje til at gennemføre læselystprojekter. Ideen med lynpuljen er at videreudvikle og genafprøve nogle af de oprindelige ”Danmark læser” projekter i mindre skala. Projektet på Brønderslev Bibliotek har Frederikshavn Bibliotek som sparringspartner omkring ide- og erfaringsudveksling fra deres ishokey projekt. Desuden er projektet inspireret af Clare McGread, kampagneleder i National Literacy Trust, og hendes erfaringer fra projektet ”Premier League Reading Stars”, hvor fodboldspillere fungerer som rollemodeller for at motivere børn til at læse gennem idoler fra fodboldverdenen. 

Fællesskaber og rollemodeller

I Brønderslev Kommune er fodbold en stor sport og en del af børns liv enten i klubber eller i skolegården. Det er en del af dna'et i barndommen – det gælder både drenge og piger. Traditionelt set har der ikke været det store samarbejde mellem idrætsklubberne og biblioteket, og det er et af målene i projektet at tænke i helhederne omkring familiens liv. Altså at blive klogere på, hvordan disse arenaer bakker hinanden op og bidrager til en helhed. 

Dette er også en målsætning i Brønderslev Kommunes inklusionsstrategi kaldet ”Udvikling i fællesskaber”. Her er målsætningerne netop, at skoler, institutioner og forældre sammen skal sikre alle børn i kommunen trivsel, læring og udvikling (udviklingifaellesskaber.dk). Det handler om at give positive læseoplevelser og bygge videre på eksisterende holdånd, fælles identitet og konkurrenceånd. Præmisser, som de fleste børn netop møder i idrætsklubberne. 

Vi ønsker i projektet at overføre disse præmisser til fritidslæsningen for børn og voksne. Børnefamilierne er pressede, og tid er en af de vigtigste faktorer i til- og fravalg, også når det kommer til læsetid. I projektet har det været vores sigte, at biblioteket kan være et bindeled, som giver familierne målrettede tilbud, som passer ind i deres pressede hverdag. Vi ved af tidligere erfaringer (Læsefamilie-projekt med Josefine Ottesen i 2014), at netop det at satse på fællesskaber er vigtigt i forhold til motivationen for læsning. Segmentundersøgelsen fra Danmark læser fremhævede også netop familien som det største ikke-læser segment, hvorfor det bliver endnu mere essentielt at fokusere på forandringer i denne målgruppe. Derfor var det oplagt at samle familierne igennem nogle af de allerede eksisterende fællesskaber, som fungerer og bygge videre herpå. 

Projektet fandt muligheden for samarbejde gennem forældrerådene som den perfekte indgang til et samarbejde med familierne, hvor forældrene er engagerede i børns liv og trivsel. Forældrerådene er en uformel organisering, hvor forældrene netop sætter fokus på, at børns trivsel uden for skoletimerne har stor betydning for, hvordan børnene har det i skoletiden. Denne indgang har betydet, at projektet har fået en utroligt flot opbakning, og at forældrene ser sig selv som gode rollemodeller i at skabe aktive læsefællesskaber for børnene. 

En af forældre i projektet fortæller om det at forpligte sig i den i forvejen pressede fritid sådan: ”I første omgang fandt jeg præmisserne for Bog, bold og bibliotek lidt "strenge", idet der forventes af forældrene at deltage hver gang. Men da jeg havde tygget lidt på den, gav det god mening – og endnu bedre mening efter første arrangement ude på BI (Brønderslev Idrætscenter, red.), som for hele familien var en stor succes. Det endte med faktisk at være rart at vide, at det her skal vi og i særdeleshed på dagen at se den store opbakning og alle de glade børn”.

En fordel ved at motivere familierne er også at sikre, at næste generation får positive læseoplevelser og oplever biblioteket som en sjov medspiller. Undersøgelser viser, at børn, der bruger biblioteket, får en bedre uddannelse (Danmarks Biblioteksforening, 2011), og i en kommune som Brønderslev er der brug for at styrke det generelle uddannelsesniveau. Gennem forældrerådene bliver der sendt et signal til børnene om, at læsning er lige så vigtigt som en aktiv krop, og at disse to ting kan supplere hinanden. 

Familiens betydning for barnets literacy ligger blandt andet i de traditioner for læsning, som familien bringer med sig. Børn vokser op med meget forskellige læsepraksisser og forskellige kulturer for læsning i familien, som påvirker hele deres fremtid og kompetencer for læsning (Fast, 2009, Literacy – I familie, børnehave og skole). Evnen til at afkode skriftsproget og dermed at lære at læse påvirkes af flere ting gennem deres opvækst, og her har forældrene som rollemodeller afgørende betydning. Det at familien vælger at prioritere læsning, brug af biblioteket og tid på litteratur kan børn bygge videre på som en model i deres liv. 

En af de deltagende mødre i projektet siger om læsningens vigtighed sådan: ”Det er vigtigt for os som familie at have gode stunder med hvert af vores børn hver dag – læsning leder ofte til sådan en stund. Desuden åbner læsning op for at udforske det ukendte og blive klogere på... Tja, alt! En interesse, som vi gerne vil give videre til vores børn. Når det er sagt, kan det til tider være svært at leve op til de 20 minutters læsning hver dag med hvert barn, da der jo også er så mange andre gøremål, som vi gerne vil dele med hvert enkelt barn. Hvis "den gode alene-stund" med mor eller far står mellem læsning og en anden aktivitet, der ikke er vanlig, kan det være svært at sælge den daglige læsning. At trække paralleller mellem læsning og fysisk aktivitet er en god ide”. 

Motivationen for læsning er der, så det handler i langt højere grad om at sætte fokusset fast. Én af barriererne for projektet har blandt andet være at finde tiden – altså den ekstra tid, der skal til ud over de mange andre aktiviteter, der er vigtige for familien. 

Ready, set… GO! 

Projektet blev skudt i gang med et festligt kick-off-arrangement i den lokale idrætsklub, hvor både hjerne, hjerte og krop blev udfordret i fodbold og læsning. Der blev sat gang i en konkurrence, hvor klasserne konkurrerede med hinanden i at læse mest, og her hjalp både skolen og forældrene med at samle de nødvendige point til at vinde den store læsefinale. Præmien var en VIP-tur til årets sidste AaB-kamp for hele klassen. Undervejs blev var der et pitstop i form af et forfatterarrangement og en læsekonkurrence kun for de voksne. Alle aktiviteter gav point, og førerpositionerne klasserne imellem skiftede. 

Projektleder Camilla Tångberg fortæller: ”Der har været en utrolig opbakning til projektet, og det har været dejligt at mærke alle sige ja til ideen. Forældre, skolerne, idrætsklubber og ikke mindst børnene selv er så engagerede og med på ideen. Vi gør meget ud af, at der kan scores point med både krop og hjerne; både dem, der er gode med bolden på fodboldbanen og hoved-bolden. Det er fantastisk, at alle os, der vil børnene i både skole, hjem og fritid kan arbejde sammen på at ville børnene det bedste og bygge videre på deres fremtid. Som bibliotek giver det os værdifulde erfaringer med netværk og det at være bibliotek på udebane. Det vil vi klart kunne bruge i vores fremtidige projekter”. 

Biblioteket oplever nu, at børnene, som er med i projektet, kaster sig over at låne bøger, når de er på besøg, og mange forældre har givet positive tilkendegivelser tilbage på deres deltagelse. Det sværeste i projektet var klart at finde den rigtige vinkel ind til de travle familier og pointere, at det er et projekt, der har fokus på lystlæsning og ikke flere lektier. Det betød, at projektet har brugt lang tid på at finde den rette model og de rette metoder, men det har været arbejdet værd og skabt et projekt, som nu lykkes i praksis. 

Forældrenes respons har været god, og en forælder udtaler: ”Vi vil gerne være med til at støtte op om sociale mødepligtige aktiviteter efter skole, da mange af børnene ikke går i SFO og derfor kan nyde godt af at deltage i sociale aktiviteter. Vi ser frem til næste arrangement”.

Projektets formål er at give børn og deres forældre gode fælles oplevelser med bøger, hvilket projektet i den grad synes at gøre. Nu venter alle spændte på, hvem der vinder turen til AaB og får æren af at være årets læseklasse. Som bibliotek har vi scoret hattrick i samarbejdet med skole, forældre og idrætsklubber og samlet alle i et engageret projekt.